İşbirliği Biçimleri – Pazarlama Stratejileri – Pazarlama Alanı – Pazarlama Alanında Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Pazarlama Ödevi – Pazarlama Stratejileri – Ödev Yaptırma

Denizcilerin Geri Dönüşü Sözleşmesi – Deniz Hukuku – Hukuk Alanı – Hukuk Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Hukuk Ödevi – Hukuk Alanında Ödev Yaptırma

Denizcilerin Yıllık Ücretli İzin Sözleşmesi Denizcilerin Yıllık Ücretli İzin Sözleşmesi, 1976 (No. 146), bir gemide kayıtlı bir açık deniz gemisinde herhangi bir kapasitede çalışan tüm kişiler için bir yıllık hizmet için 30 takvim gününden az olmayan yıllık izin sağlar. (a) bir savaş gemisi dışında, Sözleşmenin yürürlükte olduğu topraklar; ve (b) balıkçılıkla veya bunlarla doğrudan bağlantılı…
Devamı


15 Şubat 2022 0