Bireysel Perakende – Pazarlama Stratejileri – Pazarlama Alanı – Pazarlama Alanında Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Pazarlama Ödevi – Pazarlama Stratejileri – Ödev Yaptırma

0 (312) 276 75 93 @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Ödev Yaptırma, Proje Yaptırma, Tez Yaptırma, Makale Yaptırma, Essay Yaptırma, Literatür Taraması Yaptırma, Vaka İncelemesi Yaptırma, Research Paper Yaptırma, Akademik Makale Yaptırma, İntihal Oranı Düşürme, İstatistik Ödev Yaptırma, İstatistik Proje Yaptırma, İstatistik Tez Yaptırma, İstatistik Makale Yaptırma, İstatistik Essay Yaptırma, Edebiyat Ödev Yaptırma, Edebiyat Proje Yaptırma, Edebiyat Tez Yaptırma, İngilizce Ödev Yaptırma, İngilizce Proje Yaptırma, İngilizce Tez Yaptırma, İngilizce Makale Yaptırma, Her Dilde Ödev Yaptırma, Hukuk Ödev Yaptırma, Hukuk Proje Yaptırma, Hukuk Tez Yaptırma, Hukuk Makale Yaptırma, Hukuk Essay Yaptırma, Hukuk Soru Çözümü Yaptırma, Psikoloji Ödev Yaptırma, Psikoloji Proje Yaptırma, Psikoloji Tez Yaptırma, Psikoloji Makale Yaptırma, İnşaat Ödev Yaptırma, İnşaat Proje Yaptırma, İnşaat Tez Yaptırma, İnşaat Çizim Yaptırma, Matlab Yaptırma, Spss Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçların Yorumlanması, Spss Ücretleri, Tez Yazdırma, Ödev Danışmanlığı, Ücretli Ödev Yaptırma, Endüstri Mühendisliği Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Matlab Ödev Yaptırma, Tez Danışmanlığı, Makale Danışmanlığı, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Bireysel Perakende – Pazarlama Stratejileri – Pazarlama Alanı – Pazarlama Alanında Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Pazarlama Ödevi – Pazarlama Stratejileri – Ödev Yaptırma

1 Ekim 2022 Perakende bankacılık Nedir Perakende nedir Toptan bankacılık Nedir 0
Piyasalar ve Ticaret

Bireysel Perakende

Son zamanlarda bireysel perakende yöneticilerinin sezgileri ile karar verme grupları arasındaki ilişki vurgulanmaya ve keşfedilmeye başlandı.

Keşfedici araştırma, karar şemalarının bilişsel haritalarını oluşturmak için nitel derinlemesine vaka çalışmaları kullanarak, literatürden yönetim sezgisinin yapısı ve içeriği hakkında öneriler geliştirdi. “Perakendeci sezgisinin”, bir durumun özüne “kesmek” için deneyimleri kullanarak, onu anlamlandırmaya yardımcı olarak rasyonel veri ve bilginin “ötesine geçmenin” bir aracı olarak daha fazla devreye girdiğini gösterdi. geçerliliğinin bir testi olarak.

Ayrıca, bireysel yöneticilerin “mekansal bilgisi” içindeki “gerçek” içeriğin miktarını karşılaştırmak için mağaza konumu hakkında gelecekteki araştırmalara duyulan ihtiyacın altını çizdi, çünkü bu, yöneticiler arasında farklılık gösteriyor ve onların sezgisel eğilimlerini yansıtıyor olabilir. Bu farklılıklar konumlarının taleplerinden ya da geçmiş deneyimlerinin derinliğinden kaynaklanabilir.

Aynı araştırma, farklı çevresel koşullar altında içgörülerinin değişip değişmediğini ve nasıl değişip değişmediğini incelemek için belirli zamanlarda haritalama sürecini tekrar etmelerini sağlayarak bireysel yöneticilerle boylamsal araştırma yapmanın faydalı olacağını da öne sürdü.

Elbette, bu yazıda sergilenen yönetici haritaları arasındaki farkların bir başka açıklaması, onların zıt bilişsel stilleri olabilir. Bu açıkça, bireysel perakende yöneticilerinin demografik, kişilik ve psikolojik özelliklerinin bilişsel haritalarının yapısını ve içeriğini nasıl etkilediğini keşfetmek için nitel vaka çalışmaları yoluyla keşfedilmeyi hak eden başka bir alandır.

Clarke ve Mackaness ayrıca, üst düzey yöneticilerin ve daha üst düzey yöneticilerin bilişsel haritalarının, işlevsel meslektaşlarına göre daha basit olma eğilimi ve karşılaştırılabilir bir tutarlılık düzeyi gösterdiği sonucuna varmışlardır.

Daha da önemlisi, çalışma, açıklamalarına ek derinlik göstermek yerine, daha sezgisel yöneticilerin bir kararın temel unsurlarına odaklanmaya çalışabileceklerini ve bunun işlevsel yöneticilerden daha az karmaşık olabilecekleri anlamına geldiğini gösterdi.

Son olarak, aynı makale, daha üst düzey perakende yöneticilerinin sorgulayıcı bakış açısını, örneğin üst düzey yöneticilerin, işlevsel meslektaşlarının görmediği durumlarda şeyleri ‘gördüğünü’ vurguladı ve bu tür bir içgörünün, bilişsel haritalarındaki yapıların kompozisyonuna yansıtılabileceğini öne sürdü.

Aynı zamanda, daha deneyimli yöneticilerin, yapıların kendilerinden ziyade farklı yapılar arasında kurdukları ve diğerlerinin göremediği şeyleri “görmelerini” sağlayan, onların sezgisel kavrayışlarının temeli olabilir.


Perakende nedir
Perakende bankacılık Nedir
Toptan bankacılık Nedir
Perakende sektörü Nedir
Bireysel kurumsal ne demek
Perakende TDK
Perakende satış nedir
Perakendeci Nedir


Çalışma iki ek önermeyi gündeme getirdi: üst düzey yöneticilerin ayrıntılara ayıracak daha az zamanları olduğu ve anlayışlarını diğer işlevsel yöneticilerinkilerle karşılaştırıp rasyonelleştirebildikleri için daha az karmaşık karar şemalarını tercih edebilecekleri; ve bu bireysel şemaların canlı grup karar verme bağlamlarında nasıl uygulanacağı önemlidir.

Örneğin, bireysel şemalar grup üzerinde nasıl bir etkiye sahiptir? Grup, bu bilişsel başlangıç ​​noktalarını kullanarak bir durumu nasıl “anlamlandırıyor”? Bireysel şemalar bu tür etkileşimlerin bir sonucu olarak ayarlanıyor mu?

Bu tür sorular şu anda perakende mağaza konumu karar verme sürecine ilişkin devam eden araştırmalarda gündeme getirilmektedir; bu, aynı nitel bilginin daha normatif tamamlamak için karar sürecinde kullanılabilmesi için bireysel yöneticilerin bilişsel haritalarının nasıl birleştirilebileceğini araştırmaktadır.

Bu araştırmanın sonraki aşamaları, bu karar şemalarının ve bakış açılarının bir grup bağlamında kararları etkilemek ve etkilemek için nasıl kullanıldığını ve aslında bu sürecin sonuç olarak az ya da çok etkili kararlara yol açıp açmadığını inceleyecektir.

Açıkça, bu araştırma, yalnızca yöneticilerin kendi sezgisel yargılarını nasıl anlamlandırmaya başladıklarını keşfetmenin bir yolu olarak değil, aynı zamanda aslında kararların alınıp alınmadığını belirlemenin bir yolu olarak daha etnografik “yönetim kurulu odasında” gözlemi içeren metodolojik bir yaklaşım gerektirecektir. Sezgisel bir anlam ifade ederler.

Konum, Perakendeciler ve Tüketiciler

Perakende karar verme ve perakendecilerin alan stratejik kullanımı ile ilgili önceki tartışma, aslında tüketim değerlendirmeleri ile nispeten bağlantısız görünebilir, bu, bölümün başlarında, site konum analizine yapılan aşırı vurguya atıfta bulunarak yapılan bir noktaydı.

Ayrıca, kavramsal bölünme, perakende literatürüne ‘yeni perakende coğrafyası’ olarak adlandırılan ve değişen tüketim kalıpları arasındaki tartışmada da yansımaktadır. Tartışmaların bu göreli ayrımı şaşırtıcıdır, çünkü bir yandan perakende satış yerlerinin kalitesinin yaşı ve çekiciliği açısından yeni satış noktalarına yatırım yoluyla araştırılmasının perakendecilerin varlıklarını sürdürebilmeleri için merkezi olduğu gösterilmiştir.

Öte yandan, yerel olarak kendilerine sunulan satış noktalarının sayısı, boyutu ve çekiciliğindeki gelişmelerin bir sonucu olarak, tüketici perspektifinden onların outlet algıları, mağaza seçimleri ve satın alma alışkanlıklarının değiştiğini biliyoruz. Literatür, büyük ölçüde yeni tüketim kalıplarını körüklemenin ön saflarında yer alan mağazalardaki pazarlama faaliyetlerindeki önemli değişikliği küçümseme eğiliminde olmuştur.

Mağazaların kendilerinin “gündelik yaşamın kapitalizmin entrikalarıyla buluştuğu bir alan” yarattığı göz önüne alındığında, perakende alanında çalışan bazı sosyal bilimcilerin mağaza geliştirme ve perakendeciler tarafından pazarlama süreçleri arasındaki önemli bağlantıları vurgulamaya başlamaları cesaret vericidir. tüketicilerin tüketim pratiklerinde, yeni kurumsal coğrafyalarda ve “farklı türde alışveriş bilgisi gerektiren farklı türde alışveriş deneyimi” sunan mağaza formatlarındadır.

Perakendeci-Tüketici İlişkisi

Bu ışıkta, sosyal bilimler literatüründe vurgulanan tüketime ilişkin “konumlandırılmış” görüş, mağaza yeri araştırmasına belirgin ancak çoğu zaman göz ardı edilen bir katkıdır. Bununla birlikte, şimdiye kadar, perakende sisteminin değişen biçimi ile tüketimdeki değişiklikler arasındaki bağlantı, açıktan ziyade örtük olma eğilimindeydi.

Tarihsel çalışma, perakendeciler ve tüketiciler tarafından hem tasarlanan hem de tartışılan bir alan olarak perakendeci ve tüketici arasındaki refleksif ilişkiyi yansıtırken, bazı araştırmacıların vurgusu, perakende değişimi için “pasif bir zeminden ziyade aktif bir bağlam” olarak mağaza üzerindedir.

Değişen kentsel yaşam tarzlarında yerleşik olan tüketimi anlamak için bu tür temelli bir yaklaşım son zamanlarda pekiştirilmiş olsa da, bu noktaya kadar perakendeciler ve tüketiciler arasındaki kesişme, perakende coğrafyası ve tüketim arenaları literatüründe yalnızca indirgemeci bir şekilde ele alınma eğilimindeydi.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir