Bilgi İşleme – Pazarlama Stratejileri – Pazarlama Alanı – Pazarlama Alanında Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Pazarlama Ödevi – Pazarlama Stratejileri – Ödev Yaptırma

0 (312) 276 75 93 @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Ödev Yaptırma, Proje Yaptırma, Tez Yaptırma, Makale Yaptırma, Essay Yaptırma, Literatür Taraması Yaptırma, Vaka İncelemesi Yaptırma, Research Paper Yaptırma, Akademik Makale Yaptırma, İntihal Oranı Düşürme, İstatistik Ödev Yaptırma, İstatistik Proje Yaptırma, İstatistik Tez Yaptırma, İstatistik Makale Yaptırma, İstatistik Essay Yaptırma, Edebiyat Ödev Yaptırma, Edebiyat Proje Yaptırma, Edebiyat Tez Yaptırma, İngilizce Ödev Yaptırma, İngilizce Proje Yaptırma, İngilizce Tez Yaptırma, İngilizce Makale Yaptırma, Her Dilde Ödev Yaptırma, Hukuk Ödev Yaptırma, Hukuk Proje Yaptırma, Hukuk Tez Yaptırma, Hukuk Makale Yaptırma, Hukuk Essay Yaptırma, Hukuk Soru Çözümü Yaptırma, Psikoloji Ödev Yaptırma, Psikoloji Proje Yaptırma, Psikoloji Tez Yaptırma, Psikoloji Makale Yaptırma, İnşaat Ödev Yaptırma, İnşaat Proje Yaptırma, İnşaat Tez Yaptırma, İnşaat Çizim Yaptırma, Matlab Yaptırma, Spss Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçların Yorumlanması, Spss Ücretleri, Tez Yazdırma, Ödev Danışmanlığı, Ücretli Ödev Yaptırma, Endüstri Mühendisliği Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Matlab Ödev Yaptırma, Tez Danışmanlığı, Makale Danışmanlığı, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Bilgi İşleme – Pazarlama Stratejileri – Pazarlama Alanı – Pazarlama Alanında Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Pazarlama Ödevi – Pazarlama Stratejileri – Ödev Yaptırma

4 Ocak 2023 Bilgi işleme süreçler Bilgiyi işleme kuramı öğrenme Psikolojisi Bilgiyi işleme kuramı şema 0
Güvenilirlik Önyargısı

 Bilgi İşleme

Konumlandırma beyanında formüle edilen ve ardından özetlenen stratejileri takip etmek için, hedef kitlenin algısını anlamak ve etkilemek gerekecektir. Algı, geçmiş deneyimlerimiz, motivasyonlarımız ve beklentilerimizle bağlantılı olarak beş duyu organımızla aldığımız uyaranlara yüklenen anlamdır.

Dolayısıyla algı, yalnızca girdilerle değil, aynı zamanda bireyin bu girdileri yorumlama biçimiyle de belirlenir. Çoğu insan, farklı izleyiciler tarafından farklı algılanan görünüşte basit görüntülere aşinadır, örneğin psikolojik algı araştırmalarında sıklıkla kullanılan yüz veya vazo resmi vardır.

Duyusal uyaranlar dışındaki faktörlerin hedef kitlenin algısı üzerindeki etkileri, bu diğer bireysel faktörlerin (öznellik, seçicilik, geçmiş deneyim, sınıflandırma) ve hedef kitlenin bilgiyi işleme yollarının anlaşılması gerektiğini göstermektedir.

Bilgi işleme, gelen uyaranların faydalı bilgiye nasıl dönüştürülüp dönüştürülmediğidir. Bilgi işlemenin aşamaları maruz kalma, dikkat, kavrama, kabul etme ve akılda tutmadır.

Maruz kalma, hedef kitlenin mesajla temasa geçmesini sağlamak anlamına gelir. Bu açıkça gereklidir ve medya seçimi, haber ve tekrarlar açısından iletişim stratejisinin önemli bir parçasıdır.

Ancak, çoğu izleyici her gün çok çeşitli pazarlama ve diğer uyaranlara maruz kalacağından, mesajın etkililiğini sağlamak için tek başına teşhir yeterli değildir. Bu nedenle, her birine dikkat etmek imkansızdır ve tüketici, sınırlı bilgi işleme kapasitelerini tahsis etmek için ilgili veya ilgi çekici mesajları seçmek zorundadır.

Sonuç olarak, pazarlama iletişimcileri, doğru kitleyi doğru şekilde hedefleyerek bu dikkat seçiciliğinin kendi lehlerine çalışmasını sağlamaya çalışmalıdır. Tüketicinin algısal ekranını ve pazarlama iletişimi uyaranlarının karmaşasını aşmak için bir dizi teknik kullanılabilir.

İtirazın iki uç noktası, hedonik (zevk, duygusal) ihtiyaçlara dayalı olan ve bilişsel (rasyonel, mantıksal) ihtiyaçlara dayanan temyizdir. Bu çekicilik türleri, tüketici işleme modelinin (CPM) ve bilgi işlemenin hedonik deneyimsel modelinin (HEM) temelini oluşturur.

Kitlesel pazarlama iletişimindeki imgelerin çoğu, örneğin cinsel imgeler, aile etkinlikleri, aşk ve zevk gibi çeşitli ürünler için düzenli olarak kullanılmaktadır.

Bilişsel çekicilikler, potansiyel tüketicinin ihtiyaç duyduğu bilgileri iletmek için kelimelerin kullanılmasını gerektirme eğilimindedir. Bu tür rasyonel çekiciliğin, ürünle ilgisi olan ve bilgi arama olasılığı daha yüksek olan kişilere dikkatle hedeflenmesi gerekir. Hedonik çekicilikler, yeni veya yoğun uyaranların kullanımı gibi, gönüllü olmayan dikkat yoluyla izleyicileri çekebilir.

Her ne kadar arzu edilse de dikkat, etkili bir iletişim kampanyası sağlamak için yine yeterli değildir. Alışılmadık, yüksek sesli veya can sıkıcı bir mesaj, hedef kitlenin ilk dikkatini çekebilir, ancak içerik amaçlandığı gibi anlaşılmadıkça, mesaj başarılı olmayacaktır.


Bilgi işleme kuramı
Bilgi işleme süreçleri
Bilgiyi işleme kuramı öğrenme Psikolojisi
Bilgiyi işleme Modeli
Bilgiyi işleme kuramı şeması
Bilgiyi işleme kuramı kimin
Bilgiyi işleme sürecinin aşamaları
Bilgi işleme Kuramı KPSS


Mesajın kavranması, en açık şekilde algı ile bağlantılıdır, çünkü bilgi işlemede hedef kitlenin dinledikleri uyaranları yorumladığı ve anlamlandırdığı bu aşamadadır. Mesajdan anlam çıkarmak için bireyin kişiliği, deneyimleri, mevcut tutumları ve beklentileri de bu aşamada kullanılır.

Bu bireysel faktörler, mesajın olumlu ya da olumsuz olarak görülüp görülmediğini, en çok hangi yönlere dikkat edildiğini ve anlaşılıp anlaşılmadığını etkileyecektir. Mesaj, hedef kitlenin belirli özellikleri göz önünde bulundurularak geliştirildiyse, o zaman hedef kitlenin ilişkilendirebileceği ve amaçlandığı gibi anlaşılıp yorumlanabilecek bir referans çerçevesi kullanacaktır.

Örneğin, bir müzik kulübü gecesini tanıtan ve genç kitleyi hedefleyen bir broşür, daha eski bir hedef kitle tarafından anlaşılmayabilir. Mekan, disk jokey adı, müzik türü ve etkinlik adının ayrıntıları, ‘bilen’ olmayanlar, başka bir deyişle, doğru referans çerçevesi ve önceki deneyimler olmadan ayırt edilemez.

Seçici algı, mesaj bilinçaltında ancak kasıtlı olarak yanlış yorumlandığında ortaya çıkabilir. Bu, izleyici mesajı kendi deneyimlerine ve anlayışlarına uyacak şekilde algıladığından, mesaj uygun olmayan bir referans çerçevesi aracılığıyla anlamlandırıldığında gerçekleşir.

Örneğin, tütün içmenin tehlikeleriyle ilgili bir hükümet reklamını görüntüleyen hafif sigara tiryakisi, mesajı kendileriyle değil, yalnızca çok sigara içenlerle ilgili olarak yorumlamayı seçebilir.

Mesaj doğru bir şekilde yürütüldüyse, mesajın anlaşılmasını içeriğin kabulü takip edecektir. Bilgi işlemedeki bu aşama, izleyicinin mesajdan ne anladığını kabul etmesini içerir. Kabul, mesaj kaynağının ve medyanın güvenilirliği ve kullanılan resim ve kelimelerin çekiciliği ile ilgilidir.

İki farklı satış elemanı tarafından iletilen aynı mesaj, mesajı ileten kişinin sevilebilirliği, güvenilirliği ve profesyonelliğine bağlı olarak farklı kabul düzeyleri elde edebilir. Dans kumpanyasının web sitesinde yeni bir dans prodüksiyonunun parlak bir açıklaması, kaliteli bir gazetede inceleme olarak sunulan aynı kopyadan daha az kabul görecektir.

Mesaj uygun şekilde yorumlandığı sürece, kabul olumlu bir tutum değişikliğine yol açmalıdır. Bu, izleyicinin artık ürüne olumlu bir şekilde yatkın olduğu anlamına gelir. Ancak bu, tüketicinin satın alma kararı verirken ürünün alternatifler arasında değerlendirilmesini sağlamak için yine de yeterli değildir.

Bunun gerçekleşmesi için mesajın maruz kalması, dikkat edilmesi, anlaşılması ve kabul edilmesi yoluyla kazanılan bilginin tüketicinin hafızasında tutulması gerekir. Bilgi işleme modelindeki bu son aşama, elde edilen bilgilerin karar verme sürecinin arama aşamasında kullanılıp kullanılmayacağını belirler.

Mesajın akılda kalıcı olması ve dolayısıyla karar verme sürecinde ihtiyaç duyulduğunda içindeki bilgilerin kolayca geri çağrılabilmesi için bir takım teknikler kullanılabilir. Somutlaştırma, örneğin, ürünün özelliklerini yansıtmak için karakterlerin (Esso kaplanı) veya ünlülerin kullanılması gibi soyut olanı daha somut hale getirmeyi içerir.

Beanz, meanz, Heinz gibi kolayca ezberlenen askılı sözler veya kalıp sözler, akılda kalıcı şarkılar ve jingle’lar gibi yardımcı bir anı olarak kullanılabilir. Aynı mesajın tekrarı, akılda tutmayı artırabilir, ancak yalnızca belirli bir noktaya kadar. Çok fazla tekrar, tüketicinin zihinsel olarak kapanmasına veya mesaj hakkında olumsuz bir duyguya yol açabilir.

Çok daha fazla tercih edilen, sayısız tekrardan sıkılmadan bütünleşik ve tutarlı bir mesaj yoluyla akılda kalıcılık oluşturmak için mesajın çeşitli ortamlar aracılığıyla güçlendirilmesidir. Mesajın akılda tutulmasını artırmanın bir başka oldukça etkili yolu da marka kullanımıdır.

Marka adı, logo, renkler ve ilgili görseller, çeşitli medya ve mesaj formatlarında kullanılabilir ve tüketiciye seçici akılda tutma ve bilgi almada kullanması için sezgisel (zihinsel kısayol) sağlar. Olimpiyatlar için ev sahibi şehirlere teklif vererek gerçekleştirilen ilk eylemlerden biri, bir logo ve ilgili görüntülerin geliştirilmesidir.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir