Uluslararası Tahkim ve Sınır Ötesi İflas – Deniz Hukuku – Hukuk Alanı – Hukuk Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Hukuk Ödevi – Hukuk Alanında Ödev Yaptırma

İHLAL DAVASI – Hukuk Alanı – Hukuk Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Hukuk Ödevi – Hukuk Alanında Ödev Yaptırma

SÖZLEŞME İHLALİ İÇİN ÇÖZÜMLER Tasfiye edilmiş zararlar, telafi edici zararlara bir alternatiftir. Mahkemenin, bir ihlalin olup olmadığını ve eğer öyleyse, sözleşmenin tasfiye edilmiş zarar şartının fiilen tasfiye edilmiş zararlar için mi yoksa sadece önceden belirlenmiş bir ihlal cezası mı olduğunu belirleme görevi vardır. Mahkeme, fıkranın bir ceza olduğunu tespit ederse, fıkra uygulanmaz. Mahkemeler genellikle taraflarca…
Devamı


29 Haziran 2021 0