Ortak Kuyruk Modellemesi – Extremes (Uç-Aşırı Değerler) İstatistikleri – Aşırılık İstatistikleri – Aşırılık İstatistiği Nedir? – İstatistik Fiyatları – Ücretli İstatistik

Ortak Kuyruk Modellemesi – Extremes (Uç-Aşırı Değerler) İstatistikleri – Aşırılık İstatistikleri – Aşırılık İstatistiği Nedir? – İstatistik Fiyatları – Ücretli İstatistik

Beirlant ve Vandewalle Tahmincisi (2002) Ledford ve Tawn (1996), Peng (1999) ve Draisma ve diğerleri tarafından ortaya konduğu şekliyle tahmin edicilerin yanlılığı. (2004), temelde yatan iki değişkenli dağılıma büyük ölçüde bağlıdır. Örneğin, Örnek 9.1’in lojistik modelindeki bağımlılık parametresi α, bire yakın ancak daha küçükse, (9.87) ve (9.88) ‘teki birinci dereceden terimler küçük olacak ve ikinci…
Devamı


21 Aralık 2020 0