Yıpranma Payı – Deniz Hukuku – Hukuk Alanı – Hukuk Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Hukuk Ödevi – Hukuk Alanında Ödev Yaptırma

Maddi Yükümlülükler  – Deniz Hukuku – Hukuk Alanı – Hukuk Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Hukuk Ödevi – Hukuk Alanında Ödev Yaptırma

Maddi Yükümlülükler  Katı bir yorumda, her türlü maddi durumu açıklama yükümlülüğü ‘sözleşme akdedilmeden önce’ gerçekleşmelidir. Buna göre, ‘Poliçe düzenlensin veya düzenlenmesin, sigortalının teklifi sigortacı tarafından kabul edildiğinde, bir deniz sigortası sözleşmesi yapılmış sayılır. ‘Sözleşme yapılmadan önce’ sözleriyle bir zaman sınırı belirlenir. Sözleşme yapıldıktan sonra sigortalının bilgisine ulaşan herhangi bir maddi durumun açıklanması gerekmediği izlenimini verirler.…
Devamı


19 Temmuz 2022 0