Gemide ve Karada Tıbbi Bakım – Deniz Hukuku – Hukuk Alanı – Hukuk Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Hukuk Ödevi – Hukuk Alanında Ödev Yaptırma

0 (312) 276 75 93 @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Ödev Yaptırma, Proje Yaptırma, Tez Yaptırma, Makale Yaptırma, Essay Yaptırma, Literatür Taraması Yaptırma, Vaka İncelemesi Yaptırma, Research Paper Yaptırma, Akademik Makale Yaptırma, İntihal Oranı Düşürme, İstatistik Ödev Yaptırma, İstatistik Proje Yaptırma, İstatistik Tez Yaptırma, İstatistik Makale Yaptırma, İstatistik Essay Yaptırma, Edebiyat Ödev Yaptırma, Edebiyat Proje Yaptırma, Edebiyat Tez Yaptırma, İngilizce Ödev Yaptırma, İngilizce Proje Yaptırma, İngilizce Tez Yaptırma, İngilizce Makale Yaptırma, Her Dilde Ödev Yaptırma, Hukuk Ödev Yaptırma, Hukuk Proje Yaptırma, Hukuk Tez Yaptırma, Hukuk Makale Yaptırma, Hukuk Essay Yaptırma, Hukuk Soru Çözümü Yaptırma, Psikoloji Ödev Yaptırma, Psikoloji Proje Yaptırma, Psikoloji Tez Yaptırma, Psikoloji Makale Yaptırma, İnşaat Ödev Yaptırma, İnşaat Proje Yaptırma, İnşaat Tez Yaptırma, İnşaat Çizim Yaptırma, Matlab Yaptırma, Spss Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçların Yorumlanması, Spss Ücretleri, Tez Yazdırma, Ödev Danışmanlığı, Ücretli Ödev Yaptırma, Endüstri Mühendisliği Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Matlab Ödev Yaptırma, Tez Danışmanlığı, Makale Danışmanlığı, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Gemide ve Karada Tıbbi Bakım – Deniz Hukuku – Hukuk Alanı – Hukuk Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Hukuk Ödevi – Hukuk Alanında Ödev Yaptırma

3 Eylül 2021 0

Gemide ve Karada Tıbbi Bakım – Deniz Hukuku – Hukuk Alanı – Hukuk Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Hukuk Ödevi – Hukuk Alanında Ödev Yaptırma

Sağlığın korunması, tıbbi bakım, refah ve sosyal güvenlik koruması

Gemide ve Karada Tıbbi Bakım

Kural 4.1 uyarınca, her Üye, kendi bayrağını taşıyan gemilerdeki tüm denizcilerin sağlıklarının korunması için yeterli önlemlerle kapsanmasını ve gemide çalışırken hızlı ve yeterli tıbbi bakıma erişimlerinin olmasını sağlayacaktır. Bu tür koruma ve özen, ilke olarak, denizcilere ücretsiz olarak sağlanacaktır.

Daha spesifik olarak, Standart A.4.1 kapsamında, her Üye, kendi bayrağını taşıyan gemilerdeki hastane ve tıbbi bakım tesisleri ve teçhizatı ve eğitimi için gereklilikleri belirleyen yasa ve yönetmelikleri kabul edecektir.

Bu tür ulusal kanunlar ve yönetmelikler, asgari olarak aşağıdaki gereklilikleri sağlayacaktır:

(a) tüm gemiler, özellikleri belirlenecek ve yetkili makam tarafından düzenli denetime tabi olacak bir ecza dolabı, tıbbi ekipman ve bir tıbbi kılavuz taşıyacaktır; ulusal gereklilikler geminin tipini, gemideki kişilerin sayısını ve seferlerin niteliğini, varış yerini ve süresini ve ilgili ulusal ve uluslararası tavsiye edilen tıbbi standartları dikkate alacaktır; (b) 100 veya daha fazla kişi taşıyan ve normal olarak üç günden daha uzun süreli uluslararası seferlerde bulunan gemiler, tıbbi bakım sağlamaktan sorumlu nitelikli bir tıp doktoru taşıyacaktır; ulusal kanunlar veya yönetmelikler, diğerlerinin yanı sıra, yolculuğun süresi, doğası ve koşulları ve gemideki gemiadamlarının sayısı gibi faktörleri de dikkate alarak, başka hangi gemilerin bir tıp doktoru taşıması gerektiğini de belirleyecektir; (c) bir tıp doktoru taşımayan gemilerde, gemide ya tıbbi bakımdan sorumlu olan ve olağan görevlerinin bir parçası olarak tıbbı uygulayan en az bir gemiadamı veya gemide bu konuda yetkin en az bir gemiadamı bulunması istenecektir. tıbbi ilk yardım sağlamak; gemide tıbbi bakımdan sorumlu olan ve tıp doktoru olmayan kişiler, STCW gerekliliklerini karşılayan tıbbi bakım konusunda tatmin edici bir eğitim almış olacaklardır; tıbbi ilk yardım sağlamakla görevlendirilen denizciler, STCW’nin gerekliliklerini karşılayan tıbbi ilk yardım konusunda tatmin edici bir eğitim almış olacaklardır; ulusal kanunlar veya yönetmelikler, diğer hususların yanı sıra, yolculuğun süresi, niteliği ve koşulları ve gemideki denizci sayısı gibi faktörleri dikkate alarak, gerekli onaylı eğitim seviyesini belirleyecektir; ve (d) yetkili makam, uzman tavsiyesi de dahil olmak üzere denizdeki gemilere radyo veya uydu iletişimi yoluyla tıbbi tavsiyenin günde 24 saat erişilebilir olmasını önceden ayarlanmış bir sistemle sağlayacaktır; Bir gemi ile karada tavsiye verenler arasında radyo veya uydu iletişimi yoluyla tıbbi mesajların iletilmesi de dahil olmak üzere tıbbi tavsiye, uçtukları bayrağa bakılmaksızın tüm gemilere ücretsiz olarak sunulacaktır.

Gemi adamı Sağlık raporunda nelere bakılıyor
Gemi adamı Sağlık Raporu
Gemi adamı Sağlık Raporu şartları
Gemi adamları Sağlık Yoklama Belgesi veren kurumlar
Gemi adamı Sağlık Raporu sorgulama
Gemi adamı Sağlık Raporu uzatıldımı
Gemi adamı Sağlık Raporu yenileme
Gemi adamı Sağlık Raporu Veren Hastaneler

Buna ek olarak, Kılavuz B4.1 tıbbi bakımın sağlanmasına ilişkin ayrıntılı tavsiyeler içermektedir; tıbbi rapor formu; karada tıbbi bakım; diğer gemilere tıbbi yardım ve uluslararası işbirliği; denizcilerin bakmakla yükümlü olduğu kişiler için tıbbi bakımı sunar.

Yeni Sözleşme, denizcilere ücretsiz tıbbi bakım ve sağlık koruması sağlama yükümlülüğünü içeren 1987 (No. 164) Sağlığın Korunması ve Tıbbi Bakım (Denizciler) Sözleşmesine kıyasla, yeni Sözleşme bu zorunluluğu, Hazırlık Raporu’nun deyimiyle, “prensipte” kelimelerinin eklenmesiyle “biraz daha esnek” hale getirmiştir.

Sonuç olarak, 164 No’lu Sözleşme’den farklı olarak, yeni Sözleşme, onaylayan Üyelerin denizcilere ücretli tıbbi bakım ve sağlık koruması sağlamasını engellemez.

Armatörlerin Sorumluluğu

Standart A4.2 uyarınca, her Üye, kendi bayrağını taşıyan gemilerin armatörlerinin, gemilerde çalışan tüm denizcilerin sağlıklarının korunması ve tıbbi bakımından aşağıdaki asgari standartlara uygun olarak sorumlu olmasını gerektiren yasa ve yönetmelikleri kabul edecektir:

(a) gemiadamları, gemilerinde çalışan gemi adamlarının, gemi adamlarının göreve başladıkları tarih ile usulüne uygun olarak geri gönderildikleri kabul edildikleri tarih arasında meydana gelen hastalık ve yaralanmalara ilişkin masraflarını ya da bu gemi adamlarının çalıştırılmaları nedeniyle meydana gelen masraflarını karşılamakla yükümlüdürler. o tarihler; (b) gemiadamları, ulusal hukukta, denizcilerin iş sözleşmesinde veya toplu iş sözleşmesinde belirtildiği şekilde, denizcilerin mesleki yaralanma, hastalık veya tehlike nedeniyle ölümü veya uzun süreli sakatlığı durumunda tazminat sağlamak için mali güvence sağlayacaktır. anlaşma; (c) armatörler, tıbbi tedavi ve gerekli ilaçların ve tedavi edici aletlerin temini dahil tıbbi bakım masraflarını ve hasta veya yaralı gemiadamı iyileşene kadar veya gemi adamı iyileşene kadar evden uzakta gemiye binme ve konaklama masraflarını karşılamakla yükümlü olacaklardır. hastalık veya iş göremezlik kalıcı bir karaktere sahip olduğu beyan edilmiştir; ve (d) angajman süresi içinde gemide veya karada meydana gelen ölüm halinde, gemi sahipleri gömme masraflarını ödemekle yükümlüdürler.

Ulusal kanunlar veya yönetmelikler, armatörün tıbbi bakım ve pansiyon ve konaklama masraflarını karşılama yükümlülüğünü, yaralanma veya hastalığın başlangıcından itibaren 16 haftadan az olmayacak bir süre ile sınırlayabilir.

Hastalık veya yaralanmanın iş göremezlik ile sonuçlanması halinde, armatör aşağıdakilerden sorumlu olacaktır:

(a) hasta veya yaralı denizciler gemide kaldığı sürece veya bu Sözleşme uyarınca gemiadamları ülkelerine geri gönderilene kadar tam ücret ödemek; ve (b) denizcilerin ülkelerine geri gönderildikleri veya karaya çıktıkları andan toparlandıkları ana kadar veya daha önceyse, nakde hakları olana kadar, ulusal kanun veya yönetmeliklerde veya toplu sözleşmelerde öngörüldüğü şekilde ücretlerin tamamını veya bir kısmını ödemek. ilgili Üyenin mevzuatına göre sağlanan faydalar.

Ulusal kanunlar veya yönetmelikler, gemi sahibinin artık gemide olmayan bir gemiadamı ile ilgili olarak kısmen veya tamamen ücret ödeme yükümlülüğünü, yaralanma veya işe başladığı günden itibaren 16 haftadan az olmayacak bir süre ile sınırlayabilir. 

Ulusal kanunlar veya yönetmelikler, armatörü aşağıdaki hususlarda sorumluluktan muaf tutabilir: (a) geminin hizmetinden farklı olarak meydana gelen yaralanmalar; (b) hasta, yaralı veya ölmüş denizcinin kasıtlı suistimalinden kaynaklanan yaralanma veya hastalık; ve (c) sözleşme yapıldığında kasten gizlenen hastalık veya sakatlık.850 Ayrıca, ulusal kanunlar veya yönetmelikler, gemi sahibini tıbbi bakım, yemek ve konaklama ve cenaze masraflarını karşılama yükümlülüğünden muaf tutabilir. sorumluluk kamu makamlarına aittir.

Gemi Sahiplerinin Sorumlulukları (Hasta ve Yaralı Denizciler) Sözleşmesi, 1936 (No. 55) ile karşılaştırıldığında, yeni Sözleşme, gemi sahiplerinin ölüm veya uzun süreli ölüm durumunda tazminat sağlamak için mali güvence sağlama konusunda ek bir yükümlülük öngörmektedir. – ulusal hukukta belirtildiği üzere, denizcilerin mesleki yaralanma, hastalık veya tehlike nedeniyle dönemsel sakatlığı; iş sözleşmesi veya toplu sözleşmedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir