Extremes (Uç-Aşırı Değerler) İstatistikleri – Aşırılık İstatistikleri – (41) – Aşırılık İstatistiği Nedir? – İstatistik Fiyatları – Ücretli İstatistik Yaptırma

Extremes (Uç-Aşırı Değerler) İstatistikleri – Aşırılık İstatistikleri – (41) – Aşırılık İstatistiği Nedir? – İstatistik Fiyatları – Ücretli İstatistik Yaptırma

ÇOK DEĞİŞKENLİ AŞIRI DEĞER TEORİSİ Zaten çok değişkenli aşırılıklar için istatistiksel bir metodolojinin nasıl görünebileceğini ilk hayal etme girişiminde, temel bir güçlükle karşılaşıyoruz: çok değişkenli bir gözlemi tam olarak ‘aşırı’ yapan nedir? Sadece tek bir koordinatın istisnai bir değere ulaşması yeterli mi, yoksa aynı anda tüm boyutlarda aşırı mı olmalıdır? Daha teknik olarak, hepsi tek…
Devamı


21 Aralık 2020 0