Extremes (Uç-Aşırı Değerler) İstatistikleri – Aşırılık İstatistikleri – (33) – Aşırılık İstatistiği Nedir? – İstatistik Fiyatları – Ücretli İstatistik Yaptırma

Extremes (Uç-Aşırı Değerler) İstatistikleri – Aşırılık İstatistikleri – (33) – Aşırılık İstatistiği Nedir? – İstatistik Fiyatları – Ücretli İstatistik Yaptırma

Talep Boyutlarının Karışım Modellemesi Önceki bölümlerde, talep boyutu dağılımlarının kuyruğunun Pareto-tipi ve GP modellemesini kullanarak XL derecelendirmesini tartıştık. Bu, R’nin yeterince yüksek eşiği xn − kˆ, n’yi aşması durumunda 􏰆 (R) için tahmin edicilerle sonuçlandı. Eşik xn − kˆ, n’den daha küçük olan R değerleri için 􏰆 (R) tahmin etmeye çalışırken, olası iddia sonuçlarının tüm…
Devamı


20 Aralık 2020 0