Usule İlişkin Alt Sınır – Deniz Hukuku – Hukuk Alanı – Hukuk Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Hukuk Ödevi – Hukuk Alanında Ödev Yaptırma

MODERN HUKUK SİSTEMİ – Hukuk Alanı – Hukuk Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Hukuk Ödevi – Hukuk Alanında Ödev Yaptırma

UYGULAMA 1.2 Tarihsel olarak evlat edinme heteroseksüel çiftlerle sınırlıydı. Bununla birlikte, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki ailenin yapısı değişmeye başladıkça, yasalar tek ebeveynli evlat edinmeye izin verecek şekilde değiştirildi. Bunu takiben hemen hemen her eyalet, homoseksüel çiftler tarafından çocukların evlat edinilmesine izin verecek şekilde mevzuatını yeniden değiştirdi. Bu, reşit olmayan çocukların velayetini belirlemede “çocuğun yüksek yararını” en…
Devamı


15 Mayıs 2021 0