Bilişsel Görüşme Tekniği – Hukuk Alanı – Hukuk Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Hukuk Ödevi – Hukuk Alanında Ödev Yaptırma

0 (312) 276 75 93 @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Ödev Yaptırma, Proje Yaptırma, Tez Yaptırma, Makale Yaptırma, Essay Yaptırma, Literatür Taraması Yaptırma, Vaka İncelemesi Yaptırma, Research Paper Yaptırma, Akademik Makale Yaptırma, İntihal Oranı Düşürme, İstatistik Ödev Yaptırma, İstatistik Proje Yaptırma, İstatistik Tez Yaptırma, İstatistik Makale Yaptırma, İstatistik Essay Yaptırma, Edebiyat Ödev Yaptırma, Edebiyat Proje Yaptırma, Edebiyat Tez Yaptırma, İngilizce Ödev Yaptırma, İngilizce Proje Yaptırma, İngilizce Tez Yaptırma, İngilizce Makale Yaptırma, Her Dilde Ödev Yaptırma, Hukuk Ödev Yaptırma, Hukuk Proje Yaptırma, Hukuk Tez Yaptırma, Hukuk Makale Yaptırma, Hukuk Essay Yaptırma, Hukuk Soru Çözümü Yaptırma, Psikoloji Ödev Yaptırma, Psikoloji Proje Yaptırma, Psikoloji Tez Yaptırma, Psikoloji Makale Yaptırma, İnşaat Ödev Yaptırma, İnşaat Proje Yaptırma, İnşaat Tez Yaptırma, İnşaat Çizim Yaptırma, Matlab Yaptırma, Spss Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçların Yorumlanması, Spss Ücretleri, Tez Yazdırma, Ödev Danışmanlığı, Ücretli Ödev Yaptırma, Endüstri Mühendisliği Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Matlab Ödev Yaptırma, Tez Danışmanlığı, Makale Danışmanlığı, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Bilişsel Görüşme Tekniği – Hukuk Alanı – Hukuk Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Hukuk Ödevi – Hukuk Alanında Ödev Yaptırma

23 Temmuz 2021 Bilişsel DAVRANIŞÇI modelde yer alan basamaklar Bilişsel DAVRANIŞÇI terapi teknikleri Pdf Bilişsel difüzyon nedir Bilişsel terapi teknikleri nelerdir DAVRANIŞÇI aile terapisi Teknikleri 0
Deneysel Simülasyon Çalışmaları – Hukuk Alanı – Hukuk Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Hukuk Ödevi – Hukuk Alanında Ödev Yaptırma

Mevcut psiko-hukuk araştırmalarının, Naylor’un (1989) belirttiği gibi, “çocukların özel ihtiyaçları anlaşıldığında iyi tanıklar olabileceğini” gösterdiği sonucuna varabiliriz – bu, açık yasal sonuçları olan bir sonuçtur. Araştırmacılar tarafından ihmal edilen bir alan olan görüşme sırasındaki stresi azaltmak için çocuklara yönelik sosyal desteğin önemi yadsınamaz.

Bu arada hukuk psikologları, yürüttükleri araştırma türü ve rapor etmeye karar verdikleri şey için “bilgi sosyolojisi”nin öneminin farkında olmalıdırlar. İşlemdeki ‘bilgi sosyolojisi’ ile Clifford, bilginin (yani araştırma ve araştırmanın raporlanmasının) toplumsal bir boşlukta yer almadığı anlamına gelir; aksine araştırmacılar toplumun talep ettiğini ve/veya geçerli olarak kabul ettiğini üretir.

Clifford, çocukların ve yetişkinlerin hafıza kapasiteleri açısından farklılık gösterdiğine dair kanıtların kabul edilmesinin çocukların davasına daha iyi hizmet ettiğini savundu. Böyle bir kabul, hukuk sisteminin, ‘doğal olarak onlar için zor olan durumlara yerleştirildiğinde’ çocukların ihtiyaçlarına daha duyarlı olmasına yol açacaktır.

Yaklaşık on yıl sonra, Clifford (2002), ikna edici bir şekilde “çocuklar için bir yetişkin kadar iyi” kartının fazla oynanmaması gerektiğini çünkü “Retoriğimizin sonuçlarımızın önüne geçmesine izin vermemeliyiz” diye savunuyor.

Çocukların Tanıklığını Geliştirmek

Bağlamsal ipuçları sağlamanın, Tulving’in (1983) ‘kodlama özgüllüğü’ hipotezi temelinde tahmin edileceği gibi, hatırlama sürecine yardımcı olarak çocukların hatırlamasını geliştirdiğini zaten görmüştük. Çocukların olayları hatırlamalarının doğru ancak eksik olduğu düşünüldüğünde, hafıza eğitimi çalışmalarından elde edilen bulgular onların hatırlamalarına yardımcı olmak için faydalı olabilir.

Saywitz, Snyder ve Lamphear (1990) tarafından yapılan bir çalışmada, 7 ila 11 yaş arasındaki çocuklara, bilgi kategorilerinden (ortam, katılımcılar, konuşmalar) belirli bir ayrıntı düzeyini bildirmelerini hatırlatmak için kartlara çizilmiş dış görsel ipuçlarını kullanmak üzere eğitildiler. Videoya kaydedilmiş bir sınıf etkinliğine katıldıktan iki hafta sonra bir ceza soruşturmasında faydalı olabilecek etkili durumlar, eylemler ve sonuçlar)26. Eğitimin, yanlışlıklarda artış olmadan daha iyi ve daha doğru serbest ve ipucu hatırlama ile sonuçlandığı bulundu.

İlginç bir şekilde, aynı çocuklara sadece daha eksiksiz olmaları talimatını vermenin de etkili olmadığı bulundu. Bu çalışma, sanıkların hakları ihlal edilmeden, çocukların polis tarafından sorgulanmadan veya mahkeme salonunda ifade vermeden önce daha eksiksiz hatırlamalarına yardımcı olunabileceğini göstermektedir.

Bilişsel terapi teknikleri nelerdir
Bilişsel davranişçi terapi teknikleri
DAVRANIŞÇI terapi teknikleri
Bilişsel cetvel tekniği
DAVRANIŞÇI aile terapisi Teknikleri
Bilişsel difüzyon nedir
Bilişsel DAVRANIŞÇI terapi teknikleri Pdf
Bilişsel DAVRANIŞÇI modelde yer alan basamaklar

Saywitz ve Snyder (1991), çocukları kendilerine iletilen şeyi ne kadar anladıklarını izlemede daha iyi olmaları için eğittiler ve bir kontrol grubunun aksine, kolayca hatırlanabilen bilgilerle ilgili anlaşılması zor sorularla karşılaştıklarında, çocukların daha fazla bilgi sahibi olduklarını gördüler. bir soruyu anlamadıklarını iletmeleri ve yeniden ifade edilmesini istemeleri muhtemeldir.

Saywitz ve Snyder’ın işaret ettiği gibi, bu yöntemlerin gerçek adli bağlamlarda kullanılabilmesi için çok sayıda ek araştırma yapılması gerekmektedir.

Bununla birlikte, mevcut psikolojik bilgilere dayanarak, sosyal hizmet uzmanları, polis personeli, avukatlar ve yargı görevlilerinin, çocukların sınırlı iletişim becerilerinin ifadeleri üzerindeki olumsuz etkisini önemli ölçüde azaltma potansiyeli mevcuttur.

Açık Uçlu İstemler

Hershkowitz (2001), açık uçlu yönlendirmeler konusunda özel rehberlik sunan çocuklarla röportaj yapmak için Ulusal Çocuk Sağlığı ve İnsan Gelişimi Enstitüsü protokolünü kullanan bir İsrail araştırmasını bildirmiştir. Altı deneyimli genç araştırmacı, İsrail’in çeşitli yerlerinde cinsel istismar mağduru oldukları iddia edilen kırk kız ve on erkek çocukla görüşmeler yaptı.

Çocukların dokuzu 4 ila 6, on altısı 7 ila 9 ve yirmi beşi 10 ila 13 yaşındaydı. Açık uçlu ipuçlarının, odaklanmış ipuçlarına göre önemli ölçüde daha uzun ve ayrıntılı yanıtlar verdiği bulundu.

  Bilişsel Görüşme Tekniği

Yetişkin tanıklarla faydalı olduğu kanıtlanmış olan bilişsel görüşme (CI) tekniği de çocukların hatırlama miktarını ve doğruluğunu artırmak için kullanılmıştır.27 Geiselman ve Padilla (1988), 7 ve 12 yaşlarındaki çocuklarla görüşmüştür. Onlara bir içki dükkanı soygununun videosunu gösterdikten üç gün sonra geröekleşir.

Görüşmeler, BT’nin nasıl kullanılacağı konusunda eğitimli araştırma görevlileri tarafından gerçekleştirilmiştir. CI’nin, hataları ve konfabulasyonları artırmadan, görüşmecinin yalnızca gerçekleri sorduğu standart görüşmeye göre yüzde 21 daha doğru bilgi “öğeleri” ürettiği bulundu.

Geiselman ve ark. (1990), tanıdık olmayan bir yetişkin, bir çocuk “kurban” ve bir çocuk tanığı içeren bir “Simon Says” dokunma oyunu kullandı. Yine, 7 ila 8 ve 10 ila 11 yaşındakiler ile standart görüşme tekniğinden CI kullanılarak önemli ölçüde daha fazla gerçeğin ortaya çıkarıldığı bulundu.

Geiselman et al. bununla birlikte, (a) CI tekniklerini ne ölçüde kullandıkları konusunda görüşmeciler arasında farklılıklar olduğunu; ve (b) görüşülen kişiler, farklı CI tekniklerini kullanma kolaylığı açısından farklılık gösteriyordu; daha spesifik olarak, 7 yaşındakiler, görüşmeci kendisine “bakış açısını değiştirmesi” talimatını verdiğinde özellikle ne kastedildiğini anlamakta güçlük çekiyorlardı.

Geiselman et al. (1993) bir slayt sunumu kullanmış ve ayrıca 8 ve 9 ve 11 ve 12 yaşlarındaki üç veya dört üçüncü sınıf öğrencisinin önünde iki canlı etkinlik düzenlemiştir. Çocuklar rastgele 2’ye 3’lük bir matrise, yani iki sınıf düzeyine ve üç tür görüşmeye (uygulamalı CI, uygulamasız CI ve standart görüşme) atanmıştır.

Psikoloji bölümleri çocuklarla canlı etkinlik hakkında, polis dedektifleri ise slayt sunumuyla ilgili görüşmeler yaptı. CI’lerin daha doğru gerçekleri ortaya çıkardığı ve çocuklara CI teknikleriyle ‘pratik’ vermenin hatırlama performanslarını daha da artırdığı bulundu. Memon ve diğerleri gibi. (1993) (aşağıya bakınız) Geiselman ve ark. (1993) ayrıca, çeşitli CI tekniklerini kullanma sıklığı konusunda görüşmeciler arasında farklılıklar olduğunu bulmuştur.

Geiselman et al. (1993), CI tekniklerinin çocukların hatırlamalarının eksiksizliğini geliştirebileceği, çocukların CI almadan önce CI teknikleriyle önceden pratik yapmaktan fayda sağladığı ve son olarak, çocuklara ilgisiz bir olay hakkında CI ile alıştırma vermenin iyi bir yatırım olduğu sonucuna varmıştır. Çocuk tanıklardan daha eksiksiz bir rapor üretir ve çocukların travmatik deneyimlerin ayrıntılarını yeniden anlatmak ve yeniden yaşamak zorunda kalma olasılığını azaltır.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir