İspat Yükü – Deniz Hukuku – Hukuk Alanı – Hukuk Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Hukuk Ödevi – Hukuk Alanında Ödev Yaptırma

Yargı Düzenlemeleri – Deniz Hukuku – Hukuk Alanı – Hukuk Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Hukuk Ödevi – Hukuk Alanında Ödev Yaptırma

Sorumluluk Sınırları 1974 Atina Sözleşmesi’nin 7. Maddesi, taşıyıcının sorumluluğu için taşıma başına 46.666 Özel Çekme Hakkı (“SDR”) limiti öngörmektedir.25 1990 Protokolü, bunu 175.000 SDR’ye çıkarmaya çalışmıştır, ancak bu, herhangi bir onay almamıştır.26 Birleşik Krallık Bununla birlikte, Herald of Free Enterprise kazasının ardından yolcu başına limiti tek taraflı olarak 300.000 SDR’ye yükseltti. Sorumluluğun sınırları gösterilir. 13.…
Devamı


6 Mayıs 2022 0