Karşı Olgular, Nedensellik ve Risk Faktörleri – Epidemiyolojide Biyoistatistiksel Yöntemler – Biyoistatistikler – Epidemiyoloji – Biyoistatistikler Nedir? – İstatistik Fiyatları – Ücretli İstatistik

Karşı Olgular, Nedensellik ve Risk Faktörleri – Epidemiyolojide Biyoistatistiksel Yöntemler – Biyoistatistikler – Epidemiyoloji – Biyoistatistikler Nedir? – İstatistik Fiyatları – Ücretli İstatistik

Karşı Olgular, Nedensellik ve Risk Faktörleri Nedensellik kavramı, kafa karıştırıcı tartışmalarda önemli bir yere sahiptir (Pearl, 2000). Bir şeyin başka bir şeye “neden olmasının” ne anlama geldiği fikri, yüzyıllardır filozofları meşgul eden bir konudur. Holland (1986) ve Greenland ve ark. (1999) nedensellikle ilgili bazı konuları çıkarımsal istatistikler bağlamında gözden geçirdiler. Nedensellik hakkında yararlı bir düşünme…
Devamı


22 Aralık 2020 0