Bosna-Hersek Mahkemesi – Hukuk Alanı – Hukuk Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Hukuk Ödevi – Hukuk Alanında Ödev Yaptırma

0 (312) 276 75 93 @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Ödev Yaptırma, Proje Yaptırma, Tez Yaptırma, Makale Yaptırma, Essay Yaptırma, Literatür Taraması Yaptırma, Vaka İncelemesi Yaptırma, Research Paper Yaptırma, Akademik Makale Yaptırma, İntihal Oranı Düşürme, İstatistik Ödev Yaptırma, İstatistik Proje Yaptırma, İstatistik Tez Yaptırma, İstatistik Makale Yaptırma, İstatistik Essay Yaptırma, Edebiyat Ödev Yaptırma, Edebiyat Proje Yaptırma, Edebiyat Tez Yaptırma, İngilizce Ödev Yaptırma, İngilizce Proje Yaptırma, İngilizce Tez Yaptırma, İngilizce Makale Yaptırma, Her Dilde Ödev Yaptırma, Hukuk Ödev Yaptırma, Hukuk Proje Yaptırma, Hukuk Tez Yaptırma, Hukuk Makale Yaptırma, Hukuk Essay Yaptırma, Hukuk Soru Çözümü Yaptırma, Psikoloji Ödev Yaptırma, Psikoloji Proje Yaptırma, Psikoloji Tez Yaptırma, Psikoloji Makale Yaptırma, İnşaat Ödev Yaptırma, İnşaat Proje Yaptırma, İnşaat Tez Yaptırma, İnşaat Çizim Yaptırma, Matlab Yaptırma, Spss Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçların Yorumlanması, Spss Ücretleri, Tez Yazdırma, Ödev Danışmanlığı, Ücretli Ödev Yaptırma, Endüstri Mühendisliği Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Matlab Ödev Yaptırma, Tez Danışmanlığı, Makale Danışmanlığı, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Bosna-Hersek Mahkemesi – Hukuk Alanı – Hukuk Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Hukuk Ödevi – Hukuk Alanında Ödev Yaptırma

5 Ekim 2021 0

Bosna-Hersek Mahkemesi – Hukuk Alanı – Hukuk Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Hukuk Ödevi – Hukuk Alanında Ödev Yaptırma

Kosova ve Doğu Timor

‘Yönetmelik 64 Panelleri’ yerel mahkemelerdir ve belediye yasasını uygular. UNMIK başlangıçta, uluslararası suçlarla ilgili olarak, esas olarak Yugoslav Federal Ceza Kanunu anlamına gelen, önceden var olan iç hukukun uygulanması gerektiğine karar verdi.

Ek olarak, uluslararası insan hakları hukuku açıkça yerel sisteme dahil edilmiştir. Ancak bundan sonra UNMIK, Kosova Geçici Ceza Yasası ve Kosova Geçici Ceza Usul Yasası dahil olmak üzere giderek artan bir şekilde yeni yasalar çıkardı.Yeni ceza yasası, soykırımın modern tanımlarını, insanlığa karşı suçları, savaş suçlarını, ceza hukuku ve Kosova bölgesi dışında işlenen suçlar üzerinde yargı yetkisine ilişkin hükümler. Bununla birlikte, daha eski suçlar için, yeni yasa sanığın lehine olmadığı sürece, o sırada yürürlükte olan yasa geçerlidir.

Doğu Timor’da, uluslararası bir ceza mahkemesi kurulması önerisi, yerel hukuk sistemine odaklanılarak reddedildi. UNTAET, tümü hem ceza hem de hukuk davalarında yargı yetkisine sahip altı bölge mahkemesi ve bir Temyiz Mahkemesinden oluşan yeni bir mahkeme sisteminin oluşturulmasıyla başladı.

Bunu kısa süre sonra Dili’deki (başkent) Bölge Mahkemesinin ‘Ciddi Suç Panelleri’ ve Kosova için terkedilmiş modele benzer şekilde bazı ciddi cezai suçlar üzerinde münhasır yargı yetkisine sahip Temyiz Mahkemesi’nin kurulması izledi. Doğu Timorlu ve uluslararası yargıçlardan oluşan karma bir kompozisyonla yazılır.

Her panelde uluslararası yargıçlar çoğunluktaydı. UNTAET ayrıca, hem yerel hem de uluslararası savcılarla birlikte ‘Ciddi Suçlar Daireleri’ nezdinde suçların kovuşturulması için bir ulusal kovuşturma servisi kurdu.

‘Ciddi Suçlar Panelleri’nin yargı yetkisi, soykırım, insanlığa karşı suçlar ve savaş suçlarının yanı sıra bazı iç suçları (cinayet, cinsel suçlar ve işkence) kapsıyordu; uluslararası suçlar, BMTAET Tüzüğü’nde, genel ilkelere ilişkin hükümlerle birlikte tanımlanmıştır. ceza hukuku ve cezalar. Yargı yetkisi, Doğu Timor’da veya bir Doğu Timor vatandaşına karşı sınırlı bir süre içinde işlenmişse başka bir yerde işlenen suçları kapsıyordu.

‘Ciddi Suç Panelleri’ sadece UNTAET Yönetmeliklerini değil, aynı zamanda iç hukuku ve uygun olduğu durumlarda geçerli anlaşmaları ve uluslararası hukukun kabul görmüş ilke ve normlarını da uygulamaktadır. Endonezya ceza kanunu ile birlikte uygulanacak geçici bir Ceza Muhakemesi Kanunu kabul edildi.

Karmaşıklığa ek olarak, Temyiz Mahkemesi Endonezya hukukunun iç hukuk olarak uygulanamayacağına karar verdi, çünkü Endonezya’nın Doğu Timor’u işgali yasadışıydı ve bunun yerine eski sömürge gücü Portekiz’in kanununu uyguladı; bu, önceki uygulamayı tepetaklak etti ve yasal belirsizlik yarattı.

Başlangıçta davaların çoğu, uluslararası suçlar olarak değil, cinayet gibi iç hukuk ihlalleri olarak takip edildi, ancak daha sonra insanlığa karşı suçlardan, birçoğu suçluluk iddiasına dayanan bir dizi mahkûmiyet kararı verildi. Çatışmanın savaş suçları olarak nitelendirilmesi, insanlığa karşı suçların ön koşulları ve baskı ve üst emirlerin yasal olarak ithal edilmesi ile ilgili zor konular ortaya çıkmış, ancak her zaman yeterince ele alınmamıştır.

Bosna Hersek Hukuk Fakültesi Taban Puanları
Bosna Hersek Hukuk Fakültesi Fiyatları
Saraybosna Üniversitesi hukuk Fakültesi Ücretleri
SARAYBOSNA Üniversitesi Hukuk Fakültesi Taban Puanları
Bosna Hersek diploması Türkiye de geçerli mı
Travnik Üniversitesi ekşi
Bosna Hersek hukuk denklik
Bosna Hersek hukuk Lisans tamamlama

20 Mayıs 2002’de, genel ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından BM, yetkisini Doğu Timor’un yeni demokratik kurumlarına devretti. UNTAET’in yerini, hükümet yetkileri olmayan ancak ‘Ciddi Suç Panellerine’ pratik destek sağlamaya devam eden başka bir BM misyonu aldı.

UNTAET Düzenlemeleri geçici olarak uygulanmaya devam etmiş ve yeni Doğu Timor Anayasası’nın yetkisi altında ‘Ciddi Suçlar Panelleri’ faaliyet göstermiştir. Yavaş yavaş düzenlemeler değiştiriliyor ve Mayıs 2005’te ‘Ciddi Suç Panelleri’ operasyonlarını süresiz olarak askıya aldı. Uluslararası yargıçlar ve savcılar ayrıldı ve artık uluslararası suçlarla ilgili davalara olağan mahkemeler bakacaktır.

Her iki durumda da, bu yerel kurumlar, uluslararası işbirliğini güvence altına almak için ilgili ana Devletlere bağımlıdır ve bu, yerel mevzuatın kabul edilmesinin yanı sıra uluslararası anlaşmalara katılımı da gerektirir. Yönetimin esasen BM tarafından yürütüldüğü durumlarda, BM misyonlarının bu tür görevleri yerine getirmeye ne ölçüde yetkili olduğu ve eğer yetkinse kimi temsil ettikleri sorusu gündeme gelmiştir.

Uygulamada, işbirliği eksikliği kovuşturma çabalarını boşa çıkardı. Bu, Endonezya’nın ikili bir anlaşmaya rağmen uzun süredir işbirliği yapmayı reddetmesi ve bunun yerine Jakarta’da çok eleştirilen bir ad hoc mahkeme önünde bazı davalar açması nedeniyle Doğu Timor’da özellikle telaffuz edildi. Ancak daha yakın zamanlarda, Doğu Timor ve Endonezya yeni girişimlerde bulundular ve Mart 2005’te, belirli olayları araştırmak ve af önerme yetkisine sahip ortak bir Hakikat ve Dostluk Komisyonu üzerinde anlaştılar.

Bosna-Hersek: Savaş Suçları Odası

Eski Yugoslavya’nın çöküşü sırasında on binlerce insan öldü ve belki de bir milyon insan Bosna-Hersek’te yerinden edildi. 1995 Dayton Barış Anlaşması ile karmaşık bir siyasi yapı ve iki ‘kuruluş’ ve ayrıca uluslararası toplum adına Anlaşmanın sivil yönlerini denetlemek üzere Yüksek Temsilciler Dairesi (YTD) oluşturuldu; Yüksek Temsilci BM Güvenlik Konseyi tarafından atanır.

‘Kuruluşlardan’ biri olan Bosna Hersek Federasyonu’nda, Saraybosna’da bulunan Devlet Mahkemesinin Savaş Suçları Dairesi, uluslararası bileşenleri olan yerli bir kurum olarak kurulmuştur. Mart 2005’te çalışmalarına başlayan Daire, ICTY ve YTD’nin ortak girişiminden kaynaklanmaktadır. Bireysel Devletler ilk finansmanı sağlamıştır.

Daire, Yüksek Temsilci tarafından ulusal adalet sistemi reformunun bir parçası olmanın yanı sıra, ICTY’nin alt düzeydeki faillere karşı davaları aşağıdakilere uygun olarak havale edebileceği bir yerel mahkeme olarak ICTY’nin tamamlama stratejisinin temel bir unsurudur.

Bu kural, ICTY’nin nezaretinde olup olmadığına bakılmaksızın, bir sanığa karşı iddianamenin, yargı yetkisine sahip ve böyle bir davayı kabul etmeye istekli ve yeterince hazırlıklı olan herhangi bir Devlete havale edilmesine izin verir.

ICTY, suçun ağırlığını ve failin sorumluluk düzeyini dikkate alacaktır; ayrıca sanığın adil yargılanacağı ve ölüm cezası verilmeyeceği konusunda tatmin olması gerekir. Bazı davalar ICTY’den Bosna-Hersek’e sevk edildi ve sanıklar nakledildi. Savaş Suçları Dairesi’nin bu tür başvuruları almasına izin veren bir iç yasa çıkarılmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir