BEYAZ YAKALI SUÇ – Hukuk Alanı – Hukuk Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Hukuk Ödevi – Hukuk Alanında Ödev Yaptırma

0 (312) 276 75 93 @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Ödev Yaptırma, Proje Yaptırma, Tez Yaptırma, Makale Yaptırma, Essay Yaptırma, Literatür Taraması Yaptırma, Vaka İncelemesi Yaptırma, Research Paper Yaptırma, Akademik Makale Yaptırma, İntihal Oranı Düşürme, İstatistik Ödev Yaptırma, İstatistik Proje Yaptırma, İstatistik Tez Yaptırma, İstatistik Makale Yaptırma, İstatistik Essay Yaptırma, Edebiyat Ödev Yaptırma, Edebiyat Proje Yaptırma, Edebiyat Tez Yaptırma, İngilizce Ödev Yaptırma, İngilizce Proje Yaptırma, İngilizce Tez Yaptırma, İngilizce Makale Yaptırma, Her Dilde Ödev Yaptırma, Hukuk Ödev Yaptırma, Hukuk Proje Yaptırma, Hukuk Tez Yaptırma, Hukuk Makale Yaptırma, Hukuk Essay Yaptırma, Hukuk Soru Çözümü Yaptırma, Psikoloji Ödev Yaptırma, Psikoloji Proje Yaptırma, Psikoloji Tez Yaptırma, Psikoloji Makale Yaptırma, İnşaat Ödev Yaptırma, İnşaat Proje Yaptırma, İnşaat Tez Yaptırma, İnşaat Çizim Yaptırma, Matlab Yaptırma, Spss Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçların Yorumlanması, Spss Ücretleri, Tez Yazdırma, Ödev Danışmanlığı, Ücretli Ödev Yaptırma, Endüstri Mühendisliği Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Matlab Ödev Yaptırma, Tez Danışmanlığı, Makale Danışmanlığı, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

BEYAZ YAKALI SUÇ – Hukuk Alanı – Hukuk Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Hukuk Ödevi – Hukuk Alanında Ödev Yaptırma

4 Temmuz 2021 Beyaz yaka suçları ne demektir Beyaz yakalı suç terimini ilk kez kullanan kişi Beyaz yakalı suçlar nelerdir Organize suç Nedir 0
Mahkeme Anlaşmalarının Seçimi  – Deniz Hukuku – Hukuk Alanı – Hukuk Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Hukuk Ödevi – Hukuk Alanında Ödev Yaptırma

BEYAZ YAKALI SUÇ

Şirketler adına sıklıkla işlenen suçlar arasında vergi kanunu ihlalleri, menkul kıymetler kanunu ihlalleri, hırsızlık ve hırsızlık (ticari sırlar söz konusu olduğunda) ve rakiplerin mallarına zarar verme sayılabilir. Bu eylemlerin tümü, bir birey tarafından bazı fiili zihinsel ve fiziksel davranışlar gerektirir, ancak bunlar doğrudan veya dolaylı olarak şirkete fayda sağlar.

Kurum temsilcilerinin bu eylemleri gerçekleştirdikleri, bu eylemleri teşvik ettikleri veya bu eylemlerin faydasını kabul ettikleri kanıtlanabilirse, kuruma da suç yüklenebilecektir. Ayrıca, kişiler müdür olarak sorumlu tutulabilir.

Model Ceza Kanunu, ticari kuruluşların sorumluluğunu genel hukukta olduğu gibi tanır. Tek gerçek fark, Model Ceza Kanununun bir ticari işletmenin sorumlu tutulabileceği suç türlerine ilişkin oldukça dar bir tanımına sahip olmasıdır.

Spesifik olarak, bir ticari kuruluşun kanuna göre sorumlu tutulabilmesi için, suçun, yasa koyucunun açıkça şirketlere uygulanmasını amaçladığı veya cezai eylemlerin şirketin amacı ile tutarlı olduğunun kanıtlanabileceği bir suç olması gerekir. 32 Diğer durumlarda, cezai fiillerden sadece kişi sorumlu tutulacaktır.

Bir şirketin veya ticari kuruluşun cezai olarak sorumlu tutulabileceği suçlara ek olarak, mütevelli heyetleri tarafından kuruluşa karşı suçlar işlenebilir. Örneğin, belirli bir süre boyunca kişisel kullanım için bankadan para çeken bir banka çalışanı, esasen mülk hırsızlığı olan zimmete para geçirmiştir.

Diğer suçlar arasında, bir rakibin işine zarar vermek veya zarar vermek veya yatırımcılardan haksız menfaat sağlamak için menkul kıymetler yasalarının ihlali yer alır. 1980’lerde, reklamların çoğu, yatırımcılar arasında adaleti teşvik etmek için tasarlanmış menkul kıymet yasalarını ihlal ederek menkul kıymetler piyasasında büyük kârlar elde etmekle suçlanan Wall Street figürleri Michael Milken ve Ivan Boesky etrafında toplandı.

Beyaz yakalı suçlar, eylemin açıkça tanımlanabilir ve bireysel bir yaralanmaya yol açmaması nedeniyle genellikle mağdursuz gibi görünse de, yine de bir yasa ihlalidir ve diğer cezai davranışlarla hemen hemen aynı şekilde ele alınır.

Beyaz yakalı suçlar nelerdir
Profesyonel suçlar nelerdir
Mavi yakalı suçlar
Profesyonel suç nedir
Mavi yakalı suçlar nedir
Beyaz yakalı suç terimini ilk kez kullanan kişi
Beyaz yaka suçları ne demektir
Organize suç Nedir

CEZA DAVRANIŞLARINA KARŞI SAVUNMALAR

İşlenen her eylem için, eylemin neden gerçekleştiğine dair açıklamalar vardır. Suç teşkil eden fiillerde, oyuncunun mahkûmiyetini ve cezalandırılmasını önlemek için bazı açıklamalar yeterlidir. Bu tür açıklamalar savunma olarak bilinir ve geniş ve çeşitlidir. Aşağıdaki bölümler, sanıkların sıklıkla ileri sürdükleri bir dizi savunmayı incelemektedir.

Ortak Savunmalar

Aşağıda, cezai davranış suçlamalarına karşı daha sık kullanılan savunmalardan bazıları verilmiştir. Yeterli kanıtla belirlenirse, her savunma bir mahkumiyeti bozmak için kullanılabilir.

Haklı veya Mazeret Edilebilir Davranış

Geleneksel olarak, haklı veya mazur görülebilir davranış, ceza davalarında uygulanabilecek bir savunmaydı. Günümüz hukukunda, haklı veya mazur görülebilen davranışlar suç davranışı olarak kabul edilmez ve bu nedenle tutuklama veya kovuşturma için bir temel oluşturmaz. Haklı davranış, kendini veya başkalarını savunmak gibi özel koşullar altında gerçekleşen bir eylemdir.

Bağışlanabilir davranış, eylem sırasında aktörün durumu dışında suç sayılacak eylemleri ifade eder. Örneğin, kolluk kuvvetleri veya askeri personel, bir başkasının mülküne izinsiz girdiğinde veya belki de görevi gereği cinayet işlediğinde, aksi takdirde suç sayılacak olan davranışları, sözde kamu yararına yaptıkları için mazur görülür. . Tabii ki, bu kişilerin yetkilerini kötüye kullanmaları ve bu fiilleri dayanaksız olarak gerçekleştirmeleri durumunda bu geçerli olmayabilir.

İstemsiz Davranış

Suçlu davranış suçlamalarına karşı bir savunma, oyuncunun davranışının gönüllü olmadığı durumlarda her zaman mevcuttur. Açıktır ki, istem dışı davranış, aktörün üzerinde hiçbir fiziksel kontrole sahip olmadığı eylemleri içerir. Örnekler, uyurken, nöbetler sırasında veya bir refleksin sonucu olarak gerçekleştirilen eylemleri içerir. Hipnoz veya reçeteli ilaç etkisi altındayken yapılan eylemlerin isteğe bağlı olup olmadığı hala tartışmalıdır.

İstem dışı davranışı savunmanın anahtarı, sanığın suçu işlemeden önce fiziksel olarak gerekli mens rea’yı oluşturamayacak durumda olduğunu kanıtlamaktır. Genel niyet veya farkındalık gibi gereklilik derecesi ne kadar düşükse, eylemin istem dışı olduğunu kanıtlamak o kadar zor olur. (Kesin sorumluluğa ilişkin olarak, kasıt dikkate alınmadığından, kasıt bir savunma olmayacaktır.)

Hata

Hata, suç eylemleri suçlamalarına karşı ortak bir savunmadır. İki tür hata iddia edilebilir. Gerçekte hata, kişi doğru olmayan bir şeye makul bir şekilde inanarak eylemi gerçekleştirdiğinde ortaya çıkar.36 Bir mağazadan veya başka bir kamu binasından ayrılıp kendi arabası olduğunu düşündükleri bir araçla uzaklaşan kişilerle ilgili birçok vaka bildirilmiştir – ama aslında , onların anahtarı başkasına ait olan aynı arabaya uyar.

Bu kişiler otomobili gerçekten çalmış olsalar da, otomobil hırsızlığından suçlu değillerdir. Makul bir şekilde kendi arabalarını sürdüklerine inanıyorlardı. Böylece, gerçek bir hata yaptılar. Herhangi bir fiili hata, doğrudan belirli suç için gerekli olan niyetle ilgili olmalıdır.

Kanun hatası çok daha nadir uygulanmaktadır. Bu, yalnızca bir kişinin, bu tür bir davranışın yasa dışı olduğunu gösterebilecek başka bir yasanın varlığına rağmen, davranışının bir yasaya göre yasal olduğuna gerçekten inandığı durumlarda uygundur.

Bir örnek, başka bir yasa polise acil durumlarda mülk arama hakkı verdiğinde, uygun bir izin olmaksızın mülklerinin polis tarafından aranmasından kaçınma haklarını kullanan kişilerdir. Bu kişiler acil durumdan haberdar değillerse ve polisin girişine izin vermiyorlarsa yasal haklarını kullanıyorlar. Örneğin, bu kişilerin haberi olmadan bodrumlarında bir suçlu saklanıyorsa, bu kişiler haklarını korumakla dürüst bir hukuk hatası yapmış ve adaleti engellemek gibi bir suçtan yargılanamazlar.

Model Ceza Kanunu hem maddi hem de hukuki hataları kabul etmektedir. Gerçekte hata olması durumunda, hata inanılan ve oyuncunun ruh halinin bir parçası olan bir şey olmalıdır. Kanun, genel hukuka uygun olarak, genellikle kanunu bilmemenin mazeret olmadığını kabul eder. Ancak, geçerli bir savunma oluşturan genel hukuk istisnalarına benzer belirli istisnalara izin verir.

Bu istisnalara örnek olarak şunlar verilebilir: (1) aktörün yasaya makul erişimi yoktu, (2) aktör makul olarak davranışın yasal olduğuna inanıyordu (yukarıdaki ortak hukuk örneğinde olduğu gibi) ve (3) aktör, hükümetin veya bir hükümet yetkilisinin beyanı. Bir kişinin avukatının davranışın caiz olduğu yönündeki tavsiyesi bir savunma değildir. Böyle bir açıklama hükümet sıfatıyla birinden gelmelidir.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir