Usule İlişkin Alt Sınır – Deniz Hukuku – Hukuk Alanı – Hukuk Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Hukuk Ödevi – Hukuk Alanında Ödev Yaptırma

Yasal Sınırlamalar – Hukuk Alanı – Hukuk Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Hukuk Ödevi – Hukuk Alanında Ödev Yaptırma

Çifte suçluluk, uzmanlık kuralı ve yasal sınırlamalar İşbirliği, suçlarla mücadelede ortak bir çıkardan kaynaklansa da, uluslararası anlaşmalar ve yerel yasalar, işbirliği için katı gereksinimler getirir ve Devletler, diğer Devletlerden gelen talepleri reddetme konusunda geniş yetkilere sahiptir. ‘Çifte suçluluk’ (veya ‘çifte suçluluk’) ilkesi uzun süredir uygulanmakta olup, temeldeki fiilin (veya ihmalin) hem talepte bulunan hem de…
Devamı


24 Eylül 2021 0