KASİT SUİSTİMALLER – Deniz Hukuku – Hukuk Alanı – Hukuk Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Hukuk Ödevi – Hukuk Alanında Ödev Yaptırma

Yasallaştırılan Tedbir – Hukuk Alanı – Hukuk Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Hukuk Ödevi – Hukuk Alanında Ödev Yaptırma

Önsöz ve Başkan Açıklamaları Bir feragat kararının önsözünde, bir feragati haklı çıkardığı düşünülen (istisnai) durumlar sıklıkla belirtilir. Önsöz, yalnızca bir feragat talebine yol açan fiili ve hukuki durumu ortaya koymakla kalmaz. Ayrıca, sıklıkla talepte bulunan üyenin ‘teminatlarını’ içerir; örneğin, diğer üyelerle istişarelerde bulunma güvencesi veya feragat edilen tedbirlerin beklenen ticari etkilerine ilişkin “değerlendirmeler” yer alır.…
Devamı


2 Şubat 2022 0