Analiz Boyutları

0 (312) 276 75 93 @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Ödev Yaptırma, Proje Yaptırma, Tez Yaptırma, Makale Yaptırma, Essay Yaptırma, Literatür Taraması Yaptırma, Vaka İncelemesi Yaptırma, Research Paper Yaptırma, Akademik Makale Yaptırma, İntihal Oranı Düşürme, İstatistik Ödev Yaptırma, İstatistik Proje Yaptırma, İstatistik Tez Yaptırma, İstatistik Makale Yaptırma, İstatistik Essay Yaptırma, Edebiyat Ödev Yaptırma, Edebiyat Proje Yaptırma, Edebiyat Tez Yaptırma, İngilizce Ödev Yaptırma, İngilizce Proje Yaptırma, İngilizce Tez Yaptırma, İngilizce Makale Yaptırma, Her Dilde Ödev Yaptırma, Hukuk Ödev Yaptırma, Hukuk Proje Yaptırma, Hukuk Tez Yaptırma, Hukuk Makale Yaptırma, Hukuk Essay Yaptırma, Hukuk Soru Çözümü Yaptırma, Psikoloji Ödev Yaptırma, Psikoloji Proje Yaptırma, Psikoloji Tez Yaptırma, Psikoloji Makale Yaptırma, İnşaat Ödev Yaptırma, İnşaat Proje Yaptırma, İnşaat Tez Yaptırma, İnşaat Çizim Yaptırma, Matlab Yaptırma, Spss Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçların Yorumlanması, Spss Ücretleri, Tez Yazdırma, Ödev Danışmanlığı, Ücretli Ödev Yaptırma, Endüstri Mühendisliği Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Matlab Ödev Yaptırma, Tez Danışmanlığı, Makale Danışmanlığı, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Analiz Boyutları

1 Haziran 2023 Benzerlik ve boyut analizi Konum boyut analizi 0
TİCARET SİSTEMİ GELİŞİMİ

Analiz Boyutları

Tutumlar satın alma niyetlerini ve kararlarını etkiliyorsa, müşterilerin bir ürüne, markaya veya şirkete karşı tutumunu etkileyebilecek ana iletişim faktörlerini değerlendirmek faydalıdır.

Elektronik iletişimi, sosyal iletişimdeki dört ana unsur dikkate alınarak analiz edilebilir: mesaj, iletişimci, alıcı ve yanıt (sonuç). Önceki bölümde zaten açıklanan sonuçlarının oluşturulmasına katkıda bulunan özellikleri daha fazla analiz edeceğiz.

Geleneksel ağızdan ağıza iletişim literatüründe iletişimci tarafından alıcıya iletilen mesajların analizi için ana boyutlar değerlik (pozitif, negatif) ve hacimdir (bilgi miktarı). Bu boyutlar, eWOM çalışmaları tarafından da dikkate alınır, ancak bazen hafif uyarlamalarla. Değerlik, öneri çerçevesi ve öneri taraflılığı yoluyla tasarlanır.

Birinci boyut, mesajın değerine (olumlu çerçeveli veya olumsuz çerçeveli) atıfta bulunurken, ikincisi aynı mesajdaki olumlu ve olumsuz içeriğin dengesine atıfta bulunur: alternatif olarak olumlu veya olumsuz bilgi içerdiğinde tek taraflı ve iki taraflı hem olumlu hem de olumsuz bilgi içerdiğinde.

Araştırmacıların mesajın içeriğini analiz etmek için göz önünde bulundurdukları bir diğer önemli boyut, argüman gücü olarak da adlandırılan argüman kalitesidir ve “bir bilgi mesajına gömülü argümanların ikna edici gücü” olarak tanımlanabilir.

Argüman gücü, mesajın alıcısının argümanı kendi konumunu desteklemekte ikna edici veya geçerli olarak görme derecesidir.

Argüman kalitesi değerlendirmesi şunlara bağlıdır:

• ilgililik, mesajların karar verme için ne ölçüde uygulanabilir ve yararlı olduğu;
• güncellik, mesajların ne ölçüde güncel, zamanında ve güncel olduğu;
• doğruluk, kullanıcının bilgilerin doğru ve güvenilir olduğu algısı;
• kapsamlılık, mesajın ne ölçüde eksiksiz olarak algılandığı.

Uyarlamada bilgi benimseme öncülleri üzerine yaptıkları çalışmada, modele argüman kalitesinin başka bir boyutunu ekleyin: katma değerli bilgi, yani “bilginin ne ölçüde faydalı olduğu ve kullanımlarından avantaj sağladığı önemlidir”.

Aslında, çevrimiçi olarak oluşturulan içerik aracılığıyla, gezginler genellikle kurumsal web sitelerinde yer almayan daha fazla bilgi edinebilirler. Bazı araştırmalar, ayrıntılı olmayan veya çok genel mesajların güvenilmez olarak kabul edildiğini, birinci elden ayrıntılı bir deneyimin açıklamasının ise mesajın geçerliliğinin bir işareti olarak görüldüğünü göstermektedir.

Konaklama endüstrisinde gezginlerin çevrimiçi bilgileri benimsemesini tahmin etmede bilgi doğruluğu, katma değerli bilgi ve bilgi alaka düzeyinin diğer boyutlardan daha etkili olduğu bulundu.

Mesajla ilgili bu ilk boyut grubunda, bir ürün veya hizmet hakkında görüş arayan kişilerin tavsiyeyi değerlendirmelerine yardımcı olacak kısayol bilgilerini elde etmelerine olanak tanıyan bazı çevresel ipuçlarını da dikkate almalıyız.


Konum boyut analizi
Elektrik alan boyut analizi
Si birim sisteminde Boyut analizi yapıldığında gücün p boyutu ve birimi Nedir
Benzerlik ve boyut analizi
Ana boyutlar
Akışkanlar mekaniği boyut analizi ve MODELLEME SORULARI
Buckingham Pi teoremi
Fizikte boyutlar


İlk boyut hacimdir, yani müşteriler tarafından belirli bir ürün, marka, şirket vb. hakkında yayınlanan ve diğer insanların ilgisi hakkında bir farkındalık etkisi yaratan ve ürün satışlarını etkileyen incelemelerin/yayınların sayısıdır.

Aslında incelemelerin/gönderilerin sayısı genellikle ürünün popülaritesi ile ilişkilendirilir ve bir ürünün sıralamasını değerlendirirken göz önünde bulundurulmalıdır.

Şöyle ki, bir destinasyonda sadece 10 yorum almış bir otelin TripAdvisor’daki birinci pozisyonu, 80 yorum almış ikinci pozisyonundan daha zayıf olarak değerlendirilmelidir. Ancak bunlar, gezginin bazen karar verme sürecinde dikkate almadığı ve genellikle acemiler için uzmanlardan daha önemli olan yönlerdir.

Diğer çevresel ipuçları, normatif temelli belirleyiciler olarak da adlandırılan tavsiye tutarlılığı, tavsiye derecelendirmesi ve ürün sıralaması ve derecelendirmesidir.

Öneri tutarlılığı, mesajın ürünle ilgili diğer kişilerin görüşleriyle (konuyla ilgili diğer gözden geçirenlerin fikir birliği) uyumu anlamına gelir. Örneğin, bir ürün arayan bir müşteri, olumlu çerçeveli mesajların dikkat çekici bir şekilde varlığı ve yalnızca birkaç olumsuz geri bildirim olması durumunda, olumsuz yorumların yazarlarının ürünü talimatlara göre kullanamadığını düşünebilir.

Öneri derecelendirmesi, diğer müşterilerin incelemenin konusu hakkındaki algısını gösterir ve okuyuculara mesajın yararlılığına ilişkin bir değerlendirme sunar. Örneğin, giderek daha fazla sayıda web sitesi, incelemelere başvuran okuyuculara yararlı olup olmadıklarını soruyor; bu bilgiler daha sonra bazen mesajın altında yayınlanır.

Ürün derecelendirmesi, bir ürün veya hizmetin bir tüketici tarafından genel olarak değerlendirilmesini ifade eder. Web sitesi bazında farklı ölçek ve sembollere göre genellikle ürüne verilen bir puan olan sayısal bir bilgidir.

Sıralama oluşturmak için ortalama puan da değerlendirilir. Bazen, otel sıralamasında gösterilen TripAdvisor mükemmellik sertifikası gibi başka göstergeler de eklenir.

Seyahat sektöründe, çevrimiçi konaklama ve yayınlanan incelemelerin sayısının hızla arttığı bir bağlamda, sıralama ve derecelendirme, konaklama seçeneklerini seçmek ve alternatif sayısını azaltmak için yararlı kısayol bilgileri olabilir.

Konaklama sektöründe ürün sıralaması, gezginlerin çevrimiçi incelemelerden alınan bilgileri benimsemesinin en önemli öncüllerinden biridir. Bir araştırmaya göre, derecelendirmeler üst düzey otellerin performansı (satışları) üzerinde hacimden çok önemli bir etkiye sahiptir.

Bir otelin TripAdvisor sayfasındaki sıralama, derecelendirme, yorum bilgileri ve yorum hacmi ve tutarlılık göstergelerini kara kutularda gösterir.

Sosyal ağlar söz konusu olduğunda, bu son iki boyut, örneğin Facebook’un “beğen” seçeneğiyle veya başkalarına bu mesajı beğendiğinizi söylemenin yolları olan Pinterest’in pinleri ile ifade edilir.

Mesajı ileten kişiye geçiş, WOM ve eWOM arasındaki mesajın genel olarak bilinmeyen kaynağına ilişkin fark, çevrimiçi incelemelerin güvenilirliği konusunda endişelere neden olur.

Bu nedenle, kaynak türü ve güvenilirliği, çevrimiçi önerileri ve gönderileri okuyan müşteriler tarafından oldukça değerlidir.

Kaynak güvenilirliği, bir bilgi kaynağının bilgi alıcıları tarafından inanılır, yetkin (belirli bir uzmanlıkla karakterize edilen) ve güvenilir olarak algılanma derecesidir. İncelemenin yayınlandığı web sitesinin ve incelemeyi yapan kişinin itibarını ifade eder.

Bu son durumda, bazen web sitesinin yöneticisi tarafından verilir ve diğer zamanlarda mesajın yararlılığına dayalı olarak belirli ve resmi bir sıralama ile belirtilir.

Kaynak türü de çok önemlidir çünkü mesajın alıcıları bilinmeyen kaynaklardan çok kişisel bilgi kaynaklarından (yani arkadaşlar ve meslektaşlar) etkilenir. İletişimin iki aktörü arasındaki sosyal bağlar kritik unsurlardır.

Örneğin, ağdaki insanlar arasındaki güçlü ve kişisel sosyal bağlardan yararlanmak için, ticari inceleme sitesi TripAdvisor, kullanıcıların Facebook kimlik bilgileriyle oturum açmasına izin vererek, onlara Facebook arkadaşlarının tavsiyelerini belirleme olanağı sunar.

Kişinin Facebook profili aracılığıyla diğer sosyal medyaya, web sitelerine ve Uygulamalara giriş yapma fırsatı, iletişimci hakkında giderek daha fazla bilgi sunarak, alıcının güvenilirliğini daha iyi yorumlamasına veya benzerliğini değerlendirmesine yardımcı olur.

Aslında mesajın içeriği, genellikle yaş, cinsiyet, eğitim, sosyal statü vb. (homofili) dikkate alınarak, alıcının mesajı ileten kişiye ne derece benzediğini algıladığına göre farklı bir şekilde değerlendirilmektedir. 

Çeşitli araştırmalara göre, inceleyenlerin ayrıntılarının ve kişisel tanımlayıcı bilgilerinin (PII) varlığı genellikle mesajın geçerliliğinin bir göstergesidir.

Ancak çevrimiçi ortamda bu bilgiler eksik, azaltılmış ve hatta bazen kasıtlı olarak sahtedir. Bu nedenle, bazı bilim adamlarına göre, bu bağlamda homofili kavramsallaştırması, diğer kişisel bilgilerden çok ortak ilgi alanları ve davranışlarla ilişkilidir.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir