Bölge Kapsamı – Pazarlama Stratejileri – Pazarlama Alanı – Pazarlama Alanında Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Pazarlama Ödevi – Pazarlama Stratejileri – Ödev Yaptırma

0 (312) 276 75 93 @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Ödev Yaptırma, Proje Yaptırma, Tez Yaptırma, Makale Yaptırma, Essay Yaptırma, Literatür Taraması Yaptırma, Vaka İncelemesi Yaptırma, Research Paper Yaptırma, Akademik Makale Yaptırma, İntihal Oranı Düşürme, İstatistik Ödev Yaptırma, İstatistik Proje Yaptırma, İstatistik Tez Yaptırma, İstatistik Makale Yaptırma, İstatistik Essay Yaptırma, Edebiyat Ödev Yaptırma, Edebiyat Proje Yaptırma, Edebiyat Tez Yaptırma, İngilizce Ödev Yaptırma, İngilizce Proje Yaptırma, İngilizce Tez Yaptırma, İngilizce Makale Yaptırma, Her Dilde Ödev Yaptırma, Hukuk Ödev Yaptırma, Hukuk Proje Yaptırma, Hukuk Tez Yaptırma, Hukuk Makale Yaptırma, Hukuk Essay Yaptırma, Hukuk Soru Çözümü Yaptırma, Psikoloji Ödev Yaptırma, Psikoloji Proje Yaptırma, Psikoloji Tez Yaptırma, Psikoloji Makale Yaptırma, İnşaat Ödev Yaptırma, İnşaat Proje Yaptırma, İnşaat Tez Yaptırma, İnşaat Çizim Yaptırma, Matlab Yaptırma, Spss Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçların Yorumlanması, Spss Ücretleri, Tez Yazdırma, Ödev Danışmanlığı, Ücretli Ödev Yaptırma, Endüstri Mühendisliği Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Matlab Ödev Yaptırma, Tez Danışmanlığı, Makale Danışmanlığı, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Bölge Kapsamı – Pazarlama Stratejileri – Pazarlama Alanı – Pazarlama Alanında Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Pazarlama Ödevi – Pazarlama Stratejileri – Ödev Yaptırma

22 Aralık 2020 0

Bölge Kapsamı – Pazarlama Stratejileri – Pazarlama Alanı – Pazarlama Alanında Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Pazarlama Ödevi – Pazarlama Stratejileri – Ödev Yaptırma

Bölge Kapsamı ve Mekansal Stratejiler

Bölgesel kapsama kavramının mekansal stratejiler açısından ne kadar önemli olduğunu görebildik. Bölgelerin fethi, perakende ticarette pazar payının iyileştirilmesi ile el ele gider. Sanayi firmaları bundan faydalanmakta ve dolayısıyla ürünlerinin yayılımının arttığını görmektedir.

Bölgesel kapsama için savaş, ister yerel, ister ulusal veya uluslararası düzeyde olsun, ticarette her zaman var olmuştur. Ekonomik küreselleşme ve daha spesifik olarak Avrupa sınırlarının açılması tartışmalarının hakim olduğu bir zamanda riskler hayal edilebilir.

Bu bölümün amacı, bölgesel kapsamın ölçülmesini sağlayan bir yöntemi açıklamaktır. Bir mağaza ağı için ulusal bir bölgeyi yeterince kapsamak, önemli ulusal medyaya izleyici sayısında bir azalma riski olmadan erişim ve hem maliyetler hem de tedarik süreleri ve promosyon stratejilerini uygulamaya koymak gerekir.

Fransız hipermarket zinciri Cora’nın tarihi merkezi Nancy’de. Bu zincir doğal olarak Fransa’nın doğusunda yerleşmiştir. Cora zincirinin bölgesel kapsamının özellikle Fransa’nın kuzeydoğu bölgesinde yer aldığını ve merkezde birkaç mağaza olduğunu gösteriyor. Bu durumun sonuçları hem stratejik hem de yönetseldir.

Pazarlama stratejisi söz konusu olduğunda, satış için vazgeçilmez bir kaldıraç olan ulusal medyaya erişim sınırlı olduğundan, Cora zinciri, mağazanın çekiciliğini artırmak için etkili olan ancak mağazanın çekiciliğini artırmak için daha az verimli olan yerel medyadan memnun olmalıdır.

Büyük ulusal ticari isimler, Fransız televizyon kanallarında reklam vermeleri yasak olmasına rağmen, yayınlara sponsor olarak ve böylece televizyon reklamcılığındaki sınırlamalardan kaçınarak imajlarını şekillendirmektedir. Ayrıca, yasa bazen büyük distribütörleri desteklemektedir. Tek suçlu reklam sorunu değil.

Kötü lojistik, bir zincirin karlılığında da bir azalmaya yol açabilir. Birbirinden çok uzak olan siteler, güçlü rekabet olduğunda hızla aşılmaz maliyetlere ve yönetim zorluklarına yol açar.

Batı Fransa’da üssünden uzakta birkaç mağazaya sahip olan Cora, bu uzak mağazalara tedariki organize etmekte ve promosyon kampanyalarını düzenlemekte zorlanıyor. Mekânsal oto-ilişkiye dayalı ölçüler önerilmiştir.

Sağlayıcıların bu vizyonu, özellikle perakende ticarette hayatta kalabilmek için kritik boyuta ulaşılması gerektiği fikrini destekliyor. Stratejik düzeyde, perakende şirketlerinin yöneticileri tarafından alınan kararlar göz önüne alındığında, kritik boyut fikri çok açık argümanların konusudur.

pazarlama i̇lkeleri pdf
Farklılaştırılmış pazarlama örnekleri
Farklılaştırılmamış PAZARLAMA stratejisi
Farklılaştırılmış pazarlama Nedir
pazarlama pdf
Farklılaştırılmamış PAZARLAMA örnekleri
Hizmet pazarlama Karması elemanları
Yoğunlaştırılmış pazarlama Stratejisi Nedir

Bu direktörler, satışlar açısından eşiklerden bahsetmeye alışkın, bu satış rakamı yılda milyarlarca avro artıyor. Yine de, bu kritik boyut fikri, tam anlamını yalnızca uzamsal terimlerle alır. Uygulamada, kritik boyuta ulaşmak için ana medyaya erişim sağlamak için yeterli bölgesel kapsama sahip olmak gerekir. Kanun yeni mağaza açma özgürlüğünü kısıtlarsa, yoğunlaşma kaçınılmaz hale gelir.

Böyle bir senaryo, büyük mağaza yerlerini sınırlayan 5 Temmuz 1996 tarihli Fransız Raffarin yasasının geçmesinden sonra görüldü. Bu şirket, Docks de France grubunun Mammouth hipermarketlerini Ağustos 1996’da satın aldığında, Auchan hipermarketlerinin mekansal kapsama alanında elde ettiği kazanç açıkça görülmektedir. Bu artış değerlendirildi ve Auchan hipermarketlerinin ulusal konumu, yakın rakiplerinin çoğuna kıyasla güçlendirildi.

Önce perakende zincirlerinin bölgesel kapsamını ölçmek için bir yöntemi inceleyeceğiz, ardından bu ölçümlere dayalı mekansal stratejilerin nasıl analiz edileceğine dair bir çalışma yapacağız.

Bölge Kapsamının Ölçülmesi

Bir zincirin bölgesel kapsamının ölçümü, mekansal stratejilerin tanımında destekleyici bir unsur olabilir. Geomarketing verileri işletmenin dışında değil, aslında bilgi sistemi içindedir. Gerekli veriler şunlardır: mağaza konumu, mekansal stratejilerin gelişimini anlamak için açılış tarihi ve satış yüzey alanı önemlidir.

Bölgesel kapsamın değerlendirilmesi en az üç şekilde yapılabilir. Şirketin topraklarını daha hızlı genişletmek amacıyla bir mağaza zincirinin satın alınmasına ilişkin bir karar durumunda, karar verici üç çözüm arasından seçim yapabilir. Hangi işin en iyi kapsamı sağlayacağını seçmek için basit haritalara başvurabilir.

Bu tamamen görsel yöntemin bariz sınırlamaları vardır, çünkü seçim yapmak her zaman mümkün değildir. İlkini tamamlayan bir diğer yöntem, nüfusun büyüklüğüne göre mağaza yoğunluğunun basit bir hesaplamasını yapmaktan ibarettir.

Ancak, bu küresel hesaplama, kapsamın yargılanmasına izin vermez. Aynı hesaplama, bir coğrafi bölümün hücreleri için de yapılabilir: Fransız bölümleri. 

Ancak, kapsamın sentetik bir ölçüsünü sağlamaz. Bu nedenle göreli bir entropi ölçüsünün kullanılması önerilmiştir. Göreceli entropi, coğrafyacılar tarafından mekansal dağılımı ölçmek için kullanılır ve kırsal nüfusun azalmasının ölçülmesini sağlar.

Aynı yöntem, Fransa’daki başlıca zincirlerin hipermarketlerinin coğrafi dağılımını ölçmek için de uygulanmıştır. Bu sefer, bu perakende formatının yaklaşık 40 yılı aşkın bir süredir genişlemesi göz önüne alındığında, değerler olumlu bir ilerleme izliyor.

Bu yöntemin avantajı, içsel değerlerden çok zincirler arasındaki karşılaştırmalara bağlıdır. Simülasyon oluşturma olasılığı, satın almalar sırasında kesin seçimlerin oluşturulmasına izin verir.

Genellikle özellikle finansal kriterler temelinde veya kritik bir eşik açısından hedeflere göre kararlaştırılan ve sınırlamaları bilinen bu operasyonlar, bu nedenle, yeni bölgenin bölgesel tutarlılığına daha fazla uyan stratejik mekansal seçimlere dayanabilir. bir birleşme veya emilimden sonra oluşan zincir.

Bilgi teorisinden alınan entropi ölçüleri, olayların olasılıklarına ve bu olayların belirsizlik derecesine dayanmaktadır. Tüm olayların meydana gelme olasılığı aynı olduğunda belirsizlik maksimumdur. Coğrafyacılar tarafından kullanılan entropi formülü, frekans kavramına dayanır.

Göreceli entropinin kullanımı: RE = E/log k, [0, 1] aralığı için hesaplanmış bir ölçü sağlar ve bu, rakip zincirlerin uzamsal kapsama değerleri arasında daha basit karşılaştırmalara izin verir. Göreceli entropinin değeri 1’e yakın olduğunda, coğrafi yoğunlaşma zayıftır ve bu nedenle, mağazalar söz konusu olduğunda, bölgenin iyi kapsandığını gösterir.

Uygulamada, önce bir coğrafi bölüm seçilir: basitlik nedeniyle Fransa’daki departmanlar, ardından posta kodunun ilk iki hanesinin yeterli olduğu mağazaların adresleri. Göreceli entropi hesaplaması, her bölümdeki mağaza sayısı bazında yapılır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir