İspat Yükü – Deniz Hukuku – Hukuk Alanı – Hukuk Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Hukuk Ödevi – Hukuk Alanında Ödev Yaptırma

Olay Sonrası Müdahale – Hukuk Alanı – Hukuk Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Hukuk Ödevi – Hukuk Alanında Ödev Yaptırma

‘Hatıranın değiştirilmesi hayatın bir gerçeği gibi görünmesine’ (Williams ve diğerleri, 1992:149) rağmen, temel yasal konum ve uygulama, davada ihtilaf konusu olan ilgili gerçeklerin süreçlerinin güvenilirliğini ciddi şekilde baltalamaktadır. bir deneme kurulur. Stuesser (1992), ifadelerin hem güvenilir hem de gerekli görüldüğü durumlarda, önceki tutarsız ifadeleri doğrulukları için kabul etme konusunda yargılamayı yapan hakime bir takdir yetkisi…
Devamı


16 Temmuz 2021 0