Alt Toplum Analiz Seviyesi – Pazarlama Stratejileri – Pazarlama Alanı – Pazarlama Alanında Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Pazarlama Ödevi – Pazarlama Stratejileri – Ödev Yaptırma

0 (312) 276 75 93 @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Ödev Yaptırma, Proje Yaptırma, Tez Yaptırma, Makale Yaptırma, Essay Yaptırma, Literatür Taraması Yaptırma, Vaka İncelemesi Yaptırma, Research Paper Yaptırma, Akademik Makale Yaptırma, İntihal Oranı Düşürme, İstatistik Ödev Yaptırma, İstatistik Proje Yaptırma, İstatistik Tez Yaptırma, İstatistik Makale Yaptırma, İstatistik Essay Yaptırma, Edebiyat Ödev Yaptırma, Edebiyat Proje Yaptırma, Edebiyat Tez Yaptırma, İngilizce Ödev Yaptırma, İngilizce Proje Yaptırma, İngilizce Tez Yaptırma, İngilizce Makale Yaptırma, Her Dilde Ödev Yaptırma, Hukuk Ödev Yaptırma, Hukuk Proje Yaptırma, Hukuk Tez Yaptırma, Hukuk Makale Yaptırma, Hukuk Essay Yaptırma, Hukuk Soru Çözümü Yaptırma, Psikoloji Ödev Yaptırma, Psikoloji Proje Yaptırma, Psikoloji Tez Yaptırma, Psikoloji Makale Yaptırma, İnşaat Ödev Yaptırma, İnşaat Proje Yaptırma, İnşaat Tez Yaptırma, İnşaat Çizim Yaptırma, Matlab Yaptırma, Spss Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçların Yorumlanması, Spss Ücretleri, Tez Yazdırma, Ödev Danışmanlığı, Ücretli Ödev Yaptırma, Endüstri Mühendisliği Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Matlab Ödev Yaptırma, Tez Danışmanlığı, Makale Danışmanlığı, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Alt Toplum Analiz Seviyesi – Pazarlama Stratejileri – Pazarlama Alanı – Pazarlama Alanında Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Pazarlama Ödevi – Pazarlama Stratejileri – Ödev Yaptırma

14 Ekim 2022 Analiz birimi örnekleri Analiz duzeyleri ornekleri Uluslararası ilişkilerde analiz düzeyleri nelerdir 0
Piyasalar ve Ticaret

Alt Toplum Analiz Seviyesi

Kârlılık optimizasyonu potansiyeline ek olarak, alt toplum analizi, işletmelerin, sistematik olarak bir uyum politikasına dayanmak yerine, potansiyel olarak fırsatlar sunan bölgelerin tanımlanmasını ticaret alanlarında tanıtmalarına da olanak tanır.

Örneğin, bir bankacılık kurumu, sektöre göre bir penetrasyon oranı hesaplayarak ve bu verileri mega tabanlardan veya tüketici panellerinden alınan sosyo-demografik, ekonomik ve davranışsal verilerle birleştirerek en iyi müşterilerini bulmaya çalışabilir. Ajansın kapsadığı bölgenin kenarında yer alan yüksek potansiyele sahip bir alan.

Ajans, bu alanların farkında olarak, öncelikli alanlara seçici olarak dağıtılmış bir işe alım mesajı (posta kutularında adreslenmemiş veya posta çekimi ile adreslenmiş) gönderebilecektir.

Bu örnek üzerinden, kentsel mekanda çok spesifik seviyelerde gerçekleştirilen analizlerin potansiyeli görülebilmektedir. Ancak, şu anda tercih edilen ölçekler mahalle veya kasaba olarak kalmaktadır. Uygulamada, bu iki coğrafi kesinlik düzeyi, tüm profesyonel coğrafi pazarlama operasyonlarının yarısını temsil etmektedir (2001 GeoXpand çalışmasına göre işletmelerin %45,8’i operasyonlarında bu iki kesinlik düzeyini tercih etmektedir.

Bu seçim, kısmen işletmelerin daha kesin düzeylerde yararlı bilgilerin edinilmesinde karşılaştıkları zorluklarla açıklanabilir. Bu nedenle, otomatik olarak mevcut olmayan bilgilerle blok veya sokak düzeyinde (%20,8) çalışan profesyoneller, tanımlanması ve araştırılması gereken çeşitli bilgi kaynaklarına güvenmek zorundadır.

O zaman onları uyumlu hale getirmek için bir girişimde bulunulmalıdır, çünkü nadiren aynı standartlara göre tasarlanırlar. Bu teknik zorluklar nedeniyle, özel bir hizmetin sağlanmasını veya dahili bir analizin (veri satın alınması, zaman analizi, yazılım satın alınması, personel eğitimi vb.) uygulanmasını gerektiren bu verileri elde etmenin toplam maliyeti, coğrafi analizlerin çok kesin düzeylerde gerçekleştirilmesinin önünde büyük bir engel teşkil etmektedir.

Alt İris bilgilerine erişim maliyeti ile bu şekilde optimize edilen operasyonların beklenen faydaları arasındaki arbitraj, işletmeleri bloktan daha büyük ölçekleri tercih etmeye devam etse de, daha düşük seviyelerde sunulan otomatik olarak mevcut coğrafi referanslı veri miktarındaki bir artış yol açmalıdır.

Ticari faaliyete analitik bir yaklaşım getirmek için coğrafyanın kullanılması yeni değildir. Birçok firma ve bölge şubesi, eylemlerinin optimize edilebileceği yolları (ticaret sektörlerinin yeniden boyutlandırılması, müşteri portföylerinin transferi, satıcı sayısını artırma vb.) yansıtmak için satış sonuçlarını her zaman haritalandırmıştır.

Bugün bir “coğrafi pazarlama devrimi” yaşanıyorsa, bunun nedeni bu araçların kullanılabilirliğindeki teknik ilerlemedir. Haritalanmış bir alan için verilere bu anlık erişimi sağlayan yazılım programlarının maliyeti, coğrafyanın ticaret yaklaşımına sistematik olarak dahil edilmesinin önünde önemli bir engel olmaya devam etse de (firmaların %30’u maliyeti jeopazarlamanın mevcut dezavantajlarından biri olarak belirtmektedir). 


Uluslararası ilişkilerde analiz düzeyleri nelerdir
Analiz duzeyleri ornekleri
Analiz düzeyleri nelerdir
Analiz birimi örnekleri
Analiz birimi nedir
Analiz düzeyi ve analiz birimi nedir
Level of analysis nedir


Böylece, son teknolojik yenilikler ve İnternet sayesinde, bu coğrafi coğrafi referanslı bilgi yönetimi yazılım programları (CBS) daha erişilebilir hale geliyor. Uzman operatörlerden hizmet şeklinde sağlanan veya bir iş intranetinin kullanımı sayesinde yerel olmayan personel tarafından yürütülen, bölgelerin ticaret analizleri ve tüketicilerin mekansal analizleri firmalar içinde giderek daha kolay hale geldi.

Aynı zamanda, başlıca coğrafi kuruluşlar standardizasyon prosedürlerine ve uyumluluk arayışına dahil olmuştur ve bu da doğrudan pazarlama firmaları tarafından coğrafya kullanımının geliştirilmesine katkıda bulunmaktadır.

National Geographic Enstitüsü, haritacılıkla ilgilenen uzmanlaşmış bir Fransız kuruluşu olarak, Enstitü’nün coğrafi bilgi sistemlerine dahil edildikçe artan sayıda vektörize haritayı piyasaya sürdü.

Son zamanlarda, Insee, ince bölgeler (kasabalar, İris, blok) ve şehirlerdeki yollar için referans çerçeveleri arasında yazışma tabloları sağladı ve blok düzeyinde bilgi tanımlamayı (blok kodlamasını posta ile ilişkilendirmek için) amaçlayan hizmetler önerdi.

Son olarak, çeşitli özel kuruluşlar, bölümlerine yansıtılabilen alt veya üst topluluk düzeyinde bölgeleri niteleyen ticarileştirilmiş tipolojilere sahiptir.

Fransız çerçevesinde, işletmeler artık bir bölgedeki adres, beklentiler ve müşteriler düzeyine kadar kalifiye olmak için gerekli tüm araçlara sahiptir. Ancak, coğrafi veya coğrafi referanslı verilerin kullanımı firmayı yeni zorluklarla karşı karşıya bırakmaktadır.

Özellikle, yerelleştirilmiş bilgi edinme, coğrafi pazarlamanın ilk günlerine göre 10 kat daha ucuza mal olsa da, analizler de çok daha karmaşık hale geldi. Çok kesin seviyelere inen firma, artık kendisini her zaman yönetemeyeceği aşırı miktarda veri ile karşı karşıya buluyor.

Bu doğrudan mikro pazarlama analizlerinin alaka düzeyi sorunu ortaya çıkmaktadır. Kesinlik düzeyinin şehir veya mahalle olması yönündeki mevcut tercih, potansiyel alt-toplumsal doğrudan pazarlama yaklaşımlarını gereksiz kılıyor gibi görünüyor, ancak aynı zamanda profesyonel yaklaşımların mevcut karmaşıklığa hala oldukça zayıf bir şekilde ayarlandığını gösteriyor.

Son olarak, bu sonuçlar statik bir mekan hesabını karakterize ettiğinden, tüketicilerin mekansal seyahatlerinin dinamiklerini daha etkin bir şekilde anlamayı ve kullanmayı amaçlayan son profesyonel ve kurumsal çabalar hakkında ne düşünülebilir?

1999’da Insee, profesyonel ve akademik hareketliliğe ilişkin Iris verileri açısından Fransızların konut hareketliliği üzerine bir araştırmayı tamamladı. 1990 ve 1999 yılları arasındaki karşılaştırmalı analizin sonuçları, evden işe seyahatin çoğaldığını ve uzadığını gösterdi.

Bu yeni verilerden yararlanmayı amaçlayan birkaç profesyonel deneye bakarsak, doğrudan iletişim yaklaşımlarında ve uygulamalarında hızla ortaya çıkan daha genel bir gelişme görmeyi bekleyebiliriz.

Bu nedenle, şirketi, yeni bir iletişim vektörü olarak bölge sakinlerinin araçlarının ön camlarının kullanılmasını önerdi. İçerik, araç sahibinin yaptığı gezi türlerine göre uyarlanacak; Tüketici hareketliliğindeki bu artış, şirketlerin çabalarının tahmine dayalı kurallar oluşturmaya yöneldiği bir zamanda karmaşıklığı ve rastgeleliği yeniden gündeme getiriyor.

Tüketici hareketliliğindeki bu artış da uzun vadede incelenmelidir. Örneğin boşanmaların artmasıyla birlikte yeni bir sınıf gelişiyor. Bu sınıfla ilgili olarak coğrafi demirlemenin değeri ne olacak?

Bireylerin konumu, bireyleri niteleme ve davranışları tahmin etme potansiyelini kaybederse, coğrafi bilginin değeri sorgulanmalı mı yoksa daha dinamik bir yaklaşım benimsenerek bütünleştirilmeli mi? Coğrafi bilginin doğrudan pazarlamada gelecekteki uygulaması, şüphesiz, bir dizi yerelleştirilmiş nokta ile olmaktan çok, tüketici uygulamalarının uzamsal kapsamı tarafından tanımlanan bir özellikler ağı ile ilgili olacaktır.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir