Birincil Yorumlama – Hukuk Alanı – Hukuk Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Hukuk Ödevi – Hukuk Alanında Ödev Yaptırma

0 (312) 276 75 93 @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Ödev Yaptırma, Proje Yaptırma, Tez Yaptırma, Makale Yaptırma, Essay Yaptırma, Literatür Taraması Yaptırma, Vaka İncelemesi Yaptırma, Research Paper Yaptırma, Akademik Makale Yaptırma, İntihal Oranı Düşürme, İstatistik Ödev Yaptırma, İstatistik Proje Yaptırma, İstatistik Tez Yaptırma, İstatistik Makale Yaptırma, İstatistik Essay Yaptırma, Edebiyat Ödev Yaptırma, Edebiyat Proje Yaptırma, Edebiyat Tez Yaptırma, İngilizce Ödev Yaptırma, İngilizce Proje Yaptırma, İngilizce Tez Yaptırma, İngilizce Makale Yaptırma, Her Dilde Ödev Yaptırma, Hukuk Ödev Yaptırma, Hukuk Proje Yaptırma, Hukuk Tez Yaptırma, Hukuk Makale Yaptırma, Hukuk Essay Yaptırma, Hukuk Soru Çözümü Yaptırma, Psikoloji Ödev Yaptırma, Psikoloji Proje Yaptırma, Psikoloji Tez Yaptırma, Psikoloji Makale Yaptırma, İnşaat Ödev Yaptırma, İnşaat Proje Yaptırma, İnşaat Tez Yaptırma, İnşaat Çizim Yaptırma, Matlab Yaptırma, Spss Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçların Yorumlanması, Spss Ücretleri, Tez Yazdırma, Ödev Danışmanlığı, Ücretli Ödev Yaptırma, Endüstri Mühendisliği Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Matlab Ödev Yaptırma, Tez Danışmanlığı, Makale Danışmanlığı, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Birincil Yorumlama – Hukuk Alanı – Hukuk Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Hukuk Ödevi – Hukuk Alanında Ödev Yaptırma

14 Nisan 2021 Bilimsel araştırmalarda kullanılan kaynaklar Birincil kaynak türleri Birincil ve ikincil kaynak örnekleri Birincil ve ikincil kaynaklar KPSS Birincil ve ikincil kaynaklara örnek Eğitimde birincil kaynaklar nelerdir İkincil kaynaklar nelerdir 0
Kurtarılan Bellek – Hukuk Alanı – Hukuk Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Hukuk Ödevi – Hukuk Alanında Ödev Yaptırma

Birincil Yorumlama

Bir yargı yetkisi, yasaya yorumsal bağlılığın birincil kriteri olarak resmi bir kriteri benimsediğinde, listelenen diğer sadakat kriterleri ikincil veya üçüncül olur ve tam olarak belirlenmiş bir metodolojide, bunlar mutlaka katı bir şekilde olmasa da sıralanır.

Verili bir hukuk sistemi içinde birincil olarak bir yorumlayıcı sadakat kriterinin seçilmesi ile ilgili olan çeşitli örtüşen düşünceler şunlardır:

(a) kriterin doğası gereği gerçekten yorumlayıcı olduğu, yani genel olarak kanunlarda fiilen kullanılan belirli kelime ve cümlelerin makul anlamlarını destekleyen kasıtlı olarak gerekçelendirilmiş yorumlayıcı argümanlara dayanan bu sonuçlardan yana olduğu,
(b) sistematik inşası için metodolojik ilkelerin ve ilkelerin tasarlanmasının en uygun olduğu kriter ve tercümanların (yargısal olduğu kadar yargısal da olmayan) daha sonra konuyu desteklemek için etkili ve verimli bir şekilde uygulayabileceği kasıtlı olarak gerekçelendirilmiş argümanların önceliklendirilmesi için en uygun kriter. kriteri karşılayan tıkanıklıklar,
(c) Kriterin, politikalarını veya diğer yargılarını (bilinçli veya bilinçsiz olarak) yerine koyma eğiliminde olabilecek sol, sağ veya orta iradeli güçlü yargıçlar tarafından manipülatif “yorumlama” kapsamını etkin bir şekilde sınırlayabilme derecesi: ya yorumlama kisvesi altında ya da belki daha da açık bir şekilde yasama çoğunluğu,
(d) Tutarlı ve öngörülebilir yorumlar da dahil olmak üzere (daha sonra Bölüm Dördüncü’de açıklandığı ve ayrıntılı olarak açıklandığı üzere), diğer ilgili yorumlayıcı amaçlara ve risk altındaki değerlere genellikle en iyi hizmet eden kriter.
(e) Yasama taslağını hazırlayanlara en iyi rehberliği sağlayan, yani taslak hazırlarken, tüzüğün taslak versiyonlarının nasıl yorumlanacağını etkili bir şekilde dikkate almalarını sağlayan kriter.

Yukarıdaki değerlendirme türleri, genellikle yorumlayıcı sadakatin birincil kriteri olarak dile yönelik bir kriterin benimsenmesini destekler.

Bu resmi kriter, metinden ve bağlamdan anlaşılacağı üzere tüzüğün acil amaçları ışığında, ilgili standart olağan veya ilgili standart teknik veya tüzükte kabul edilen dilin ilgili özel anlamı ile en yakından uyumlu olan yorum olarak ifade edilebilir. 

Bu kriter aynı zamanda, aşina olduğum en gelişmiş Batı sistemlerinin yargı alanlarındaki gerçek metodolojilerde, değişen derecelerde titizlik ve tutarlılığa rağmen, en yaygın olarak benimsenen kriter gibi görünmektedir. Bu biçimsel dile yönelik ölçütün en yaygın şekilde birincil olarak seçildiğini açıklamak zor değildir.

Birincil ve ikincil kaynak örnekleri
Birincil kaynaklar nedir
Eğitimde birincil kaynaklar nelerdir
Birincil ve ikincil kaynaklara örnek
Birincil ve ikincil kaynaklar KPSS
Bilimsel araştırmalarda kullanılan kaynaklar
Birincil kaynak türleri
İkincil kaynaklar nelerdir

Birincisi, bu kriter, doğası gereği gerçek anlamda yorumlayıcı olandır. Gerçek bir yorum, otoriter bir dilde olmalıdır. Geçerli bir kanunun dili, yasama organının kanun olarak kabul ettiği tek dildir.

Nitekim, gördüğümüz gibi, bir yasama organı, yalnızca bir yasa olarak, belirli bir sözlü sırayla seçilmiş bir dizi kelimeyi benimseyebilir ve bir yasama organı, tipik olarak, amaçlara ulaşmak için bunu oldukça amaçlı olarak yapar.

İkincisi, deneyim, dil odaklı bir kriteri uygulamak için gerekli olan kasıtlı olarak gerekçelendirilmiş argümanların sistematik inşası ve önceliklendirilmesi için uygulanabilir metodolojik ilkeleri ve ilkeleri formüle etmenin mümkün olduğunu göstermektedir. Bunu başka herhangi bir kriterin uygulanması için yapmak genellikle daha az uygulanabilirdir.

Üçüncüsü, dil odaklı bir kriter diğer kriterlerin herhangi birinden görece daha kısıtlayıcıdır ve bu nedenle sol, sağ ya da ortadaki güçlü iradeli yargıçlara karşı daha etkili bir şekilde savaşır; kullanılan olağan veya teknik dilde ifade edildiği şekliyle demokratik olarak seçilmiş yasama organının politikası veya diğer içeriğidir.

Örneğin, yasama amacına uygunluk ölçütü kabul edilmişse, bir yargıç süreçte yasanın yasama tarihinin olağan çelişkili versiyonlarına bakabilir ve yalnızca yargıcın kendi kişisel eğilimlerine en yakın olanı benimseyebilir.

Dördüncüsü, dil odaklı kriteri uygulamak için oluşturulabilecek metodolojik ilkeler ve ilkeler, aynı zamanda, (1) yetkili yasama politikasının veya diğer yasal içeriğin ilerletilmesi de dahil olmak üzere, genellikle söz konusu olan diğer ilgili amaçlara ve değerlere en iyi şekilde hizmet etme olasılığı yüksek olanlardır. , (2) adil ihbar ve benzer davalara tutarlı muamele dahil hukukun üstünlüğünün genel değerleri, (3) temel siyasi değerler, özellikle demokrasi, akılcılık, meşruiyet ve adalet ve (4) rasyonel ve gerektiği gibi koordine edilmiş taslak hazırlama tekniği.

Beşincisi, dil odaklı bir kriter, bir yasanın en çok hedeflenen muhataplarının doğal olarak eğilimli olduğu yorumlayıcı yaklaşımla büyük olasılıkla uyumludur. En azından, önce kanunun diline dönecek ve ilgili kelimelerin anlamını araştıracaklar.

Yine de, Amerikan federal yargı yetkisi de dahil olmak üzere, geçmiş zamanlardaki geçmişomisistemler, birincil kriter olarak yasama tarihinin materyallerinde ortaya çıkan yasa koyucuların çoğunluğunun öznel yasama niyetine uyumu savundu.

Yine de başkaları, tartışmaya açık bir şekilde kanuna birincil olarak atfedilebilecek bazı nihai amaca hizmet etmeyi savundular. Yine de diğerleri, hâkimler tarafından görüldüğü üzere, koşullarda mümkün olan en iyi politikaya en etkin şekilde hizmet etme kriterini desteklediler. Tabii bunlardan bazıları örtüşüyor.

Açıkça, birincil olarak bir kriterin seçilmesi, sonuçta ortaya çıkan belirli yorumlar üzerinde büyük izler bırakacaktır. Şimdi burada dil odaklı sadakat kriterinin özel öncelik iddiasını ayrıntılı olarak ele alacağız.

Tabii ki, birçok yasanın teknik veya özel anlamlara sahip sözcükleri olmasına rağmen, açıklama amacıyla, yasanın sıradan sözcükler kullandığını varsayacağım ve bu ölçütün uygulanmasını, en yaygın yorumlayıcı argüman türü, yani sıradan anlamdan gelen argüman yoluyla ele alacağım. metinden ve bağlamdan anlaşılan acil amaç ışığında kullanılan yasal kelimelerin.

Batı sistemlerindeki bu tür “dil odaklı” argümanın inşası için kaynaklar, birçok gözlemcinin varsaydığından çok daha geniş kapsamlı ve derindir. Önerilen yasaların neredeyse tümünün kelimelerinin çoğu, sıradan dildeki sıradan sözcüklerdir.

Önerilen tüm tüzüklerdeki dil, sıradan dilin sözdizimindedir. Ayrıca, komisyon çalışmasında, yasama görüşmelerinde ve yasama meclisinde yapılan tartışmalarda kullanılan dil, ezici bir çoğunlukla sıradan bir dildir.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir