Ulusötesi Siyasi Hukuk Yapma – Hukuk Alanı – Hukuk Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Hukuk Ödevi – Hukuk Alanında Ödev Yaptırma

Üçüncü Devletler – Hukuk Alanı – Hukuk Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Hukuk Ödevi – Hukuk Alanında Ödev Yaptırma

Üçüncü Devletler İnsan hakları ve insancıl hukuk, uygulamada tüm devletlerin uluslararası toplum adına yasal bir çıkarı olan bazı erga omnes yükümlülükleri devlete yüklemektedir. Daha önce tartışıldığı gibi, UAD İltica davasında, bir devlete anlaşma veya teamül hukuku tarafından münhasır bir hak verilmedikçe, ilgili tüm devletlerin aynı anda gerçekleri nitelendirme hakkına sahip olduğu ilkesini belirtmiştir. Ne insan…
Devamı


26 Kasım 2021 0