REKABET RİSKLERİ – Epidemiyolojide Biyoistatistiksel Yöntemler – Biyoistatistikler – Epidemiyoloji – Biyoistatistikler Nedir? – İstatistik Fiyatları – Ücretli İstatistik

Örnek 8.1 (Kanada Kadınları, 1990–1992) Bu örnekte, 1990–1992’de Kanadalı kadınlar için sıradan yaşam tablosu kohortunu ele alıyoruz. Bölüm 15’te açıklandığı gibi, bu, son denek ölene kadar bir grup yenidoğanın izlendiği kesitsel verilere dayanan varsayımsal bir kohorttur. Şu an için örneğe, büyük bir yenidoğan grubunun ölümüne kadar takip edildiği gerçek bir kohort çalışmasının bulgularını temsil ediyormuş…
Devamı


31 Aralık 2020 0