İspat Yükü – Deniz Hukuku – Hukuk Alanı – Hukuk Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Hukuk Ödevi – Hukuk Alanında Ödev Yaptırma

Adaletsizliği Kınamak – Hukuk Alanı – Hukuk Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Hukuk Ödevi – Hukuk Alanında Ödev Yaptırma

Adaletsizliği Kınamak DTÖ’ye yöneltilen adaletsizlik iddiaları arasında DTÖ yasasının DTÖ üyeleri arasındaki ekonomik gelişme farklılıklarını yeterince dikkate almadığı ve ulusötesi olarak paylaşılan önemli değerleri ve çıkarları ihmal ettiği iddiası da yer alıyor. Bu sorunlar, gelişmekte olan ülkelerin, yerel seçmenlerin ve ulusötesi çıkarların etkin temsili açısından eksik müzakere sürecinden kaynaklanmaktadır. Özellikle güçlü bir şekilde iki iddia…
Devamı


18 Ocak 2022 0