Ulusal Uygulama – Deniz Hukuku – Hukuk Alanı – Hukuk Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Hukuk Ödevi – Hukuk Alanında Ödev Yaptırma

Ceza Hukuku – Hukuk Alanı – Hukuk Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Hukuk Ödevi – Hukuk Alanında Ödev Yaptırma

Davacı, sanığın kötü niyetle hareket ettiğini ispatlayarak savunmayı bozabilir. Şiddeti ispatlamak davacının görevidir. Kötü niyet aynı zamanda nitelikli ayrıcalık savunmasını da bozar. Adil yorum ile ilgili olarak, kötü niyet, sanığın yorum yapmasına neden olabilecek herhangi bir uygunsuz sebebi ifade eder. Öyleyse bu anlamda yorumu, görüşünün dürüst bir ifadesi değildir. Genel bir kural olarak test, “Davalı…
Devamı


6 Mayıs 2021 0