Biçimsiz Kurallar – Hukuk Alanı – Hukuk Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Hukuk Ödevi – Hukuk Alanında Ödev Yaptırma

0 (312) 276 75 93 @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Ödev Yaptırma, Proje Yaptırma, Tez Yaptırma, Makale Yaptırma, Essay Yaptırma, Literatür Taraması Yaptırma, Vaka İncelemesi Yaptırma, Research Paper Yaptırma, Akademik Makale Yaptırma, İntihal Oranı Düşürme, İstatistik Ödev Yaptırma, İstatistik Proje Yaptırma, İstatistik Tez Yaptırma, İstatistik Makale Yaptırma, İstatistik Essay Yaptırma, Edebiyat Ödev Yaptırma, Edebiyat Proje Yaptırma, Edebiyat Tez Yaptırma, İngilizce Ödev Yaptırma, İngilizce Proje Yaptırma, İngilizce Tez Yaptırma, İngilizce Makale Yaptırma, Her Dilde Ödev Yaptırma, Hukuk Ödev Yaptırma, Hukuk Proje Yaptırma, Hukuk Tez Yaptırma, Hukuk Makale Yaptırma, Hukuk Essay Yaptırma, Hukuk Soru Çözümü Yaptırma, Psikoloji Ödev Yaptırma, Psikoloji Proje Yaptırma, Psikoloji Tez Yaptırma, Psikoloji Makale Yaptırma, İnşaat Ödev Yaptırma, İnşaat Proje Yaptırma, İnşaat Tez Yaptırma, İnşaat Çizim Yaptırma, Matlab Yaptırma, Spss Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçların Yorumlanması, Spss Ücretleri, Tez Yazdırma, Ödev Danışmanlığı, Ücretli Ödev Yaptırma, Endüstri Mühendisliği Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Matlab Ödev Yaptırma, Tez Danışmanlığı, Makale Danışmanlığı, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Biçimsiz Kurallar – Hukuk Alanı – Hukuk Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Hukuk Ödevi – Hukuk Alanında Ödev Yaptırma

9 Nisan 2021 Sosyalist hukuk sistemi PDF Yorumlayıcı hukuk kuralı 0
İdari Ajansın Oluşturulması – Hukuk Alanı – Hukuk Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Hukuk Ödevi – Hukuk Alanında Ödev Yaptırma

Biçimsiz Kurallar

Resmi bir özellik seçiminin dikkatli bir şekilde değerlendirilmesi, faydalı olan tamamlayıcı bir içerik seçimini rasyonel olarak destekleyebilir. Örneğin, taslağı hazırlayanın genelliği bir kural biçiminin gerekli bir özelliğini dikkatlice değerlendirdiği durumlarda, taslağı hazırlayan, mevcut bir kural taslağının, politika içeriğinin tamamına hizmet etmesi için daha genel olması gerektiğini görebilir. 

Bunu görmek, benim örneğimde böylesi bir biçim seçiminin daha büyük bir genellik olduğunu, aynı zamanda belirli bir tamamlayıcı politika içeriğini de gerektirdiğini görmektir.

Bu nedenle, genel bir karayolu güvenliği politikasını uygulamak için önerilen bir kural taslağının, “frenler ve direksiyon mekanizmaları ile ilgili olarak kamyonların güvenliğinin yıllık denetimi ve sertifikalandırılmasını” sağladığını varsayalım. Önerilen kuraldaki politika içeriği tam erişime genişletilecekse, kuralın daha büyük bir genellikle yeniden tasarlanması gerektiğini görebiliriz.

Kural, sadece kamyonlar için değil, karayolu kullanımı için tüm motorlu taşıtlar için geçerli olmalıdır. Genelliğin biçimsel özelliği ve tamamlayıcı içeriği, iyi tasarlandığında birlikte ilgili amaçlara hizmet eder.

 

Yorumlayıcı hukuk kuralı
Hukuku salt toplumsal değişmenin bir aracı olarak gören ideoloji
Emredici hukuk kuralları
Gökhan Antalya hukuk teorisi pdf
Tamamlayıcı hukuk kuralları
Hukuk kuralları
Sosyalist hukuk sistemi PDF
Hukuk Sistemleri

Buradaki analiz, aynı zamanda, biçimsiz bir kuralın var olamayacağı gerçeğini açık bir şekilde ortaya koymaktadır. Jhering’in vurguladığı gibi, sözde bir kuralın biçim olmadan gerçekleştirilebilir içeriği olamaz. “Biçimsiz bir kuralın” genel doğasını kolayca özetleyebiliriz.

Tanımlayıcı olmayan, son derece eksik, son derece belirsiz, büyük ölçüde genel veya genel olmayan, iç yapısı olmayan, dışavurum açısından opak ve herhangi bir kapsülleme içermeyen olacaktır. Açıkça, tamamen “biçimsiz bir kural” olamazdı. Yine de biçimsizlik derecesi değişir.

Hatta bir “kural” bazı özelliklerinde görece biçimsiz, bazılarında ise gereği gibi biçimsel olabilir. Ayrıca, tüm biçimsel özelliklerin yüksek derecede ideal olduğunu varsaymak mantıklı olmaz. Kuralların biçimi ve içeriğinin politika amaçları ve diğer rasyonel emirleri değişkendir ve bu tür herhangi bir ideali tahrif eder.

Kuralların bazı biçimsel özelliklerinin seçimlerinin etkileri ve bazı biçimsel özelliklerdeki bir değişikliğin etkileri, tamamlayıcı politikayı veya diğer içeriği zorunlu olarak etkiler. Örneğin, hız sınırı kuralında yüksekten düşüğe doğru bir değişiklik zorunlu olarak kuraldaki tamamlayıcı politika içeriğini etkiler.

Bununla birlikte, bazı biçimsel özelliklerdeki değişikliklerin tamamlayıcı politika veya diğer içerik üzerindeki etkileri şarta bağlıdır ve bu nedenle hiç meydana gelmeyebilir. Örneğin, sözlüden yazılı hukuka ifade biçimindeki bir değişiklik, tamamlayıcı içerikte herhangi bir değişiklik içermeyebilir. Benzer şekilde, örtünme biçimindeki genel hukuk biçiminden yasal biçime bir değişiklik, içerikte çok az değişiklik içerebilir veya hiç içermeyebilir.

Belirtildiği gibi, bir kuraldaki bazı biçim seçimleri, iyi bir politika veya diğer tamamlayıcı içeriği başlatma eğilimindedir ve hukukun üstünlüğünün genel değerlerine hizmet edebilir. Bu nedenle, taslak bir kuraldaki ifadenin kesinliği ve netliği, incelemeyi kolaylaştırır ve içerikte iyileştirmelere yol açabilir.

Öte yandan, kötü biçim seçimleri kötü içeriğe dönüşebilir veya kötü içeriğe dönüşebilir ve böylece politikayı ve diğer amaçları zedeleyebilir. Oldukça eksik bir kural, önemli ölçüde içerik yokluğunu gerektirir ve bu nedenle hem biçim hem de içerik olarak kötüdür. Dahası, bir kuraldaki uygun biçim, onu belirli bir eylem için nedenlerin kaynağı haline getirdiği ve dolayısıyla politikasının veya diğer içeriğinin gerçekleştirilmesi için daha iyi bir araç yaptığı gibi, hatalı biçim de bu kesinliği ve etkililiği bozabilir.

Biçim seçimleri, yetersiz kuralcılık, eksiklik, belirsizlik, eksik veya fazla genellik, eksik iç yapı ve uygun olmayan kapsülleme veya ifade gibi biçimsel kusurları içerebilir. İçerik seçimleri de kötü politika olabilir.

Bir kural taslağı, yüzünde iyi tasarlanmış gibi görünen birçok biçimsel özelliğe sahip olabilir. Bununla birlikte, bu görünüm, iyi bir içeriğin garantisi olamaz. Örneğin, kuralcı, tam, genel, kesin, yapısal olarak uygun, açıkça ifade edilmiş ve iyi özetlenmiş bir kural, içeriği itibariyle bir azınlık grubuna karşı bile ayrımcılık yapabilir.

Ayrıca, genel olarak iyi tasarlanmış bir biçime rağmen, bir kuralın içeriği, bir politikayı diğerine gereksiz yere feda edebilir, çünkü çok düşük bir oranda belirlenen, usulüne uygun olarak belirlenmiş bir hız sınırı, sözde güvenli seyahatin yararına olmasına rağmen, zamanından feda eder. trafik akışı ve sürücüsüz seçim.

Ayrıca, genel olarak iyi tasarlanmış bir kural, istenen bir politika amacını benimsediği anlamına gelebilir, ancak kuralda öngörülen eylem, resmi olarak açık ve kesin bir hız sınırı kuralında olduğu gibi, bu amaç için gerçekten etkili bir araç olmayabilir. 

Ayrıca, iyi tasarlanmış biçim, bir kuralı, özgürlük, demokrasi, meşruiyet, adalet ve akılcılık gibi içeriğinde yer alan temel siyasi değerlerin gerçekleştirilmesi için daha etkili bir araç haline getirebilirken, eksik biçim de bu değerleri altüst edebilir.

Örneğin, sürücülere “makul bir şekilde araç kullanma” konusunda geniş bir takdir yetkisi verilmesi, özgürlüğü her zaman artıran bir biçim özelliği değildir. Aslında bazılarını agresif bir şekilde sürmeye davet edebilir ve bu, diğer sürücülerin özgürlüğünü kısıtlayabilir. Ayrıca otoyol polisini aşırı müdahaleye davet edebilir.

Artık bir kuralda dört ana olası biçim ve içerik kombinasyonunu özetlemek mümkündür.

Bunlar:

(1) İyi bir politika veya diğer içerikle birlikte her bakımdan iyi tasarlanmış form. Bir örnek, çelişen politikalara, hukukun üstünlüğünün genel değerlerine ve genel olarak temel politik değerlere en iyi şekilde hizmet eden bir hızda belirlenen, usulüne uygun bir hız sınırı kuralıdır.

(2) Mümkün olduğu ölçüde, potansiyel olarak iyi politika veya diğer içerikle birlikte kötü tasarlanmış form. Bu tür bir biçim, yetersiz bir şekilde kural koyucu veya eksik veya belirsiz veya belirsiz veya başka bir şekilde politika, hukukun üstünlüğünün genel değerleri veya temel siyasi değerler olarak uygun olmadığı için kötü tasarlanmış olabilir.

Buna bir örnek, gerçek bir suçu tanımlayan ancak aşırı derecede belirsiz terimlerle ifade edilen bir ceza kanunu olabilir, örneğin: “Bir başkasına zarar veren kişi, suçlu sayılır.” Bu tür opak veya başka bir şekilde eksik biçim, belirli durumlarda resmi keyfiliği de davet edebilir ve bunun için bir örtü görevi görebilir.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir