ASEMPTOTİK YÖNTEMLER VE ÖZETLER – Epidemiyolojide Biyoistatistiksel Yöntemler – Biyoistatistikler – Epidemiyoloji – Biyoistatistikler Nedir? – İstatistik Fiyatları – Ücretli İstatistik

ASEMPTOTİK YÖNTEMLER VE ÖZETLER – Epidemiyolojide Biyoistatistiksel Yöntemler – Biyoistatistikler – Epidemiyoloji – Biyoistatistikler Nedir? – İstatistik Fiyatları – Ücretli İstatistik

Tabakalaşan değişken karıştırıcı değilse, ham olasılık oranı tahmini bu amaca hizmet eder. Kafa karıştırıcı olduğunda, Bölüm 2.5.4’te açıklanan standartlaştırılmış tahmin kullanılabilir. Bir alternatif, tabakaya özgü tahminlerin ağırlıklı ortalamasını kullanarak genel olasılık oranını tahmin etmektir. Bununla birlikte, ters varyanslar açısından tanımlanmanın aksine, tabakalaşan değişkenin temel popülasyondaki dağılımını yansıtmaktan farklı olarak. Heterojenlik olduğu zaman Heterojenlik mevcut olduğunda,…
Devamı


22 Aralık 2020 0