AĞIRLIKLI EN AZ KARE YÖNTEMLERİ – Epidemiyolojide Biyoistatistiksel Yöntemler – Biyoistatistikler – Epidemiyoloji – Biyoistatistikler Nedir? – İstatistik Fiyatları – Ücretli İstatistik

0 (312) 276 75 93 @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Ödev Yaptırma, Proje Yaptırma, Tez Yaptırma, Makale Yaptırma, Essay Yaptırma, Literatür Taraması Yaptırma, Vaka İncelemesi Yaptırma, Research Paper Yaptırma, Akademik Makale Yaptırma, İntihal Oranı Düşürme, İstatistik Ödev Yaptırma, İstatistik Proje Yaptırma, İstatistik Tez Yaptırma, İstatistik Makale Yaptırma, İstatistik Essay Yaptırma, Edebiyat Ödev Yaptırma, Edebiyat Proje Yaptırma, Edebiyat Tez Yaptırma, İngilizce Ödev Yaptırma, İngilizce Proje Yaptırma, İngilizce Tez Yaptırma, İngilizce Makale Yaptırma, Her Dilde Ödev Yaptırma, Hukuk Ödev Yaptırma, Hukuk Proje Yaptırma, Hukuk Tez Yaptırma, Hukuk Makale Yaptırma, Hukuk Essay Yaptırma, Hukuk Soru Çözümü Yaptırma, Psikoloji Ödev Yaptırma, Psikoloji Proje Yaptırma, Psikoloji Tez Yaptırma, Psikoloji Makale Yaptırma, İnşaat Ödev Yaptırma, İnşaat Proje Yaptırma, İnşaat Tez Yaptırma, İnşaat Çizim Yaptırma, Matlab Yaptırma, Spss Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçların Yorumlanması, Spss Ücretleri, Tez Yazdırma, Ödev Danışmanlığı, Ücretli Ödev Yaptırma, Endüstri Mühendisliği Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Matlab Ödev Yaptırma, Tez Danışmanlığı, Makale Danışmanlığı, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

AĞIRLIKLI EN AZ KARE YÖNTEMLERİ – Epidemiyolojide Biyoistatistiksel Yöntemler – Biyoistatistikler – Epidemiyoloji – Biyoistatistikler Nedir? – İstatistik Fiyatları – Ücretli İstatistik

22 Aralık 2020  İstatistiksel Veri Analizi Doğrusal olmayan en küçük kareler yöntemi En küçük kareler parabolü En Küçük Kareler yöntemi dengeleme En küçük kareler yöntemi ile trendin bulunması En Küçük Kareler yöntemi İstatistik Kısmi en küçük kareler regresyonu Kısmi En küçük kareler yöntemi Regresyon analizi En Küçük Kareler Yöntemi 0
Yeniden Yapılandırma – Hukuk Alanı – Hukuk Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Hukuk Ödevi – Hukuk Alanında Ödev Yaptırma

Örnek 5.2 (Reseptör Seviyesi-Meme Kanseri) İhtimal oranının asimptotik koşullu tahmini ORc = 2.47’dir. Tablo 5.7 karşılık gelen takılan sayıları vermektedir.

Asimptotik koşulsuz durumun aksine, formun (5.8) bir kimliği mutlaka karşılanmaz. Örneğin, (2,29 × 50,29) / (4,71 × 9,71) = 2,52, which ORc = 2,47’ye eşit değildir. Tablo 5.5 ve 5.7’yi karşılaştırırken, asimptotik koşulsuz ve asimptotik koşullu yöntemlere dayanan uydurulmuş sayılar neredeyse aynıdır.

OR için örtük% 95 güven aralığı [1.15, 5.28] ‘dir. Vˆc = 1.32 + 3.84 + 􏰅 1.35 = 6.52 ve v􏰅ar (log ORc) = 1 / 6.52 = .153’ten OR için açık% 95 güven aralığı [1.15, 5.32] ‘dir. Mantel – Haenszel testi X2 = (23−17.35) 2 / 5.82 = mh 5.49 (p = .02) ‘dir. R = min (17.35 – 6, 43 – 17.35) = 11.35 olduğundan, normal yaklaşım tatmin edicidir. Bu sonuçların yorumlanması hemen hemen Örnek 5.1 ile aynıdır.

ODDS ORANININ MANTEL-HAENSZEL TAHMİNİ

OR’yi tahmin etmenin hem asimptotik koşulsuz hem de asimptotik koşullu yöntemleri kapsamlı hesaplamalar içerir. Şimdi hesaplama açısından basit olan ve hem büyük tabakalı hem de seyrek tabakalı koşullar altında mükemmel sonuçlar üreten alternatif bir nokta tahmini yöntemini tartışacağız.

Ameliyathanenin ünlü Mantel-Haenszel tahmini ve Mantel ve Haenszel, 1959). ORmh = (j = 1 SjORuj) / S olarak yeniden yazıldığında (5.30), ORmh’nin tabakaya özgü olasılık oranı tahminlerinin ağırlıklı ortalaması olduğunu görüyoruz. 􏰅􏰅

Gösterilebilir ki Sj = 1 / v􏰅ar0 (ORuj) ve bu nedenle ORmh’ye giren ağırlıklar, ilişkisizlik hipotezi altında hesaplanan tabakaya özgü varyans tahminlerinin karşıtlarıdır. X2 mh ile ORmh arasında ilginç bir bağlantı var. A1j – eˆ1j = Rj – Sj olduğu ve dolayısıyla a1 • −eˆ1 • = R • −S •. Xmh = 0ifandonlyifORmh = 1 olduğunda bunu izler.

Robins-Breslow-Grönland (RBG) var (log ORmh) tahmini Robins, Breslow ve Grönland, 1986; Robins, Grönland ve Breslow, 1986; Phillips ve Holland, 1987). Bu tahminin önemli bir özelliği, hem büyük tabakalı hem de seyrek tabakalı koşullar altında geçerli olmasıdır. OR için A (1 – α) ×% 100 güven aralığı üslenerek elde edilir.

Sadece bir katman olduğu zaman, (5.31), (4.7) ‘ye sadeleştirir. Sato (1990), (5.31) kullanılabilir hale gelmeden önce, test tabanlı sis tahmin yöntemini verir, ancak hesaplama basitliğinin cazibesine sahiptir. Test tabanlı yöntem, aşağıdakine benzer argümanlar kullanılarak çeşitli ayarlara uyarlanabilir. 

Şimdiye kadar, hem büyük tabakalı hem de seyrek tabakalı ortamlarda uygulanabilen farklı var (log ORmh) teorik tahmini kullanılarak geliştirilen ilişkilendirme testlerinin ortaya çıktığı anlaşıldı.
􏰅
var (logORmh) yaygın olarak kullanıldı. Bu yaklaşım, X2, X2 ve X2 gibi sağlam teorik temel yaklaşımlardan yoksundur, benzer değerlere sahip olma eğilimindedir. (5.31) dışında bir wlr mh var (log ORmh) tahminimiz olsaydı, ilgili testi beklerdik
ilişkinin değeri X2’ye yakın olmalıdır. Yani, yaklaşık mh eşitliğine Xmh = (log ORmh) / v􏰅ar0 (log ORmh) sahip oluruz.

Test tabanlı yaklaşım, bu denklemi v􏰅ar0 (log ORmh) için “çözer” ve v􏰅ar (log ORmh) tahminini (Miettinen, 1976) tanımlar. Varyans tahmin edildiğinden alt simge 0 gereklidir.

Kesin konuşmak gerekirse, test temelli yaklaşım yalnızca OR = 1 olduğunda geçerlidir, ancak pratikte bu yöntem geniş bir olasılık oranları aralığı için tatmin edici sonuçlar verir (Halperin, 1977; Miettinen, 1977). Aşağıda, v􏰅ar (log ORmh) gösterimi yalnızca RBG tahminini belirtmek için kullanılacaktır.

Breslow-Day homojenlik testi, ORu, (5.9) ve (5.12) ‘de ORmh ile değiştirilerek hesaplanır. Aˆ1 j mh ve vˆ j mh ile gösterilen sonuçtaki tahminler, Breslow ve Day, 1980, s. 142; Breslow, 1996). Tarone’dan (1985) kaynaklanan (5.32) ‘deki ikinci terim, daha verimli ORu tahmini yerine ORmh’yi kullanmak için düzeltir.

ORu, a1 • = aˆ1 • (5.6) ‘yı karşılayacak şekilde tanımlandığından, pratikte sıklıkla olduğu gibi ORmh, ORu’ya yakın olduğunda 􏰅􏰅 düzeltme terimi küçük olacaktır. Liang ve Self (1985) ve Liang (1987) seyrek tabakalı ortam için homojenlik testlerini açıklamaktadır, ancak formüller karmaşıktır ve burada sunulmayacaktır.

Örnek 5.3 (Reseptör Seviyesi – Meme Kanseri) Mantel – Haenszel olasılık oranı tahmini ORmh = 9.32 / 3.67 = 2.54, RBG varyans tahmini ve OR için% 95 güven aralığı [1.16, 5.55] olur.

Breslow-Day homojenlik testi, .001 düzeltme terimini içeren X 2 = .341’dir (p = .84). Teste dayalı tahmin v􏰅ar0 (logORmh) = (log2.54) /5.49 = .158’dir ve RBG tahminiyle neredeyse aynıdır.

En Küçük Kareler yöntemi İstatistik
En küçük kareler yöntemi ile trendin bulunması
Doğrusal olmayan en küçük kareler yöntemi
Regresyon analizi En Küçük Kareler Yöntemi
Kısmi en küçük kareler regresyonu
En küçük kareler parabolü
En Küçük Kareler yöntemi dengeleme
Kısmi En küçük kareler yöntemi

(2 × 2) TABLOLARI İÇİN AĞIRLIKLI EN AZ KARE YÖNTEMLERİ

İhtimal oran analizi için ağırlıklı en küçük kareler (WLS) yöntemleri Woolf (1955) tarafından tanıtılmış ve Grizzle ve diğerleri tarafından regresyon ayarına genişletilmiştir. (1969). Asimptotik koşulsuz yöntemlere benzer şekilde, bu teknikler büyük tabakalar altında iyi performans gösterir, ancak seyrek tabakalı koşullarda değil. Bölüm 1.2.2’yi izleyerek, j. Tabakanın ağırlığını tanımlayın ve Wˆ ls = 􏰐 Jj = 1 wˆ j olsun. Log (OR) WLS tahmini, logun ağırlıklı ortalaması olarak tanımlanır (ORu j).

Sırasıyla (5.34), (5.36) ve (5.37) ‘nin asimptotik koşulsuz formüller (5.13), (5.14) ve (5.16) ile benzerliğine dikkat edin. Aradaki fark, ağırlıklı en küçük kareler formüllerinin gözlemlenen sayılara dayanması, halbuki asimptotik koşulsuz formüllerin uygun sayıları kullanmasıdır.

Örnek 5.4 (Reseptör Seviyesi-Meme Kanseri) Wˆ ls = 1.22 + 3.78 + 1.16 = 6.16’dan ve olasılık oranının WLS tahmini ORls = exp (.915) = 2.50. V􏰅ar (log ORls) = 1 / 6.16 = .162’den OR için% 95 güven aralığı [1.13, 5.50] ‘dir.

İlişki testi X 2 = (log 2.50) 2 (5.72) = 4.79 (p = .03), burada W where 0ls = 5.72 geliyor. Örnek 5.1’den. Homojenlik testi Xh2 = 1.22 (.693 – .915) 2 + 3.78 (.842 – .915) 2 + 1.16 (1.39 – .915) 2 = .338 (p = .84).

HETEROJENLİK ALTINDA YORUMLAMA

Homojenlik mevcut olduğunda, veri analistinin karşılaştığı sorunlardan biri tabakaya özgü tahminlerin nasıl özetleneceğidir. Asimptotik koşulsuz, asimptotik koşullu, Mantel-Haenszel ve ağırlıklı en küçük kareler yöntemleri bu soruya bir şekilde dört farklı yanıt sağlar.

Mantel – Haenszel ve ağırlıklı en küçük kareler tahminleri, ağırlıkların tahmini varyansların karşıtları olduğu sırasıyla katmana özgü olasılık oranı ve log-olasılık oranı tahminlerinin ağırlıklı ortalamalarıdır.

Bölüm 1.2.1’de belirtildiği gibi, bu ağırlıklandırma yaklaşımı, genel varyansın minimumda tutulmasını sağlamak açısından oldukça etkilidir. Asimptotik koşulsuz ve asimptotik koşullu tahminler, maksimum olabilirlik yöntemine dayanır ve bu nedenle asimptotik koşullar altında da optimaldir.

Heterojenlik (etkileşim, etki değişikliği) olduğunda durum çok farklıdır. İlk olarak, tabakaya özgü olasılık oranlarının tabakalar arasında farklılık göstermesi, veriler özetlenirse, maruziyet ve hastalık arasındaki ilişki hakkında bir şeyler söylüyor.

Bu, mevcut kalıplar ne olursa olsun, tabakaya özgü tahminleri korumak ve mümkün olduğu ölçüde yorumlamak için bir mantık sağlar. Çok sayıda katman olduğunda ve anlamlı bir örüntü olmadığında, birçok olasılık oranı tahminiyle uğraşmak zor olabileceği gibi kafa karıştırıcı da olabilir. Bu durumda, genel bir olasılık oranını tahmin etmek için bir yönteme sahip olmak yararlıdır.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir