Artırılmış Güven – Pazarlama Stratejileri – Pazarlama Alanı – Pazarlama Alanında Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Pazarlama Ödevi – Pazarlama Stratejileri – Ödev Yaptırma

0 (312) 276 75 93 @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Ödev Yaptırma, Proje Yaptırma, Tez Yaptırma, Makale Yaptırma, Essay Yaptırma, Literatür Taraması Yaptırma, Vaka İncelemesi Yaptırma, Research Paper Yaptırma, Akademik Makale Yaptırma, İntihal Oranı Düşürme, İstatistik Ödev Yaptırma, İstatistik Proje Yaptırma, İstatistik Tez Yaptırma, İstatistik Makale Yaptırma, İstatistik Essay Yaptırma, Edebiyat Ödev Yaptırma, Edebiyat Proje Yaptırma, Edebiyat Tez Yaptırma, İngilizce Ödev Yaptırma, İngilizce Proje Yaptırma, İngilizce Tez Yaptırma, İngilizce Makale Yaptırma, Her Dilde Ödev Yaptırma, Hukuk Ödev Yaptırma, Hukuk Proje Yaptırma, Hukuk Tez Yaptırma, Hukuk Makale Yaptırma, Hukuk Essay Yaptırma, Hukuk Soru Çözümü Yaptırma, Psikoloji Ödev Yaptırma, Psikoloji Proje Yaptırma, Psikoloji Tez Yaptırma, Psikoloji Makale Yaptırma, İnşaat Ödev Yaptırma, İnşaat Proje Yaptırma, İnşaat Tez Yaptırma, İnşaat Çizim Yaptırma, Matlab Yaptırma, Spss Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçların Yorumlanması, Spss Ücretleri, Tez Yazdırma, Ödev Danışmanlığı, Ücretli Ödev Yaptırma, Endüstri Mühendisliği Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Matlab Ödev Yaptırma, Tez Danışmanlığı, Makale Danışmanlığı, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Artırılmış Güven – Pazarlama Stratejileri – Pazarlama Alanı – Pazarlama Alanında Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Pazarlama Ödevi – Pazarlama Stratejileri – Ödev Yaptırma

1 Aralık 2022 Pazarlama iletişimi izni Nedir PAZARLAMA İletişimi Yüksek Lisans 0
Pazarın Doğası

Artırılmış Güven

Sanal bir topluluğa ait olmak, üyelerini grubun kendisine empoze ettiği normlara uymaya çağırır. Bu özdenetim, toplumdakilerin taahhütlerini yerine getirmesini ve dolayısıyla güvenin artmasını sağlar. Böylece topluluk, en karmaşık teknolojik sistemleri tamamlayan hatta geride bırakan itibara dayalı bir güvenlik ortamı yaratır.

Bu fenomen, çevrimiçi müzayede topluluklarında (örn. eBay) ve itibara dayalı risk yönetimi sistemlerine sahip topluluklarda açıkça görülebilir. Bireyin olumlu ya da olumsuz itibarına dayalı olmalarına bağlı olarak iki tür risk yönetimi mekanizması vardır.

Olumsuz itibara dayalı olanlarla, başka bir üyenin davranışıyla aldatıldığını hisseden topluluk üyeleri, genellikle forumdaki mesajlar veya kara listeler oluşturarak duygularını duyururlar. İkinci durumda, karşı tarafın davranışından duyulan memnuniyetin kamuoyuna duyurulduğu, olumlu itibara dayalı mekanizmalarımız var.

Bu durumda, katılan bireyler için derecelendirme gibi çeşitli prosedürler vardır. Bu sistem, işlemin nasıl gittiği konusunda bir kullanıcının diğerine verdiği derecelendirmeye dayanmaktadır.

Bir kişinin yüksek puanları olduğunda, açık artırmalarda daha yüksek fiyatlar talep etmelerini sağladığından, bunu sürdürmek için bir teşvikleri vardır. Ayrıca bu müzayedelere katılanların itibarlı kişilerle ticaret yaptıkları için güvenliklerini ve güvenlerini artırır.

Geleneksel Şirketlere Karşı Rekabet İçin Geliştirilmiş Kapasite

Çevrimiçi bir bölümü olan geleneksel şirketler (gerçek mekanda çalışan şirketler olarak bilinir), ürünlerini yalnızca İnternet üzerinden dağıtan kuruluşlara (nokta-com şirketleri olarak bilinir) göre belirli rekabet avantajlarına sahiptir.

Kanallar arası sinerjilerin varlığının bir sonucu olan bu avantajlar, fiziksel bir varlıktan kaynaklanan bireylerin daha fazla güven duyması gibi yönlerde ortaya çıkar.

Şimdi göreceğimiz gibi, sanal topluluk bu tür avantajların üstesinden gelme yeteneğine sahiptir ve dolayısıyla şirketin rekabet durumunu artırmak için iyi bir araçtır. Bazı yazarlara göre sanal topluluklar, ilişkisel pazarlama stratejilerini uygulamak için ideal bir çerçevedir.

Dolaylı Gelir Kaynağı Olmak

Şu anda internette faaliyet gösteren birçok kuruluşun iş modelleri, neredeyse tamamen reklam gelirleriyle finanse edilmeleri gerçeğiyle karakterize edilir.

Sanal topluluklar söz konusu olduğunda, posta listeleri aracılığıyla topluluk tarafından desteklenen forumlar veya Web siteleri aracılığıyla, grubun ilgisini çekebilecek üçüncü taraf ürünleri sunmak alışılmış bir durumdur.

Bu şekilde, topluluğun iletişim altyapısını destekleyen işletme finanse edilir. Ayrıca, bu daha az yaygın bir uygulama olsa da, bazı topluluklar tartışmalara katılmak için ücret talep etmektedir.

Yeni Müşteri Kaynağı

Bir topluluğa üyelik, bir üyede diğerlerine ve topluluk değiş tokuşu platformunu destekleyen şirkete karşı olumlu bir yatkınlık yaratır. Bu nedenle topluluk, üyeleri en sonunda yeni tüketiciler olacak yeni üyeler almaya teşvik eder.


Neden pazarlama Sorusuna cevap
PAZARLAMANIN Önemi
Pazarlama iletişim numarası
Pazarlama Nedir
PAZARLAMA İletişimi Yüksek Lisans
PAZARLAMA iletişimi örnekleri
Pazarlama iletişimi izni Nedir
PAZARLAMA iletişimi Makale


Pazarlama Stratejileri ve Yönetsel Öneriler

Sanal toplulukların istismarı, açıkça farklı iki pazarlama stratejisi aracılığıyla uygulanabilir: destek sunmak veya grubun bir üyesi olmak.

Strateji 1: Topluluğa Destek Sunmak

Bu strateji ile şirket, topluluk değişimlerinin gerçekleştiği platformu yönetir. Bu şekilde, şirket topluluğun bir üyesi değil, sadece iletişim amaçlı bir Web sitesi sunarak varlığını kolaylaştırıyor.

Bu kavramın geliştirilmesi için ana adım, İnternet aracılığıyla bir topluluk oluşturmanın gerçek olasılıklarının analizi olmalıdır. Bu olasılıklar ya bir ürünün ya da markanın belirli özelliklerinden ya da topluluğun çevrim dışı önceden var olmasından kaynaklanır.

İlk durumda, şirket, ürün veya markayı karakterize eden yönleri tanımlamalı ve bunların ne ölçüde katılımcı bir topluluk oluşturabileceğini belirlemelidir.

İkinci durumda, halihazırda İnternet dışında bağlantılı olan bir grup kişiye daha kaliteli yeni bir iletişim yöntemi sunulur.

Strateji 2: Bir Topluluğun Üyesi Olun

Bu durumda şirket sanal bir topluluk üyesi olarak algılanmaya çalışılır. İlk durumda olduğu gibi, ilk adım, ürün veya markanın özelliklerinin bir topluluk oluşturup oluşturmayacağını belirlemekten oluşur.

Bununla birlikte, uygulanabilir bir sanal topluluğun varlığı, marka şirketini grubun bir üyesi daha yapmak için yeterli değildir. Bu bakımdan bir topluluğa üye olma düzeyi, şirkette algılanan güvenilirliğe bağlı olacaktır.

Güvenilirlik üzerine yerleşik literatüre göre, kuruluşun dürüstlüğünü (yani, samimi olduğunu ve vaatlerini yerine getirdiğini) göstermesi gerekir; iyilikseverlik (toplumun diğer üyelerinin iyiliğiyle ilgilenmek, fırsatçı davranmamak ve uyumlu amaçlara sahip olmaya çalışmak); ve yeterlilik vardır (yani, topluluğa katkılarının önemli olması ve değer üretmesi için yeterli kapasiteye sahip olması). Ancak, yukarıda belirtilen stratejilerin başarısı büyük ölçüde bir dizi yönetimsel kılavuzun izlenmesine bağlıdır.

Spesifik olarak, bu eylemler aşağıdaki hususlar ışığında belirlenebilir:

• Üyelerin ihtiyaçlarını analiz etmek: Mantıksal olarak topluluk, kendisini tanıtan şirketin, reklam verenlerin veya topluluğa dahil olmayan herhangi bir grubun ihtiyaçlarına göre değil, üyelerinin ihtiyaçlarına göre oluşturulmalı ve yönetilmelidir.

• Kendi kendini yönetmeyi teşvik etmek: Eğer özyönetim teknik olarak imkansızsa, topluluk içeriğinin doğrudan üyeleri tarafından üretildiği ve yayınlandığı bir durum yaratmaya çalışmalıdırlar ve bu, topluluk üyelerinin daha fazla bağlılığını gerektirir.

• Kontrolün en aza indirilmesi: Bir önceki madde ile aynı çizgide, topluluk serbestçe büyüyebilmelidir ve topluluk üyelerinin birbirleriyle nasıl kaynaşması gerektiği veya konuşmalarında tartışmaları gereken konular hakkında kontrol mekanizmaları oluşturulması tavsiye edilmez. 

Konuşmaların ve mesajların içeriğinde bir miktar özgürlük tanınmalıdır. Açıkçası, şirket veya diğer üyeler için rahatsız edici olabilecek herhangi bir içerik taranmalıdır, ancak aşırı kontrol önerilmez.

Topluluğun kendisi kendi iç kurallarını oluşturacak ve herhangi bir değer sağlamayan katılımcıları reddedecektir. Aslında, topluluğun birincil amacı ile hiçbir ilgisi olmasa da, üyelerin istedikleri her şey hakkında özgürce konuşabilecekleri bir alan yaratmak ilginç olabilir. Topluluğun davranış kurallarının tanımlandığı anda Web sitesinde yayınlanması da tavsiye edilir.

• En uygun teknolojik yapıyı kullanma: Sanal bir topluluğu mantıksal olarak yönetmek için kullanılan teknoloji ve araçların türünün birçok anlamı vardır. Literatürde birçok yazar esnek, yönetimi kolay ve görsel olarak çekici teknolojik sistemlerin kullanılmasını önermektedir.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir