Bütünsel Form – Hukuk Alanı – Hukuk Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Hukuk Ödevi – Hukuk Alanında Ödev Yaptırma

0 (312) 276 75 93 @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Ödev Yaptırma, Proje Yaptırma, Tez Yaptırma, Makale Yaptırma, Essay Yaptırma, Literatür Taraması Yaptırma, Vaka İncelemesi Yaptırma, Research Paper Yaptırma, Akademik Makale Yaptırma, İntihal Oranı Düşürme, İstatistik Ödev Yaptırma, İstatistik Proje Yaptırma, İstatistik Tez Yaptırma, İstatistik Makale Yaptırma, İstatistik Essay Yaptırma, Edebiyat Ödev Yaptırma, Edebiyat Proje Yaptırma, Edebiyat Tez Yaptırma, İngilizce Ödev Yaptırma, İngilizce Proje Yaptırma, İngilizce Tez Yaptırma, İngilizce Makale Yaptırma, Her Dilde Ödev Yaptırma, Hukuk Ödev Yaptırma, Hukuk Proje Yaptırma, Hukuk Tez Yaptırma, Hukuk Makale Yaptırma, Hukuk Essay Yaptırma, Hukuk Soru Çözümü Yaptırma, Psikoloji Ödev Yaptırma, Psikoloji Proje Yaptırma, Psikoloji Tez Yaptırma, Psikoloji Makale Yaptırma, İnşaat Ödev Yaptırma, İnşaat Proje Yaptırma, İnşaat Tez Yaptırma, İnşaat Çizim Yaptırma, Matlab Yaptırma, Spss Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçların Yorumlanması, Spss Ücretleri, Tez Yazdırma, Ödev Danışmanlığı, Ücretli Ödev Yaptırma, Endüstri Mühendisliği Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Matlab Ödev Yaptırma, Tez Danışmanlığı, Makale Danışmanlığı, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Bütünsel Form – Hukuk Alanı – Hukuk Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Hukuk Ödevi – Hukuk Alanında Ödev Yaptırma

27 Mart 2021 Bütünsel alan nedir fotoğrafçılık Bütünsel Sağlık Nedir Fotoğrafta bütünsel alan Nedir 0
Sözleşme Dışı Yükümlülükler  – Deniz Hukuku – Hukuk Alanı – Hukuk Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Hukuk Ödevi – Hukuk Alanında Ödev Yaptırma

Bütünsel Form

Pek çok kuraldaki üçüncü önemli yapısal özellik, bir koşul, istisna, uzatma, yeterlilik veya benzeri gibi bir kuralın bir bölümünün kapsamı, öngörülen eylemi, uygunluğun sonuçlarını veya hareketsizliği değiştirmek için nasıl çalıştığıyla ilgilidir. 

Örneğin, bir koşul, bir kuralın kapsamını değiştirebilir veya aşırı veya eksik dahil edilmesini azaltabilir veya işleyişini nitelendirebilir. Hız sınırı kuralındaki ortak bir koşul, genellikle sürücülerin 75 mil / saate kadar sürmesine izin verir, karayolunun durumu gibi diğer istisnai faktörlerin sürücülerin sınırın altında araç kullanmasını gerektirebileceğidir.

Genellikle, bir kuralın farklı bölümleri arasındaki yapısal ilişkiler açıkça belirtilir. Öyle olsun ya da olmasın, hakimler ya da diğer görevliler başvuru anında bunu değiştirme yetkisine sahip olabilirler. Böyle bir durumda, bütüncül bir form odaklı analiz, yalnızca yapıyı belirleyen herhangi bir kuralın içeriğine odaklanan bir yaklaşımdan daha kapsamlı bir parça arasındaki yapısal ilişkinin açıklamasını sağlar.

Parçalar arasında ayrıntılı bir ilişki yapısına sahip bir kuralda, iç yapının bu özelliğini kuralın kural koyuculuğu, eksiksizliği, genelliği ve kesinliğinden kolayca ayırt edebiliriz.

Gördüğümüz gibi, bu tür yapı parçalar arasındaki ilişkilerle ilgilidir, bunlar arasında: (1) kurallar ve kuralın uygulama bölümleri arasındaki uyum derecesi, (2) öngörülen yasal etkilerin kapsamı “otomatik” ve (3 ) hükümlerin, istisnaların, uzatmaların ve niteliklerin kapsamını veya kuralın uygulanabilirlik koşullarını değiştirmesi vb yer alır.

Parçalar arasındaki sağlam biçimde eklemlenmiş ilişkiler, aynı zamanda, kural koyma, bütünlük, genellik ve kesinlik gibi özelliklere ek olarak ve bu özelliklerin ötesinde, ayırt edici analiz ve tanımlamaya duyarlı bir dizi yapısal olarak biçimsel özelliktir.

O halde, iç yapısal biçim, bir kuralın genel biçiminin diğer bileşenlerinden bağımsız olarak, bir başka yolla da gösterilebilecek bir hakikattir. Aynı içerik bileşenlerine sahip iki kuralı kolayca hayal edebiliriz; her iki kural da asgari kuralcılık, eksiksizlik, genellik ve kesinlik gerekliliklerini karşılar, ancak iki kural yine de oldukça farklı iç yapısal özelliklere sahip olabilir.

Bütünsel Sağlık Nedir
Bütünsel alan nedir fotoğrafçılık
Fotoğrafta bütünsel alan Nedir

Bir kez daha, kişilerin “makul bir şekilde araç kullanmalarını” veya para cezasına çarptırılmalarını öngören bir kuralı, “75 mil / saat” hız sınırına uyulmasını veya para cezası uygulanmasını öngören bir kuralla karşılaştırın. Bu kurallar, işlem gerektiren parça ile yasal etkileri belirleyen parça arasındaki ilişkilerde farklılık gösterir; ikinci kural, sürücünün önceden tahmin edilen sürüş hızlarının yasallığını kesin olarak belirlemesini sağlar.

Bu farklılık, yapı kavramına başvurarak açıkça ifade edilebilir. Bu örnekte, “makullük” kuralından “75 mil / saat kuralına” geçiş, yalnızca içerikte bir değişiklik değildir. Sadece biçimsel kesinlikte bir değişiklik de değildir.

Bu aynı zamanda, kuralın bir bölümü ile yasal sonuçları belirleyen bir bölüm arasındaki biçimsel yapısal ilişkide, kural ihlalinin önceden belirlenebilirliğini artıran bir değişikliktir.

Yukarıdaki değişikliğin, kuralın kesinliğindeki ve tamamlayıcı içeriğindeki bir değişiklik yoluyla elde edilmesi, benim bunu aynı zamanda bir yapı değişikliği olarak değerlendirmeme bir itiraz değildir.

Sırf burada kesinlikte ve dolayısıyla tamamlayıcı içerikte bir değişiklik olduğu için ve kesinliğin kendisi bir kuralın bölümleri arasındaki yapısal ilişkiyi etkilediği için, yapının kural içinde bir örgüt alanı olarak bağımsız bir önemi olmadığı sonucu çıkmaz.

Bir kuralın yapısı basit veya karmaşık olabilir. En yüksek sadelik, karmaşık olmaktan ziyade basit ve indirgenemez olan bu parçaların her biri ile birçok parça yerine birkaç parça arasındaki karmaşık ilişkilerden ziyade basit ilişkilerden oluşur.

En yüksek karmaşıklık, kendileri de karmaşık biçimde birbiriyle ilişkili alt bölümlerden oluşan çok sayıda ve karmaşık biçimde birbiriyle ilişkili parçalardan oluşur. İster az ister çok olsun, her parçanın kendisi karmaşık olabilir ve bu nedenle başka parçalara indirgenebilir veya kendisi basit olabilir ve dolayısıyla da indirgenemez.

Ayrıca, her bir parça, ister kendisi basit ister karmaşık olsun, diğer parçalarla karmaşık bir şekilde ilişkili olabilir veya olmayabilir ve bu nedenle bu bakımdan karmaşık veya basit de olabilir.

Yapının sadeliği, resmi olmasına rağmen, içerik üzerinde büyük izler veya başka etkiler bırakabilir. Ayrıca amaçların gerçekleştirilmesine katkıda bulunmak için çok fazla övgüyü de hak edebilir.

Kural ne kadar basitse, muhataplarının onu yorumlaması ve onun altında belirli bir eylem veya karar için nedenler oluşturması ve yetkililer ve resmi olmayanlar gibi diğerlerinin muhatapların kural olarak hareket edip etmediğine karar vermesi o kadar kolay da olacaktır.

Genel olarak, yapı ne kadar basitse, o kadar az yorumlama sorunu ortaya çıkarır ve uygulanabilirliğini belirlemek için daha az gerçek de bulunmalıdır.

Kuralın sadeliği bir derece meselesidir. Bir kural diğerinden çok daha basit olabilir. Belirli bir kural her bakımdan basit veya sadece bir veya birkaç açıdan basit olabilir. Örneğin, bir kural yalnızca parçalarının sayısı bakımından basit olabilir ve bir başka kural, yalnızca parçalarının sayısı açısından değil, aynı zamanda bu parçaların birbirleriyle olan ilişkilerinde de basit olabilir.

Bir kuralın yüzeyindeki yüksek derecede basitlik (veya karmaşıklık) bir şeydir, ancak diğer dış faktörlerin ışığında basitliği (veya karmaşıklığı) tamamen başka bir şeydir. Bir kural, görünüşte basit olabilir, ancak onu değiştiren bitişik kurallar ışığında karmaşık da olabilir.

Örneğin, bir ceza kanunun “genel kısmındaki” bir kuralın hırsızlığı yasaklayan bir kurala zihinsel bir unsur eklediği durumda, bitişik bir kural, aksi takdirde basit olan bir kurala unsurlar ekleyebilir. Yüzde basit bir kuralın sonraki adli değişiklikleri de karmaşıklık da katabilir.

Bütünsel bir form odaklı analiz, yapısal ve diğer karmaşıklığı, yalnızca kuralların belirli içeriklerine yönelik bir analizden daha tam olarak da ortaya çıkarır.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir