Sosyal Ağ Siteleri

Araştırma Hipotezi – Pazarlama Stratejileri – Pazarlama Alanı – Pazarlama Alanında Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Pazarlama Ödevi – Pazarlama Stratejileri – Ödev Yaptırma

Araştırma Hipotezi Bu bölüm, İnternet’e uygulandıkları şekliyle reklamcılığa yönelik tutumları ele almaktadır. Mevcut teoriye ve geçmiş araştırmalara dayanarak, bir tüketicinin İnternet reklamcılığına/bir Web sitesine (AAD veya AWeb sitesi) yönelik tutumunun, tüketicinin Web sitesinde (AB) reklamı yapılan markaya yönelik tutumunu etkileyeceği tahmin edilmektedir. Bu marka tutumu, sırayla, tüketici satın alma niyetlerini (PI) etkileyecektir. Satın alma niyetleri,…
Devamı


29 Kasım 2022 0