BAKIM (NAFAKA VEYA EŞ DESTEĞİ) – Hukuk Alanı – Hukuk Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Hukuk Ödevi – Hukuk Alanında Ödev Yaptırma

0 (312) 276 75 93 @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Ödev Yaptırma, Proje Yaptırma, Tez Yaptırma, Makale Yaptırma, Essay Yaptırma, Literatür Taraması Yaptırma, Vaka İncelemesi Yaptırma, Research Paper Yaptırma, Akademik Makale Yaptırma, İntihal Oranı Düşürme, İstatistik Ödev Yaptırma, İstatistik Proje Yaptırma, İstatistik Tez Yaptırma, İstatistik Makale Yaptırma, İstatistik Essay Yaptırma, Edebiyat Ödev Yaptırma, Edebiyat Proje Yaptırma, Edebiyat Tez Yaptırma, İngilizce Ödev Yaptırma, İngilizce Proje Yaptırma, İngilizce Tez Yaptırma, İngilizce Makale Yaptırma, Her Dilde Ödev Yaptırma, Hukuk Ödev Yaptırma, Hukuk Proje Yaptırma, Hukuk Tez Yaptırma, Hukuk Makale Yaptırma, Hukuk Essay Yaptırma, Hukuk Soru Çözümü Yaptırma, Psikoloji Ödev Yaptırma, Psikoloji Proje Yaptırma, Psikoloji Tez Yaptırma, Psikoloji Makale Yaptırma, İnşaat Ödev Yaptırma, İnşaat Proje Yaptırma, İnşaat Tez Yaptırma, İnşaat Çizim Yaptırma, Matlab Yaptırma, Spss Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçların Yorumlanması, Spss Ücretleri, Tez Yazdırma, Ödev Danışmanlığı, Ücretli Ödev Yaptırma, Endüstri Mühendisliği Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Matlab Ödev Yaptırma, Tez Danışmanlığı, Makale Danışmanlığı, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

BAKIM (NAFAKA VEYA EŞ DESTEĞİ) – Hukuk Alanı – Hukuk Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Hukuk Ödevi – Hukuk Alanında Ödev Yaptırma

13 Haziran 2021 2020 nafaka ücretleri 4000 TL maaş alan ne kadar nafaka verir Çocuğun nafaka davası açması Erkek hangi hallerde nafaka ödemez Yeni nafaka düzenlemesi Yeni nafaka yasası 2020 0
İnsan Gücü Planlaması – Deniz Hukuku – Hukuk Alanı – Hukuk Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Hukuk Ödevi – Hukuk Alanında Ödev Yaptırma

Evlilik Borçları

Bireysel ve medeni borçların belirlenme ve dağıtılma şekli, mülkiyetle büyük ölçüde aynıdır. Borçların evlilik ilişkisi kapsamında mı yoksa kişi adına mı oluştuğunun tespiti için aynı testler uygulanır.

Benzer şekilde, mahkemeler bu tür borçlar için adil bir sorumluluk dağılımı yapmaya çalışır. Ancak, evlilik sırasında oluşan borçların, mülkün genellikle sahip olmadığı ek bir yönü daha vardır: üçüncü şahısların talepleri.

Bazı borçların evlilikten ziyade bireysel olduğu konusunda taraflar hemfikir olabilir veya bir mahkeme karar verebilirken, üçüncü şahısların borcun müşterek olduğu yönündeki iddialarından büyük yasal masraflar çıkabilir.

Örneğin, taraflar bir kredi kartının müşterek sahibi oldukları sürece, kredi kartı ile satın alınan herhangi bir mal müşterek borçtur. Bireysel olarak borç alınsa bile, evlilik sırasında yapılırsa borcun her iki tarafa da fayda sağladığına dair bir karine vardır.

Bu sorunun bir başka yönü de, boşanmanın kesinleşmesi ve borçların sorumluluğunun iki eş arasında adil bir şekilde dağıtılması durumunda ortaya çıkmaktadır. Eşlerden birinin sorumluluğu yerine getirmemesi durumunda, üçüncü kişi borcu diğer eşten talep edebilir ve tahsil edebilir.

Bu ilk bakışta haksız gibi görünse de, alacaklının borçların dağıtımına dahi karışmadığı unutulmamalıdır. Bu nedenle alacaklı, sorumluluğu kimin üstleneceği konusunda herhangi bir mahkeme kararı ile bağlı değildir.

Bu durum oldukça sık ortaya çıktığı için, tüm kararnamelerin, eşe, diğer eşin sorumluluğunda olan bir borcu ödediğinde geri ödeme alma hakkı veren bir hüküm içermesi çok önemlidir.

Erkek hangi hallerde nafaka ödemez
Yeni nafaka yasası 2020
Çocuğun nafaka davası açması
4000 TL maaş alan ne kadar nafaka verir
Yardım nafakası
Yeni nafaka yasası 2021
2020 nafaka ücretleri
Yeni nafaka düzenlemesi

BAKIM (NAFAKA VEYA EŞ DESTEĞİ)

Nafaka veya eş desteği (eski adıyla nafaka) giderek daha nadir görülen bir durum haline geliyor. Nedenleri çoktur. Daha önce, ayrı mülkiyetin saf bir uygulamasında, eş genellikle evlilik malvarlığından önemli bir pay almıyordu. Günümüzde tüm devletler (ister topluluk malı, ister ayrı devletler olsun) daha adil bir dağıtım sağlamaya çalışmaktadır.

Buna ek olarak, kadınlar artık işgücüne katılıyor ve kendi kendine yeterli olmak için her zamankinden daha fazla fırsatlara sahipler. Halihazırda mahkeme, makul gerekli masrafları karşılamaya yetecek kadar istihdam sağlayamayan bir eşe veya çalışma saatlerinde ebeveynden başka birinin bakımının uygun olmayacağı bir çocuğa nafaka verebilir.

Eskiye bir örnek, uzun yıllardır çalışmayan ve tüm pratik amaçlar için, bağımsız finansal destek sağlayacak düzeyde işgücüne yeniden giremeyecek olan bir eştir. İkincisinin bir örneği, ebeveynin tam zamanlı olarak ev dışında çalışması gerektiğinde kazanabileceğinden daha yüksek bir maliyetle nitelikli bakım gerektiren fiziksel veya duygusal koşullardan muzdarip bir çocuktur.

Bu örneklerin gösterdiği gibi, mahkemelerin eğilimi, yalnızca zorlayıcı durumlarda nafaka ödenmesi yönündedir. Pek çok durum tarif edilenler kadar net bir şekilde tanımlanmasa da, genellikle bir eş bağımsız bir kazanç kapasitesine kavuşabilmesi için bir tür yardıma ihtiyaç duyar.

Örneğin, bir eş işgücünden uzakta olabilir, ancak bazı yeniden eğitimlerle yeniden girebilir veya tarafların makul bir gelecekte okula başlayacak olan birkaç küçük çocuğu olabilir. Bu gibi durumlarda kısa süreli bakım uygun olacaktır. Mahkeme, diğer eşin gelirine ek olarak belirli bir süre için nafakaya hükmedebilir.

Bugün mahkemenin amacı, bir eşe mali bağımsızlığa hazırlanmak için yeterli zaman ve kaynak sağlamaktır. Böylece nafaka ödemesi gereken eş, eski bir eşin ömür boyu nafaka yükü altına girmemekte ve nafaka alan eş, yiyecek, barınma gibi temel giderleri karşılamak için bir anda donanımsız olarak dünyaya atılmamaktadır. Nafaka, yalnızca alan eşin bağımsızlığını elde etmesini sağlamak için makul olarak yeterli görülen bir süre için verilir.

Nafakanın miktarı ve süresi genellikle her bir tarafın kazanma gücü ve makul ihtiyaçları gibi faktörleri dikkate alacak olan mahkemenin takdirine bırakılmıştır.

Ayrıca, nafaka alan eşin başarılı bir şekilde iş gücüne dönmesi için hazırlanması için gereken süre de dikkate alınır. Bu eşin yaşı ve eğitim düzeyi, iş gücüne dönüşü etkili bir şekilde engelliyorsa, kalıcı nafaka düşünülebilir. Aynısı, tarafların ehliyetsiz bir çocuğa sahip olduğu bir durum için de geçerlidir.

Taraflardan biri ölürse bakım otomatik olarak sona erer. Ödeme yapanın ölümü halinde, alacaklının hakkının devam etmesi isteniyorsa, bunun nafakayı onaylayan mahkeme kararında belirtilmesi gerekir.

Nafaka ödemeleri döneminde taraflardan birinin mali durumu önemli ölçüde değişirse, değişiklik talep edilebilir. Nafaka kararının düzeltilmesini haklı kılacak nedenleri ortaya koyan resmi bir dilekçe mahkemeye sunulmalıdır.

Bundan sonra, değişikliğin garanti edilip edilmediğini belirlemek mahkemenin takdirindedir. Koşullardaki önemli değişiklikler, ödeyen eşin kazanma gücünde önemli bir azalmayı veya alıcı eşin kazanma gücünde önemli bir artışı içerir.

Alıcı eşin yeniden evlenmesi veya birlikte yaşaması da nafakaya son vermek için yeterli sebep olarak kabul edilebilir.
Nafakanın ödenmemesi, haksız tarafı mahkemeye saygısızlıkta tutma talebiyle giderilir. Prosedür ve cezalar temelde aynıdır. Mahkeme dilekçeyi dinleyecek ve bir tarafın nafaka emrini kasten göz ardı ettiğini tespit etmek için gerekçeler varsa cezalar uygulanacaktır.

ÖDEV 10.5

Aşağıdaki durumları inceleyin ve bir mahkemenin nafaka verme olasılığının olup olmadığını ve eğer öyleyse nafakanın kalıcı mı yoksa geçici mi olacağını belirtin. Cevaplarınızı desteklemek için nedenler verin.

Durum 1: Jamie ve John on sekiz yıldır evliler. Jamie şimdi otuz sekiz yaşında. Evlendiği sırada, profesyonel bir golfçü olan John’la seyahat etmek ve ona yardım etmek için kariyerinden vazgeçen profesyonel bir modeldi.

Jamie liseyi bitirmedi ve bu yaşta modelleme kariyerine devam etmek için çok az şansı var. John orta derecede başarılıdır ve son birkaç yıldır yıllık 500.000 doları aşan bir geliri vardır. Jamie kalıcı bakım istedi.

Durum 2: Beverly altmış iki yaşında ve bir üniversite profesörü. Kocası John elli üç yaşında ve daha önce gayrimenkul satın alan, mülkü rehabilite eden ve sonra satan bir işi vardı. Geliri her zaman kesintili oldu ve otuz yıllık evlilik boyunca taraflarca tamamlayıcı olarak kabul edildi ve tatil gibi şeyler için kullanıldı. Beverly’nin geliri her zaman tarafların birincil geliri olmuştur.

Elli iki yaşında John ciddi bir kalp krizi geçirdi; bazı şeyleri yapabilse de eski mesleğine dönemez. Taraflar boşanmak istiyor ve John nafaka talep etti. Beverly emekli olmak istiyor, ancak bunu altmış yedi yaşından önce yaparsa, geliri iki haneyi geçindirmeye yetmeyecektir.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir