Haklı Mazeret Savunması – Deniz Hukuku – Hukuk Alanı – Hukuk Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Hukuk Ödevi – Hukuk Alanında Ödev Yaptırma

0 (312) 276 75 93 @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Ödev Yaptırma, Proje Yaptırma, Tez Yaptırma, Makale Yaptırma, Essay Yaptırma, Literatür Taraması Yaptırma, Vaka İncelemesi Yaptırma, Research Paper Yaptırma, Akademik Makale Yaptırma, İntihal Oranı Düşürme, İstatistik Ödev Yaptırma, İstatistik Proje Yaptırma, İstatistik Tez Yaptırma, İstatistik Makale Yaptırma, İstatistik Essay Yaptırma, Edebiyat Ödev Yaptırma, Edebiyat Proje Yaptırma, Edebiyat Tez Yaptırma, İngilizce Ödev Yaptırma, İngilizce Proje Yaptırma, İngilizce Tez Yaptırma, İngilizce Makale Yaptırma, Her Dilde Ödev Yaptırma, Hukuk Ödev Yaptırma, Hukuk Proje Yaptırma, Hukuk Tez Yaptırma, Hukuk Makale Yaptırma, Hukuk Essay Yaptırma, Hukuk Soru Çözümü Yaptırma, Psikoloji Ödev Yaptırma, Psikoloji Proje Yaptırma, Psikoloji Tez Yaptırma, Psikoloji Makale Yaptırma, İnşaat Ödev Yaptırma, İnşaat Proje Yaptırma, İnşaat Tez Yaptırma, İnşaat Çizim Yaptırma, Matlab Yaptırma, Spss Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçların Yorumlanması, Spss Ücretleri, Tez Yazdırma, Ödev Danışmanlığı, Ücretli Ödev Yaptırma, Endüstri Mühendisliği Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Matlab Ödev Yaptırma, Tez Danışmanlığı, Makale Danışmanlığı, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Haklı Mazeret Savunması – Deniz Hukuku – Hukuk Alanı – Hukuk Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Hukuk Ödevi – Hukuk Alanında Ödev Yaptırma

18 Temmuz 2021 0

Haklı Mazeret Savunması – Deniz Hukuku – Hukuk Alanı – Hukuk Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Hukuk Ödevi – Hukuk Alanında Ödev Yaptırma

Haklı Mazeret Savunması

Sefer sırasında ortaya çıkan sapma ve gecikmeden farklı olarak, meşru mazeret hakkında bir şey söylemediği belirtilmektedir. Örneğin, sigortalının kontrolü dışındaki nedenlerle (örneğin denizlerdeki tehlike) makul bir süre içinde sigortalı sefere başlayamayan bir gemi durumunu ele alalım. Sigortalı, gemide gerekli onarımların yapılması için seferin başlaması geciktiği için mazur görülmesi gerektiğini iddia edebilir mi?

‘Gereksiz’ sözcükleri ve yukarıdaki alıntının son birkaç sözcüğü gerçekten de ilginçtir, çünkü bunlar, güvence altına alınan için bir savunma olarak yorumlanabilecek niteliktedir. Hukukun bu alanında ele alınması gereken temel sorun, sigortalının meşru mazeret savunmasının mevcut olup olmadığıdır.

De Wolf v The Archangel Maritime Bank Insurance Co Ltd davasında, mahkeme kararını veren Bay Yargıç Blackburn, Baş Yargıç Tindal tarafından yapılan yukarıdaki yorumları açıklamak için zaman ayırdı: ‘Bu, gerekirse gecikmenin sigortacıları ibra etmeyeceğine dair bir görüş ifadesi olarak güvenilebilir. Geminin bir ön seferde olduğunun bilinmesi ve sözleşmenin temeli olması için sigortacıya bildirilmesi durumunda, böyle olabilir.

Doğal olarak, gecikme veya gecikme olasılığı sigortacı tarafından sözleşmenin kurulmasından önce biliniyorsa, zımni koşul olumsuz olur. Bildirimin ve gecikmenin feragatinin etkisi, 42(2) ‘de belirtilmiştir.

Sayın Yargıç Blackburn daha sonra şunları söyledi: Sigortacılara, poliçenin yapıldığı sırada geminin nerede olduğu konusunda herhangi bir bildirim yapılmadı. Ve bu şartlar altında, riski değiştiren gecikmenin sigortalının kusurundan mı yoksa talihsizliğinden mi kaynaklandığının önemli olmadığını düşünüyoruz. Her iki durumda da risk eşit derecede değişkendir.

Parlamento isteseydi, elbette, güvence altına alınana meşru mazereti savunmasını kolayca verebilirdi ve yaptığı gibi, “meşru mazeretsiz” kelimesini (“eğer” kelimesinden sonra) eklerdi. Ancak bunu söyledikten sonra, De Wolf davasından önce karara bağlanan bir grup dava olduğunu, yani ne olduğunu belirtmek gerekir. 

Smith v Surridge davasında, gecikme istem dışı olduğu için sigortacı sözleşmeye bağlı tutulmuştur; davaların geri kalanında, sigortacı, gecikmenin ‘hesaplanmadığı’ için sorumluluktan ‘ibra edildi’. Genel hukukta açıkça iki bakış açısı vardır.

Konuyla ilgili son dava olan De Wolf davasının kararına dayanıyorsa, zımni koşulun ihlali için herhangi bir savunma bulunmadığından şüphe edilemez. Tamamen bir gözetim durumu olmadığı sürece, yasal mazeret savunmasını dahil etmemek, bu görüşü desteklemek için uzun bir yol kat etmektedir.

İhlalin Yasal Etkisi

Bir zamanlar, örf ve adet hukuku tarafından, zımni koşulun ihlalinin, riskin politikaya eklenmesini engelleyeceği yönünde bazı önerilerde bulunulmuştu. Sigortacının ‘sorumluluktan kurtulduğu’ ifadeleri de kullanıldı. Ancak, sigortacının ‘sözleşmeden kaçınabileceğini’ belirtir.

Bu, risk eklenmiş olsa ve/veya yolculuk başlamış olsa bile, gecikmeden bağımsız olarak sözleşmenin hala ayakta olması gerektiğini gösterir. Çünkü pozisyon başka türlü olsaydı, sigortacıya sözleşmeye devam edip etmeme seçeneği vermesine gerek kalmayacaktı. İkinci eylem tarzı benimsenirse, sözleşme ab initio geçersiz hale gelir.

Bu yapı göz önüne alındığında, (bir garantinin karşıtı olarak) ortaya çıkan ‘şart’ kelimesi, sözleşme hukukunda anlaşıldığı gibi, bir hak doğuran (masum tarafın seçiminde, sigortacı) sözleşmeyi reddedilmiş olarak kabul etmek gerekir.

Yazılı savunma örneği
Mazeret Nedenleri nelerdir
Mazeret sebepleri ceza Hukuku
Mahkemeye yazılı savunma nasıl yapılır
Meşru savunma Yargıtay Kararları
Meşru mazeret Ne Demek
Hakaret savunma Dilekçesi
İddia ve savunma DOKUNULMAZLIĞI

Sefer Değişikliği

Bir ‘seyahat değişikliği’ şu şekilde tanımlanır:

‘Risk başladıktan sonra, geminin varış yeri, poliçede öngörülen varış yerinden gönüllü olarak değiştirilir. Bölüm, gemi, mal veya navlun için herhangi bir özel atıfta bulunmadığından, tüm seyahat politikalarına uygulanmalıdır. Sefer değişikliği yasasının altında yatan ilke Lordlar Kamarası tarafından  davasında vurgulandı ve burada Lord Şansölyesi şunları söyledi:

‘Bir gemi belirli bir limanda ve limandan sigortalandığında, geminin o limanda muhtemel devamı, sözleşme taraflarının takdirindedir. Sahipler veya onlardan yetki alan kişiler niyetlerini değiştirirler ve gemi, seferi değiştirmek ve başka bir yük almak amacıyla o limanda gecikirse, böyle bir niyet değişikliğinin gerçekleşmesi halinde sigortacılar ek bir risk taşırlar. sözleşmeyi etkilemez.

Herhangi bir sefer poliçesi, deniz sigortası kanununda özel bir anlamı olan bir ‘sefer değişikliği’ nedeniyle zamanından önce sona erebilir. Bölümün iki önemli kısmı var; ilki ‘riskin başlamasından sonra’ ve ikincisi ‘gönüllü olarak değişti’ sözleriyle ilgilidir.

Risk başladıktan sonra

İlk olarak, bir sefer değişikliğinin, burada belirtilen farklı bir varış noktasına yapılan yolculuktan tamamen farklı bir kavram olduğunu belirtmek yerinde olacaktır. Başka bir varış noktasına yelken açılması durumunda, gemiyle seyahat etme niyeti, gemide belirtilenden farklı bir varış noktasına yelken açma niyetidir. politika, geminin denize açıldığı andan itibaren kendini gösterir.

Sigortalının en başından itibaren sigortalı seferi yapmak gibi bir niyeti olmadığı için risk eklenmez. Bir sefer değişikliği ancak ‘riskin başlamasından sonra’ ortaya çıkabilir. Bir ‘kimden’ politikasında, riskin eklenmesi için seyahatin politikada belirtilen belirli bir yerden başlamış olması gerekir. Sigortalı yolculuk sırasında ortaya çıkan herhangi bir varış yeri değişikliği cazip olacaktır.

Bir ‘geliş ve çıkış’ politikasında, gemi belirli bir yere zamanında ve iyi bir güvenlik içinde ‘vardığında’, riskin uygulanabilmesi için riskin eklenmiş olması gerekir. Böyle bir durumda, değişiklik kararı aşağıdakilerden biri ile verilebilir:

• geminin belirli bir yerde (poliçenin eklendiği andan itibaren) olduğu ara dönemde ve sigortalı sefere yelken açmadan önce; veya
• sigortalı yolculuk sırasında.

Bir sefer değişikliği teşkil etmek için, geminin varış yeri sigortalı tarafından ‘gönüllü olarak değiştirilmelidir’. Başka bir deyişle, bir Tanrı Yasası veya mücbir sebep nedeniyle meydana gelen herhangi bir değişiklik, sigortacıyı sorumluluktan kurtarmaz. Bu nokta, gemi kaptanının Alman hükümetinin tarafsız limanlara sığınma veya Almanya’ya dönme emrine uymak zorunda olduğu  gösterilmektedir. Meclis’te gündeme getirilen konulardan biri de sefer değişikliği olup olmadığıydı.

Kaptanın eylemi hem ahlaki güç tarafından gerekliydi hem de geminin güvenliği için makul olarak gerekliydi. Gönüllü bir değişiklik olmadı. Kaptan, kendi inisiyatifiyle değil, ahlaki olarak iyi bir tebaa olarak direnmemesi gereken emirlere göre hareket ediyordu, çünkü kaptanın eylemi, kendisinin ve işvereninin kontrolü dışındaki koşullardan kaynaklandı ve istemsizdi ve yolculuk değişmedi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir