YASAL KISITLAMALAR – Pazarlama Stratejileri – Pazarlama Alanı – Pazarlama Alanında Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Pazarlama Ödevi – Pazarlama Stratejileri – Ödev Yaptırma

Minimum Standartlar  – Deniz Hukuku – Hukuk Alanı – Hukuk Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Hukuk Ödevi – Hukuk Alanında Ödev Yaptırma

Minimum Standartlar “Üye başka türlü bağlı olmadığı sürece” formülü, Üyenin hem 147 No.lu Sözleşmeyi, hem de 147 No.lu Sözleşmenin Ekinde listelenen diğer ILO Sözleşmesini/sözleşmelerini onayladığında, Ek’te listelenen Sözleşmeye uygunluk. Aksine, Üyenin 147 No.lu Sözleşmeyi onayladığı, ancak Ek’te listelenen belirli bir ILO Sözleşmesini/Sözleşmelerini onaylamadığı durumlarda, bu Sözleşme(ler)e katı bir şekilde uyulmasını sağlama görevi yoktur. , ancak…
Devamı


11 Şubat 2022 0