Açık Bir Kohort Çalışmasında İç içe Vaka Kontrol Çalışması – Epidemiyolojide Biyoistatistiksel Yöntemler – Biyoistatistikler – Epidemiyoloji – Biyoistatistikler Nedir? – İstatistik Fiyatları – Ücretli İstatistik

0 (312) 276 75 93 @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Süreli, online, quiz türü sınavlarda yardımcı olmuyoruz. Teklif etmeyin. - Ödev Yaptırma, Proje Yaptırma, Tez Yaptırma, Makale Yaptırma, Essay Yaptırma, Literatür Taraması Yaptırma, Vaka İncelemesi Yaptırma, Research Paper Yaptırma, Akademik Makale Yaptırma, İntihal Oranı Düşürme, İstatistik Ödev Yaptırma, İstatistik Proje Yaptırma, İstatistik Tez Yaptırma, İstatistik Makale Yaptırma, İstatistik Essay Yaptırma, Edebiyat Ödev Yaptırma, Edebiyat Proje Yaptırma, Edebiyat Tez Yaptırma, İngilizce Ödev Yaptırma, İngilizce Proje Yaptırma, İngilizce Tez Yaptırma, İngilizce Makale Yaptırma, Her Dilde Ödev Yaptırma, Hukuk Ödev Yaptırma, Hukuk Proje Yaptırma, Hukuk Tez Yaptırma, Hukuk Makale Yaptırma, Hukuk Essay Yaptırma, Hukuk Soru Çözümü Yaptırma, Psikoloji Ödev Yaptırma, Psikoloji Proje Yaptırma, Psikoloji Tez Yaptırma, Psikoloji Makale Yaptırma, İnşaat Ödev Yaptırma, İnşaat Proje Yaptırma, İnşaat Tez Yaptırma, İnşaat Çizim Yaptırma, Matlab Yaptırma, Spss Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçların Yorumlanması, Spss Ücretleri, Tez Yazdırma, Ödev Danışmanlığı, Ücretli Ödev Yaptırma, Endüstri Mühendisliği Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Matlab Ödev Yaptırma, Tez Danışmanlığı, Makale Danışmanlığı, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

 Açık Bir Kohort Çalışmasında İç içe Vaka Kontrol Çalışması – Epidemiyolojide Biyoistatistiksel Yöntemler – Biyoistatistikler – Epidemiyoloji – Biyoistatistikler Nedir? – İstatistik Fiyatları – Ücretli İstatistik

4 Ocak 2021 Tanımlayıcı araştırma nedir Vaka kontrol çalışması örneği vaka-kontrol araştırmalarının özellikleri Vaka-kontrol çalışması makale Vaka-kontrol soruları 0
 Açık Bir Kohort Çalışmasında İç içe Vaka Kontrol Çalışması – Epidemiyolojide Biyoistatistiksel Yöntemler – Biyoistatistikler – Epidemiyoloji – Biyoistatistikler Nedir? – İstatistik Fiyatları – Ücretli İstatistik

Çalışmanın başlarında kontrol olarak birini seçme sorunundan kaçınmak, sadece o kişinin daha sonra vaka haline gelmesini sağlamak için kontrolleri o zaman noktasında örneklemek uygundur. İç içe geçmiş durum kontrol çalışması için beklenen değerler Tablo 11.3’te verilmiştir.

Bu, kapalı bir kohort çalışmasında yuvalanmış bir vaka kontrol çalışmasından elde edilen verileri analiz etmek için Bölüm 4 ve 5’te geliştirilen olasılık oranı yöntemlerini kullanabileceğimiz anlamına gelir. Bölüm 2.2.2’de, hastalık nadir ise, kapalı bir kohorttan olasılık oranı ve risk oranının yaklaşık olarak eşit olduğunu gözlemledik. Bu durumda, iç içe geçmiş bir vaka kontrol çalışmasından elde edilen veriler, kapalı kohort çalışmasının risk oranını tahmin etmek için kullanılabilir.

Yukarıdaki argüman genellikle vaka kontrol verilerini analiz etmek için olasılık oranı yöntemlerinin kullanılmasının bir gerekçesi olarak ortaya konur. Bu gerekçeyle ilgili sorun, yukarıdaki çalışma tasarımının pratikte nadiren kullanılmasıdır. Özellikle, kapalı bir kohort çalışması tamamlanmışsa, iç içe yaklaşımı kullanarak verilerin yalnızca bir kısmını analiz etmek israf olacaktır.

Bununla birlikte, bir vaka kontrol çalışmasının kapalı bir kohort çalışmasına yerleştirilmesi, hastalık özellikle nadir olduğunda verimli olabilir. Çoğu kohort çalışmasında, kohorta kayıt sırasında tüm deneklerden maruziyet ve diğer değişkenler hakkında ayrıntılı bilgi toplanır. Hastalık nadir olduğunda, bu bireylerden sadece birkaçı sonunda hastalığı geliştirecektir.

Belli bir noktanın ötesinde, hastalığı geliştirmeyen deneklerle ilgili veriler çalışmanın özüne çok az katkıda bulunur. Nadir bir hastalık için alternatif, kayıt sırasında her denekten minimum bilgi toplamak, kontroller için küçük bir örnekleme fraksiyonu ile iç içe geçmiş bir vaka kontrol çalışması yürütmek ve ardından yalnızca vakadaki deneklere kapsamlı anketler uygulamak ve kontrol numuneleri.

 Açık Bir Kohort Çalışmasında İç içe Vaka Kontrol Çalışması

Vaka kontrol çalışmalarının çoğu, iyi tanımlanmış bir popülasyondan örneklenen olay vakaları ve kontrollerle belirli bir (takvim) zaman periyodu boyunca yürütülür. Örneğin vakalar, büyük bir işgücünün istihdam kayıtlarından, kanser kaydı gibi nüfusa dayalı bir kayıt yoluyla veya belirli bir hizmet alanına hizmet eden bir tıbbi klinikler ağı aracılığıyla tanımlanabilir.

Kontroller genellikle çalışma süresince sürekli olarak popülasyondan örneklenir. Böyle bir vaka-kontrol çalışmasına bir insidans tasarımına sahip olarak atıfta bulunuyoruz. Vaka kontrol çalışmasının süresi boyunca yürütülen açık bir kohort çalışmasında temeldeki popülasyonu kohort olarak düşünebiliriz.

Dolayısıyla, çalışmanın kohortu, zaman periyodunun başında nüfus içinde yaşayan tüm bireylerin yanı sıra doğum ve göç yoluyla nüfusa girenlerden oluşmaktadır. Dış göç, ölüm ve söz konusu hastalığı geliştirmeden sürenin sonuna kadar hayatta kalmanın bir sonucu olarak sansüre izin verilir. Bu şekilde, bir insidans vaka kontrol çalışması, belirli bir süre boyunca temel popülasyon üzerinde yürütülen açık bir kohort çalışmasında “iç içe geçmiş” olarak görülebilir.

Burada ele alınan açık kohort çalışması, takvim zamanı bir zaman boyutu olarak korunduğu için Bölüm 8.1’de anlatılandan farklıdır. Dolayısıyla tartıştığımız açık kohort çalışması, Şekil 8.1 (b) yerine Şekil 8.1 (a) ‘ya karşılık gelir. Nüfusun içinde ve dışında sürekli hareket olduğu için, “dinamik” kohort terimi bazen açık kohortun bir alternatifi olarak kullanılır.

Tehlike fonksiyonu, daha önceki hayatta kalma analizi tartışmamızda merkezi bir yer işgal etti. Bu bağlamda, tehlike fonksiyonu, takibin başlangıcından itibaren süreyi ölçen tek bir “zaman” değişkeni olarak ifade edildi.

Vaka kontrol çalışması örneği
Kohort çalışması nedir
Vaka-kontrol çalışması makale
Vaka-kontrol soruları
Kohort Nedir
Kesitsel araştırma
vaka-kontrol araştırmalarının özellikleri
Tanımlayıcı araştırma nedir

Tüm popülasyon için bir tehlike işlevi tanımlanabilir, ancak şimdi iki zaman boyutunu dikkate almalıyız – takvim zamanı ve yaş. Nüfus için tehlike işlevini şu şekilde tanımlıyoruz: r (x, t) x yaşında hastalıksız olan ve t zamanında hastalığı geliştiren bir nüfusun birim zaman başına anlık olasılığıdır.

Belirli bir t süresi için, tüm x yaşlarındaki r (x, t) ortalamasını, t zamanındaki popülasyon için genel bir tehlike fonksiyonu elde edebiliriz, bu, r (t) ile ifade ettiğimiz bir miktar. R (t) ‘yi, t zamanında hastalığı olmayan rastgele seçilmiş bir popülasyon üyesinin bir sonraki anda hastalığı geliştireceği birim zaman başına anlık olasılık olarak yorumluyoruz. Benzer bir şekilde, sırasıyla maruziyet geçmişi olan ve olmayanlara özel tehlike fonksiyonları r1 (t) ve r2 (t) tanımlayabiliriz.

N1 (t), t zamanında maruziyet öyküsü olan ve hastalıksız olan popülasyondaki bireylerin sayısı olsun. Benzer şekilde, N2 (t), hastalıktan ari, maruziyet öyküsü olmayan t zamanında popülasyondaki bireylerin sayısı olsun. Bu nedenle, t zamanında, hastalık “riski altındaki” popülasyonda N1 (t) + N2 (t) bireyler vardır.

Şimdi durağan nüfus varsayımına başvuruyoruz (Keyfitz, 1977). Durağan nüfus varsayımının doğası, bağlama bağlı olarak biraz değişir, ancak genel olarak, popülasyonun belirli özelliklerinin (takvim) zamandan bağımsız olmasını gerektirir. Mevcut durumda, sabit popülasyon varsayımı, r1 (t), r2 (t), N1 (t) ve N2 (t) ‘nin her birinin t’den bağımsız olduğu anlamına gelir.

Bu fonksiyonların sabit değerlerini sırasıyla R1, R2, N1 ve N2 ile gösteriyoruz. Vaka kontrol çalışmasının t0 zamanında başladığını ve daha sonraki bir t0 + 􏰯 zamanına kadar devam ettiğini varsayalım. Normalde 􏰯, diyelim ki 2 veya 3 yıldan fazla değildir; bu, nüfusun demografik kompozisyonunda önemli bir değişiklik veya maruziyet ile hastalık arasındaki ilişkide büyük bir değişiklik geçirmesi için genellikle yeterli zaman değildir.

Bu nedenle, bir vaka kontrol çalışması süresince bir popülasyonun yaklaşık olarak durağan olduğunu düşünmek makul olabilir. Bununla birlikte, maruziyet geçmişi yıllar öncesine gittiğinde, sabit nüfus varsayımını haklı çıkarmak daha zordur.

Ek G’de tartışıldığı gibi, karıştırıcı bir unsur olmadığında, epidemiyolojik ilginin popülasyon parametresi, tehlike oranlarının oranı olarak adlandırdığımız R1 / R2’dir. R1 ve R2’ye neden olan maruz kalan ve maruz kalmayan popülasyonlardaki tehlike işlevlerinin orantılı tehlike varsayımını sağladığını ve tehlike oranını HR ile ifade ettiğini varsayalım.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir