Riskin Başlamasına İlişkin Zımni Koşul – Deniz Hukuku – Hukuk Alanı – Hukuk Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Hukuk Ödevi – Hukuk Alanında Ödev Yaptırma

Sivil Yargılamalar – Hukuk Alanı – Hukuk Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Hukuk Ödevi – Hukuk Alanında Ödev Yaptırma

Sivil Yargılamalar Medeni hukuk ülkelerinde “olağan” yargıçlar “olağan” mahkemelere başkanlık eder. Yargı yetkileri, geniş anlamda, medeni, ticari ve ceza kanunlarının ve kanunları tamamlayan mevzuatın uygulanmasını içerir. Fransa’da, olağan mahkeme yapısındaki en yüksek mahkeme, altı dönen ihtisas heyetinde (beş hukuk ve bir suçlu) ve bazı durumlarda birleşik panellerde oturan yaklaşık 100 yargıçtan oluşan Cour de Temyiz…
Devamı


9 Mayıs 2021 0