Artırılmış Gerçeklik

0 (312) 276 75 93 @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Ödev Yaptırma, Proje Yaptırma, Tez Yaptırma, Makale Yaptırma, Essay Yaptırma, Literatür Taraması Yaptırma, Vaka İncelemesi Yaptırma, Research Paper Yaptırma, Akademik Makale Yaptırma, İntihal Oranı Düşürme, İstatistik Ödev Yaptırma, İstatistik Proje Yaptırma, İstatistik Tez Yaptırma, İstatistik Makale Yaptırma, İstatistik Essay Yaptırma, Edebiyat Ödev Yaptırma, Edebiyat Proje Yaptırma, Edebiyat Tez Yaptırma, İngilizce Ödev Yaptırma, İngilizce Proje Yaptırma, İngilizce Tez Yaptırma, İngilizce Makale Yaptırma, Her Dilde Ödev Yaptırma, Hukuk Ödev Yaptırma, Hukuk Proje Yaptırma, Hukuk Tez Yaptırma, Hukuk Makale Yaptırma, Hukuk Essay Yaptırma, Hukuk Soru Çözümü Yaptırma, Psikoloji Ödev Yaptırma, Psikoloji Proje Yaptırma, Psikoloji Tez Yaptırma, Psikoloji Makale Yaptırma, İnşaat Ödev Yaptırma, İnşaat Proje Yaptırma, İnşaat Tez Yaptırma, İnşaat Çizim Yaptırma, Matlab Yaptırma, Spss Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçların Yorumlanması, Spss Ücretleri, Tez Yazdırma, Ödev Danışmanlığı, Ücretli Ödev Yaptırma, Endüstri Mühendisliği Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Matlab Ödev Yaptırma, Tez Danışmanlığı, Makale Danışmanlığı, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Artırılmış Gerçeklik

8 Haziran 2023 Artırılmış gerçeklik uygulamaları Eğitimde artırılmış gerçeklik nedir 0
Ticaret Disiplini

Sanal Gerçeklikten Artırılmış Gerçekliğe

Analize geçmeden önce, mobil pazarlamanın yayılmasına izin veren ana teorik yorumların ve temel teknik gelişmelerin gelişimini vurgulamak gerekir.

Ana araştırma konularından biri de “gerçek çevre” ile dijital teknolojiler arasındaki ilişkidir. Özellikle son yıllarda sanal alan ve gerçeklik ilişkisine ilişkin iki farklı bakış açısı ortaya çıkmış ve bu da “sanal gerçeklik” ve “artırılmış gerçeklik” kavramlarının kavramsallaştırılmasına yol açmıştır.

Sanal Gerçeklik (VR), kullanıcının “tamamen sentetik bir dünyaya tamamen daldığı ve bu dünyayla etkileşime girebildiği” gerçek dünyaya benzer bir ortamdır. Bu kavram, gerçek hayatı sanal bir alanda yeniden üretme girişimini ima eder.

Aksine, Artırılmış Gerçeklik (AR), kullanıcının çevresini 3B uzayda kayıtlı ve gerçek dünya ile bir arada varmış gibi görünen sanal bilgilerle zenginleştirme amacına sahiptir.

AR, sanal nesnelerin gerçek dünyanın bir parçası olduğu (gerçeklik ve sanal gerçekliğin bir karışımı) bir etkileşim ortamı sağlar. Gerçeklikten sanal gerçekliğe sözde “sanallık sürekliliği”ni kavramsallaştırdı ve bunların arasına çeşitli Karma Gerçeklik (MR) seviyeleri yerleştirdi. Artırılmış Gerçeklik (AR), Karma Gerçekliğin en bilinen şekli olarak kabul edilir.

Sanal gerçeklik ve Artırılmış Gerçeklik, etkileşim ve üç boyutlu görüntülerin özelliklerini paylaşır, ancak aynı zamanda bazı belirgin farklılıkları da ortaya çıkarır. İlk olarak, farklı bir daldırma düzeyi sunarlar.

Daha önce bahsedildiği gibi, VR’de kullanıcı tamamen sentetik bir dünyaya dalmışken, AR’de kullanıcı gerçek dünyada var olma hissini kaybetmez çünkü sanal faktörler gerçekliğin tamamlayıcılarıdır. İkincisi, VR, kullanıcının fiziksel hareketini sınırlarken AR, fiziksel nesnelerde de somutlaştırılabilen sanal sistemin taşınabilirliğini ima eder.

AR çeşitliliği ve yaygınlığı, BT’deki son gelişmeler ve hem fiziksel ürünlere (ör. otomobiller, elektrikli cihazlar, turistik yerler) gömülü sensörlerin hem de okuyabilen mobil cihazların miktarında bir artışa neden olan İnternet bağlantısındaki gelişmeler nedeniyle artmaktadır. (ör. akıllı telefonlar, tabletler).

Bu nedenle, AR’nin kendine özgü özellikleri ve son teknolojik gelişmeler nedeniyle, Mobil Artırılmış Gerçeklik (MAR) terimi, mobil teknolojilerin ve AR’nin kombinasyonunu tanımlamak için türetilmiştir.


Artırılmış gerçeklik uygulamaları
Eğitimde artırılmış gerçeklik nedir
Artırılmış Gerçeklik Nedir
ARTIRILMIŞ gerçeklik teknolojisi
Artırılmış gerçeklik örnekleri
Artırılmış Gerçeklik More & More
Artırılmış gerçeklik eğitim uygulamaları
ARTIRILMIŞ Gerçeklik tarihi


Çeşitli cihazlar arasında, özellikle akıllı telefonlar, AR için gerekli tüm teknolojileri küçük bir cihazda birleştirir. Bu nedenle, neredeyse tüm modern ülkelerdeki dikkate değer penetrasyon endekslerinin ışığında, seyahat şirketleri akıllı telefonları gezginlerle bir iletişim kanalı olarak kullanmanın en uygun yollarını düşünmelidir.

Uygulamada, Mobil Artırılmış Gerçeklik (MAR), gezginlerin (akıllı telefon sahiplerinin) cihazı çevredeki fiziksel bir nesneye doğrultmasına ve uygulamaya göre farklı türde içerik ve bilgileri (videolar, resimler, metin) görselleştirmesine olanak tanır. Bir ürün veya genel olarak bir nesne hakkında temel ve tamamlayıcı bilgileri (metin, ses, video) ekranda görüntülemek için akıllı telefonların QR kod tarayıcı olarak kullanılması buna bir örnektir.

Turizm sektöründe QR kodları, müşteri hizmetlerini iyileştirmek ve ek bilgi sağlamak için tedarikçiler (oteller, restoranlar, müzeler vb.) ve destinasyonlar tarafından kullanılmaktadır. Örneğin, en popüler şehirler (örn. New York, Paris, vb.), şehir rehberine erişim sağlayan ana cazibe merkezlerinin yakınında belirli desteklere (bazen dekoratif seramik panellere) gömülü QR kodları sağlar.

Sağlanan içerik, belirli bir cazibe merkezinin tanımı veya daha genel olarak şehir tarihi ve kültürü veya çeşitli seyahat programlarını içeren bir harita (ör. kültürel, dini, şarap, yemek vb.) ile ilgili olabilir. Bazen QR kodları, özellikle “ilgi çekici nokta” olarak sokağın kaldırımına da gömülür.

Mobil Artırılmış Gerçekliğin (MAR) bir başka örneği de, akıllı telefonların sunduğu bir mobil cihazı çevredeki fiziksel bir nesneye doğrultarak QR kodu olmadan da farklı içerikleri görselleştirme olanağıdır. Bu teknoloji günümüzde genellikle mobil giyilebilir cihazlarla bağlantılıdır.

Bu durumda sensörler, insanların takabileceği aksesuarlara da gömülür. Çok popüler bir örnek, Google gözlükleridir. Bu cihaz, kullanıcıların çevrede izledikleri bir nesne hakkında ek bilgileri belirli hareketlerle (yani gözleri açıp kapama) görselleştirmelerine olanak tanır. 

Sosyal Medya ve Mobil Medya

Web’e bağlı mobil cihazların gelişimi, sosyal medyanın, sanal gerçekliğin ve fiziksel alanın birleşmesi ile birlikte, Ubiquitous Social Media (USM) (Mandelli ve Accoto 2012) veya Mobil Sosyal Medya (MSM) yer alır.

Özellikle sosyal medya ve mobil teknolojinin birleşimi, insanların iletişim kurma şeklini değiştiriyor. Yakınlık, mobil izleme ve GPS gibi konum tabanlı hizmetlere dayalı yeni sosyalleşme biçimleri gelişiyor.

Sosyal medya pazarlamasının avantajlarına göre bağlamsal pazarlama sosyal (So) bağlam (Co) ve mobil (Mo) pazarlama (SoCoMo pazarlama) ile birleştiğinde seyahat firmaları için değerli bir fırsat sunmaktadır.

Kısaca özetlendiği ve daha derinlemesine analiz edildiği üzere, gezginlerin planlama davranışları ve deneyimleri, özellikle yolculuk sırasında mobil teknolojilerin sağladığı bilgi arama ve içerik paylaşma fırsatından büyük ölçüde etkilenir. Dahası, giderek daha fazla sosyal eğilimle karakterize edilen mobil uygulamaların yaygınlaşması, bu etkiyi daha da etkilemeye katkıda bulunuyor.

Mobil Sosyal Medya (MSM), “kullanıcı tarafından oluşturulan içeriğin oluşturulmasına ve değiştirilmesine olanak tanıyan bir grup mobil pazarlama uygulaması” olarak tanımlanabilir.

Mobil sosyal medya uygulamaları iki değişkene göre sınıflandırılabilir: Konum hassasiyeti mesajın kullanıcının bulunduğu yeri dikkate alıp almadığını, zaman hassasiyeti ise mesajın kullanıcı tarafından anlık mı yoksa zamanla mı alındığını ve işlendiğini gösterir. Bu değişkenlere göre dört çeşit MSM’yi sınıflandıran bir matris önermektedir.

• Yavaş zamanlayıcılar, yere veya zamana duyarlı olmayan uygulamaları ifade eder. Geleneksel sosyal medya uygulamalarının sadece mobil uygulamalara aktarımı gerçekleşir. Tek yeni unsur, bir mobil cihazın kullanılmasıdır, ancak konum veya zamanlama nedeniyle herhangi bir ek değer verilmemiştir. Örneğin bir Wikipedia girdisini okuyan bir kullanıcı;

• Hızlı zamanlayıcılar, “mobile geçen” geleneksel sosyal medya uygulamalarıyla ilgilidir, ancak bu durumda, aciliyeti iyileştirmek için. Örneğin, Facebook, Twitter veya Linkedin, kullanıcılarına arkadaş veya meslektaş ağlarıyla gerçek zamanlı etkileşim kurma fırsatı vermek amacıyla mobil uygulamalara sahiptir;

• Alan bulucuları, belirli bir konuma özel referansla mesaj alışverişini dikkate alan uygulamalara atıfta bulunur, ancak mesaj sonraki bir anda başkaları tarafından da okunabilir. Bir örnek, gezginlerin belirli bir yer (otel, restoran vb.) hakkındaki yorumlarını yayınlayabildikleri ancak mesaja anında yanıt beklemedikleri TripAdvisor’dır;

• Uzay-zamanlayıcılar, MSM uygulamalarının en gelişmiş biçimidir, çünkü onlar, zaman ve alanı aynı anda hesaba katarlar. Bu durumda, belirli bir konum ve belirli bir zaman noktası, mesaj alışverişi için geçerlidir. Foursquare ve Facebook Places bu kategori için uygun örneklerdir.

Belirli bir yerde (örneğin bir restoran, otel vb.) “check-in” yapan kullanıcılar, arkadaşlarına o andaki konumlarını bildirmek isterler. Foursquare’in 45 milyon kullanıcısı var ve tüm dünyada 5 milyar check-in yapıyor. ABD’de sosyal medyayla ilgili son istatistikler, Foursquare’i Facebook ve Twitter’dan sonra üçüncü sırada sınıflandırıyor.

Açıkçası, bu diğer iki sosyal medyaya olan mesafe henüz dikkat çekici olsa da, Foursquare 2011’e göre kullanıcıların %118’inde bir büyüme gösterdi. Başka bir rapora göre Instagram en ilgi çekici sosyal medya gibi görünüyor: Facebook’un %63’ü ve Instagram kullanıcılarının %57’si her gün giriş yapıyor.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir