B2B Web Portalları – Pazarlama Stratejileri – Pazarlama Alanı – Pazarlama Alanında Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Pazarlama Ödevi – Pazarlama Stratejileri – Ödev Yaptırma

0 (312) 276 75 93 @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Ödev Yaptırma, Proje Yaptırma, Tez Yaptırma, Makale Yaptırma, Essay Yaptırma, Literatür Taraması Yaptırma, Vaka İncelemesi Yaptırma, Research Paper Yaptırma, Akademik Makale Yaptırma, İntihal Oranı Düşürme, İstatistik Ödev Yaptırma, İstatistik Proje Yaptırma, İstatistik Tez Yaptırma, İstatistik Makale Yaptırma, İstatistik Essay Yaptırma, Edebiyat Ödev Yaptırma, Edebiyat Proje Yaptırma, Edebiyat Tez Yaptırma, İngilizce Ödev Yaptırma, İngilizce Proje Yaptırma, İngilizce Tez Yaptırma, İngilizce Makale Yaptırma, Her Dilde Ödev Yaptırma, Hukuk Ödev Yaptırma, Hukuk Proje Yaptırma, Hukuk Tez Yaptırma, Hukuk Makale Yaptırma, Hukuk Essay Yaptırma, Hukuk Soru Çözümü Yaptırma, Psikoloji Ödev Yaptırma, Psikoloji Proje Yaptırma, Psikoloji Tez Yaptırma, Psikoloji Makale Yaptırma, İnşaat Ödev Yaptırma, İnşaat Proje Yaptırma, İnşaat Tez Yaptırma, İnşaat Çizim Yaptırma, Matlab Yaptırma, Spss Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçların Yorumlanması, Spss Ücretleri, Tez Yazdırma, Ödev Danışmanlığı, Ücretli Ödev Yaptırma, Endüstri Mühendisliği Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Matlab Ödev Yaptırma, Tez Danışmanlığı, Makale Danışmanlığı, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

B2B Web Portalları – Pazarlama Stratejileri – Pazarlama Alanı – Pazarlama Alanında Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Pazarlama Ödevi – Pazarlama Stratejileri – Ödev Yaptırma

27 Ekim 2022 B2B ihracat siteleri B2B siteleri Türkiye B2B sitesi kurmak 0
TİCARET SİSTEMİ GELİŞİMİ

E-İşbirliği

İş bilgilerini paylaşmak ve tedarik zinciri faaliyetlerini koordine etmek için ağ teknolojilerinin organizasyonlar arası kullanımı, e-İşbirliği olarak adlandırılmıştır. Belirtildiği gibi, ‘Şimdi özellikle B2B çevrelerinde en son slogan geliyor: işbirliği. Aniden, her tedarik zinciri ve e-ticaret satıcısı, işbirlikçi ticaret araçlarını kullanıma sunuyor. Her e-pazar yeri, kataloglardan ve açık artırmalardan işbirlikçi tasarım ve tahminlere geçişini ilan ediyor.

Bu alıntının şüpheci tonuna rağmen, artan sayıda iyi belgelenmiş B2B e-İşbirliği vakası var. Örneğin, Mirani ve ark. (2001), enerji yönetimi sektöründeki bir şirket olan Ion Systems’ın bayilerle işbirliğini geliştirmek için özelleştirilmiş bir çevrimiçi Ortak İlişkileri Yönetimi (PRM) uygulamasını nasıl kullandığını açıklar.

Sistem uygulanmadan önce, Ion’un ürün ve hizmetlerinin bayileri, daha özel gereksinimler için şirketin web sitesinden veya telefondan genel bilgilere erişebiliyordu. Bu kaynaklarla ilgili sorunlar, güncel olmayan, belirsiz bilgiler ve kabul edilemez bekleme sürelerini içeriyordu.

Ion, her bir bayi için ürün fotoğrafları, satış stratejileri, satın alma ve sipariş doğrulama yetenekleriyle özelleştirilmiş bir extranet oluşturmak için mevcut sipariş yönetim sistemiyle kullanıma hazır bir PRM paketini entegre etti – tümü [bayinin] benzersiz profiline ve ihtiyaçlarına göre uyarlandı. Hedeflenen bilgilere daha iyi erişim, daha verimli sipariş ve daha iyi hizmet, çevrimiçi satışlarda önemli bir artıştan sorumlu olarak kabul edildi.

Önümüzdeki birkaç yıl içinde, bu tür “özel borsalar: yani tek bir şirketi müşterilerine, tedarikçilerine veya her ikisine birden bağlayan yalnızca davetli ağlar” kurmak ve işletmek için önemli bir kurumsal IST bütçesinin harcanacağını önerin.

EDI ile benzerliklere dikkat çekerken, bu tür ağların ‘belgelerin, çizimlerin, elektronik tabloların ve ürün tasarımlarının standart formatlarda ve gerçek zamanlı olarak paylaşılmasını ve böylece daha yakın işbirliğini kolaylaştırdığını’ ekliyorlar.

B2B kültürünü değiştirmenin, başarılı e-İşbirliği için teknolojik gereksinimlerin uygulanmasından daha büyük bir engel olabileceğini öne sürüyor.

Dünyanın en büyük 50’den fazla perakendecisini içeren bir e-pazar yeri olan World Wide Retail Exchange’in CEO’sunun ‘işbirlikçi planlama, tahmin ve yenileme geçmişte esas olarak ele alınmadı. Çünkü etrafındaki kültürel sorunlar vardı. İşletmelerin daha şeffaf bir şekilde çalışmaya ve geçmişte alışılagelmiş olmayan şekillerde bilgi paylaşmaya alışması gerekiyor.

B2B Web Portalları

B2B portallarının sayısı muazzam bir şekilde arttı ve portallar aracılığıyla gerçekleştirilen ABD e-Ticaret değerinin Forrester tarafından 2004 yılında yaklaşık 1.4 trilyon dolara ulaştığı tahmin ediliyor. Bu, tüm e-ticaret işlemlerinin yüzde 53’ünü temsil ediyor.

Portal, diğer ilgili içeriğe bir arayüzdür. Bir tane geliştirmek için tek bir portal veya strateji türü yoktur. Şekil 5.4, erişilebilen içeriğin çeşitliliğini, derinliğini ve hedeflenebilecek kitle aralığını yansıtan portal türlerinin bir kategorisini sunar.

Bir B2B portalı ile kullanıcıları elde etmek ve elde tutmak için üç ortak tema olduğunu öne sürülüyor:

  • özelleştirme – kullanım kolaylığı ve uyarlanabilirlik;
  • esneklik – yeni teknolojilere ve bilgi kaynaklarına;
  • alaka düzeyi – içerik ve zamanlama.

İnternet tabanlı ticaret toplulukları, alıcıları, tedarikçileri ve e-İş hizmeti şirketlerini bir araya getirerek dikey veya yatay olarak odaklanabilir. Sistemlerin bu tarafları gerçek topluluklar halinde nasıl sorunsuz bir şekilde birleştirebileceği konusunda sorunlar olsa da, maliyet tasarrufu, pazarda daha geniş bir etki alanı ve neredeyse 24 saat ticaret dahil olmak üzere kayda değer faydalar vardır.


B2B siteleri Türkiye
B2B ihracat siteleri
Tekstil B2B siteleri
B2b siteleri ekşi
B2B firmaları
B2B sitesi kurmak
B2B siteleri 2022
Ücretsiz B2B siteleri


Risk ve İlişkiler

Daha önce de belirtildiği gibi, kuruluşlar ürün ve hizmet satın alırken riskle karşılaşırlar. Kuruluşların satın alma faaliyetlerini organize etme ve yönetme şekli, riskin varlığının ve algılanan risklerini azaltmaya çalıştıkları geniş bir yolun tanınmasıdır.

Risk kavramı, potansiyel kayıp, bu kayıpların önemi ve kayıplara bağlı belirsizlik olmak üzere üç ana unsurdan oluşur. Bu nedenle algılanan risk, belirsizliği içerir ancak belirsizliğin kendisi riskle aynı şey değildir.

Kim üç tür belirsizliği tanımladı: ihtiyaç, işlem ve piyasayla ilgili belirsizlikler. Alıcılar ve tedarikçiler tarafından ele alınması gereken beş organizasyonel risk kategorisi olduğu önerildi. Bunlardan kurumsal alıcılarla ilgili yedi tür risk belirlemek mümkündür.

Algılanan risk düzeyine çeşitli faktörler katkıda bulunabilir. 11 risk arttırıcı faktörü tanımlar. Bu riskleri azaltmak için kuruluşlar bir dizi farklı yaklaşım benimsemektedir. Şimdiye kadar en yaygın yöntem bilgi aramaktır. Bu, hem aranan bilginin doğası hem de bilgi miktarı ile ilgilidir.

Satış perspektifinden bakıldığında kuruluşlar, alıcıların ihtiyaç duyduğu ve değer verdiği bilgileri sağlayan pazarlama iletişimi mesajları sağlamaya çalışmalıdır. Geleneksel olarak vurgu, hem zamanında hem de uygun bilgi sağlamak için satış gücünün, satış literatürünün ve doğrudan pazarlamanın kullanılması üzerine olmuştur.

Günümüzde web sitelerinin, portalların ve extranetlerin kullanımı, bu risk azaltma gerekliliklerini yerine getirmenin daha eksiksiz, daha tutarlı ve uygun maliyetli bir yolunu sunmaktadır. O kadar net olmayan şey, satın alma organizasyonları tarafından risklerini azaltmak için bilgilerin nasıl kullanılması gerektiğidir ve bu bilgi arama faaliyetlerinin kurumsal algılanan riski azaltmada ne kadar uygun maliyetli olduğuna dair çok fazla araştırma yoktur.

Araştırmalar, kuruluşların KVB’lerini algılanan risk düzeyi ve dikkate alınan satın alma türü ışığında yapılandırdığını göstermektedir. KVB boyutunun, riskin boyutuyla ve değiştirilmiş yeniden satın almalar ve yeni görev durumları geliştikçe orantılı olarak büyümesi muhtemeldir. Bu nedenle, bireysel satın alma eylemleri, risk arttıkça grup KVB’lere yol açar.

Riskteki artışların şu şekilde karşılandığı bulundu:

  • DMU’nun boyutunda bir artış ve daha yüksek yetki ve statüye sahip üyelerle doldurulması;
    yoğun bir bilgi araması;
  • DMU katılımcılarının tüm süreç boyunca daha fazla dahil olmaları;
  • DMU tarafından bilinen ve tercih edilen kuruluşların sözleşmeyi kazanma olasılıkları artıyor.

Bu son nokta, organizasyonlar arası ilişkilerin geliştirilmesinin, özellikle yeni görev durumlarının tanımlandığı durumlarda, hem tedarik hem de satın alma katılımcıları için önemli olduğunu göstermektedir. Riski azaltmak için kuruluşlar tarafından kullanılan daha yaygın yaklaşımlardan bazılarını belirler.

Organizasyonel algılanan risk, hem potansiyel tedarikçiler hem de satın alma organizasyonları tarafından azaltılmalıdır. Uygun ilişkilerin geliştirilmesi yoluyla, belirsizlik ve risk kabul edilebilir seviyelere indirilebilir.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir