Deneysel Simülasyon Çalışmaları – Hukuk Alanı – Hukuk Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Hukuk Ödevi – Hukuk Alanında Ödev Yaptırma

0 (312) 276 75 93 @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Ödev Yaptırma, Proje Yaptırma, Tez Yaptırma, Makale Yaptırma, Essay Yaptırma, Literatür Taraması Yaptırma, Vaka İncelemesi Yaptırma, Research Paper Yaptırma, Akademik Makale Yaptırma, İntihal Oranı Düşürme, İstatistik Ödev Yaptırma, İstatistik Proje Yaptırma, İstatistik Tez Yaptırma, İstatistik Makale Yaptırma, İstatistik Essay Yaptırma, Edebiyat Ödev Yaptırma, Edebiyat Proje Yaptırma, Edebiyat Tez Yaptırma, İngilizce Ödev Yaptırma, İngilizce Proje Yaptırma, İngilizce Tez Yaptırma, İngilizce Makale Yaptırma, Her Dilde Ödev Yaptırma, Hukuk Ödev Yaptırma, Hukuk Proje Yaptırma, Hukuk Tez Yaptırma, Hukuk Makale Yaptırma, Hukuk Essay Yaptırma, Hukuk Soru Çözümü Yaptırma, Psikoloji Ödev Yaptırma, Psikoloji Proje Yaptırma, Psikoloji Tez Yaptırma, Psikoloji Makale Yaptırma, İnşaat Ödev Yaptırma, İnşaat Proje Yaptırma, İnşaat Tez Yaptırma, İnşaat Çizim Yaptırma, Matlab Yaptırma, Spss Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçların Yorumlanması, Spss Ücretleri, Tez Yazdırma, Ödev Danışmanlığı, Ücretli Ödev Yaptırma, Endüstri Mühendisliği Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Matlab Ödev Yaptırma, Tez Danışmanlığı, Makale Danışmanlığı, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Deneysel Simülasyon Çalışmaları – Hukuk Alanı – Hukuk Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Hukuk Ödevi – Hukuk Alanında Ödev Yaptırma

17 Temmuz 2021 0

Deneysel Simülasyon Çalışmaları – Hukuk Alanı – Hukuk Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Hukuk Ödevi – Hukuk Alanında Ödev Yaptırma

Bir literatür taraması, bazı mahkemelerin cezayı değerlendirirken Mağdur Etki İfadelerini kullanmasını da içermelidir. Belirlenen hukuk dışı faktörler şunlardır: sanığın mahkeme öncesi durumu, sosyo-ekonomik durumu, ırkı ve çekiciliği; kurbanın ırkı; bir mahkumun yaşı, dini, eğitimi, sosyal geçmişi, bilişsel karmaşıklığı, yapıları, siyaseti ve son olarak cezai yönelimidir (yani, suç veya suçlu odaklı olup olmadığı).

Cezalandırmadaki eşitsizlikleri en iyi açıklayanın, hem belirli yasal hem de hukuk dışı faktörlerin etkileşimi olduğuna şüphe yoktur. Ceza mevzuatındaki bölgesel farklılıklar ve ceza seçimi ve ciddiyeti üzerinde etki potansiyeline sahip olduğu tespit edilen çok sayıda faktör göz önüne alındığında, özellikle farklı yargı alanları veya zaman içinde genelleme yapmak mümkün değildir.

Cezalandırma çalışmalarının bazıları neredeyse seksen yıl öncesine dayanıyor ve mahkeme kayıtlarını kullanan çalışmalar Atlantik’in her iki yakasında deneysel simülasyon çalışmalarından önce geldi. Ceza adaleti sürecindeki hüküm verme aşaması, karar vermeyle ilgilenen psikologlar için bir altın madeni fırsatı sunar.

Ayrıca, organize psikolojinin (örneğin, Amerikan Psikologlar Birliği) birkaç kez, amices curiae özetlerini dosyalayarak yargı politikasını etkilemeye çalıştığı bir alandır.

Cümledeki Varyasyonları Çalışmak

Cezalandırma çalışmaları, cezalandırmadaki varyasyonları incelemek için kullanılan araştırma yöntemi temelinde aşağıdaki kategoriler altında gruplandırılabilir:

‘Kaba karşılaştırma’ Çalışmaları

‘Kaba karşılaştırma’ çalışmaları, aynı bölgedeki farklı mahkemeler, farklı bölgelerdeki hakimler veya aynı mahkemedeki farklı hakimler tarafından verilen cezaları veya son olarak aynı suç için verilen cezaları karşılaştırmıştır.

‘Rastgele Örnek’ Çalışmaları

“Rastgele örneklem” çalışmaları, varsayım için herhangi bir gerekçe sunulmadan, farklı mahkemeler ve/veya farklı yargıçlar arasında suç ve suçlu özelliklerinin rastgele bir dağılımını varsaymıştır.

‘Öğeye göre eşleştirme’ Çalışmaları

‘Öğeye göre eşleştirme’ çalışmaları için detaylara bakın. Verilen cezaları karşılaştırmak için ceza davalarını eşleştirmek için kullanılan değişkenlerin sayısı, örneğin birden yirmi yediye kadar değişmiştir.

‘Tahmin’ Çalışmaları

“Tahmin” çalışmaları için, örneğin, Fitzmaurice ve diğerleri, 1996, Hogarth, 1971. Cümle ağırlığının en iyi tahmin edicilerini belirlemek için, bazı araştırmacılar bir dizi suç, suçlu, mağdur, mahkeme ve topluluk değişkenlerini kontrol etmişlerdir.

Örneğin, Fitzmaurice ve ark. (1996), toplam otuz iki değişkene ilişkin verileri kullanarak, 4000 vakada toplam sekiz farklı cümle türünü tahmin etmek için Parole Index tahmin yöntemini kullanmıştır. Ceza verilen 3975 sanıktan 685’i (yüzde 17) cezaevine gönderildi.

Yedi tahmin modeli oluşturdular ve şunları bildirdiler: bazı modeller, bazı elden çıkarmalar için diğerlerinden daha iyi çalıştı. Şu sonuca vardılar: ‘mahkeme cezalarını tahmin etmek tehlikeli bir alıştırmaydı’ ve ‘modeller arasındaki seçim bir takas olacak ve özellikle sayı küçük olduğunda veya onları destekleyen cezalandırma modeli eksik olduğunda bazı tasarrufların tahmin edilmesi her zaman zor olacaktır. 

Simülasyon MODELLEME Ders Notları
Simülasyon MODELLEME örnekleri
Benzetim modelleri örnekleri
Modelleme ve simülasyon Nedir
Simülasyon proje örnekleri
Benzetim Ders Notları
Modelleme ve simülasyon programları
Arena simülasyon örnekleri

Gözlemsel Çalışmalar

Mahkeme kayıtlarının yetersizliğinin ve mahkeme salonu etkileşimleri hakkında mahkeme stenografları tarafından hiçbir zaman kaydedilmeyen bilgilerin mahkum edilmesindeki öneminin farkında olan birçok araştırmacı gözlem yöntemini kullanmıştır.

Konecˇni ve Ebbesen (1979) tarafından gözlemsel yönteme karşı büyük bir saldırı başlatıldı ve bunlar, “cezalandırmayı incelemek için tamamen uygunsuz bir araştırma aracı olduğunu” gösterdiğini iddia etti.

Bununla birlikte, Konecˇni ve Ebbesen gözlemsel çalışmalarına dahil olan yargıçların sayısı veya önemli ölçüde farklı olmayan davalarda yargıçlar arası anlaşma hakkında yeterli bilgi sağlayamadıklarından, kendi bulgularının yeterliliğini değerlendirmek mümkün değildir.

Deneysel Simülasyon Çalışmaları

Gerçek cümlecileri denek olarak kullanan ilk deneysel simülasyon çalışması Rose (1965) tarafından yapılmış gibi görünüyor. Kapardis tarafından Atlantik’in her iki yakasında yapılan bu tür otuz dört çalışmanın yakından incelenmesi şunları ortaya çıkardı: bunların yarısından fazlasında psikoloji öğrencileri ders olarak kullanıldı; İngiliz araştırmaları genel olarak gerçek cezalandırıcıları denek olarak kullandı, ancak çalışmaların çoğu düşük iç geçerlilikten muzdarip; ve son olarak, simüle edilmiş ve gerçek yaşam koşulları altında cümle karar vermeyi karşılaştıran sadece ikisidir.

Hood (1972), iki koşul arasında hiçbir fark olmadığını bildirirken, Devlin’in (1971) sınırlı karşılaştırmasının deneysel simülasyonun dış geçerliliği için bir test sağladığı söylenemez.

İngiltere’deki beş farklı bölgeden 168 sulh yargıcı kullanılarak ve normalde gerçek durumlarda yaptıkları gibi, tartışmaya en kıdemli başkanlık eden üç kişilik gruplar halinde karar vererek ve Cambridge Sulh Ceza Mahkemesi’nde mahkum edilen dokuz ceza davasının gerçek ve simüle edilmiş cezaların karşılaştırılması Court, deneysel simülasyonun dış geçerliliği için güçlü destek sağladı.

Ayrıca, çok sayıda faktörün bir fonksiyonu olarak cezalandırmadaki tutarsızlıklara ilişkin deneysel simülasyon çalışmalarının, fiili cezanın yasal bağlamına genellikle yeterli dikkati vermediği de belirtilmelidir; bu tür araştırmacılar, bu tür psiko-hukuki araştırmaları çağdaş cezalandırma reformu tartışmasının geniş bağlamına yerleştirmek için bir yetersizlik değilse bile isteksizlik göstermişlerdir.

Gerçek hayatta, suçlu sanıklara verilen cezalar para cezasından toplum temelli bir emre, ertelenmiş hapis cezasına veya hapis cezasına veya müebbet hapis cezasına kadar değişebilir. Bu nedenle, cümle şiddetini ölçmek için bir ölçeğe ihtiyaç vardır.

Kapardis ve Farrington (1981) tarafından yapılan İngilizce çalışmasında, 168 sulh yargıcının dokuz davada on iki farklı karar sıralamasında hem kendi içinde hem de arasında önemli bir tutarlılık bulan böyle bir ölçek rapor edilmiştir, başka bir deyişle, davanın türü pek de iyi görünmüyordu. cezaların ciddiyet sıralamasında çok fazla etkiye sahip olmak gerekir.

Cümleleri Etkileyen Bazı Hukuk Dışı Faktörler

Ceza adaletinde hüküm verme aşamasında sanığın cinsiyeti ve ırkı gibi hukuk dışı faktörlere ilişkin ampirik kanıtları değerlendirirken, aynı faktörlerin, örneğin; , özel yasal temsile farklı erişim ve kolluk kuvvetleri personeli arasında klişelerin varlığı, bir sanığa yöneltilen suçlamaları etkilemesi beklenebilecek faktörler ve/veya bir sanığın savunmasını daha az ve/veya daha az ciddi için pazarlık etme kabiliyeti ücretleri vardır.

McCarthy ve Smith’e (1986) göre, bu nedenle, cezayı yapısal bir bağlamda incelemeye ve açıklamaya ihtiyaç vardır. Şimdi, ceza eşitsizliklerinde birkaç ilginç faktörün önemine ilişkin ampirik kanıtlara yakından ve eleştirel bir göz atalım.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir