İspat Yükü – Deniz Hukuku – Hukuk Alanı – Hukuk Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Hukuk Ödevi – Hukuk Alanında Ödev Yaptırma

Alternatif Yapılar – Deniz Hukuku – Hukuk Alanı – Hukuk Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Hukuk Ödevi – Hukuk Alanında Ödev Yaptırma

Sınırlamalar İlgili yasa uygulama mevzuatındaki tutarsızlık, Avustralya’nın deniz güvenliğine yönelik mevcut yapının hala bir sınırlamasıdır. BPC’nin yasal dayanağının ciddi bir şekilde değerlendirilmesi, konsolide bir deniz kanunu uygulama Yasası fikrini yeniden gözden geçirme fırsatı da olabilir. Gümrük Kanunu, hem ADF hem de Gümrük personeline birçok icra yetkisi sağlarken, 1991 tarihli Balıkçılık Yönetimi Kanunu, 2003 Deniz Taşımacılığı…
Devamı


1 Mart 2022 0