DOĞRULAMAYA KARŞI YAKLAŞIM – Epidemiyolojide Biyoistatistiksel Yöntemler – Biyoistatistikler – Epidemiyoloji – Biyoistatistikler Nedir? – İstatistik Fiyatları – Ücretli İstatistik

DOĞRULAMAYA KARŞI YAKLAŞIM – Epidemiyolojide Biyoistatistiksel Yöntemler – Biyoistatistikler – Epidemiyoloji – Biyoistatistikler Nedir? – İstatistik Fiyatları – Ücretli İstatistik

DOĞRULAMAYA KARŞI YAKLAŞIM  Kapalı Kohort Çalışmalarında Karıştırmanın Karşı-olgusal Tanımı Bölüm 2.3.1’de nedensellik tartışmalarında karşı olgusal argümanlar fikrini ortaya koyduk. Karşı-olgusal yaklaşım, felsefe alanında iyice yerleşmiştir, ancak son zamanlarda istatistik ve epidemiyolojide yararlanılmıştır. Aşağıda, karşı olgusalları kullanarak bir uydurmanın tanımını sunuyoruz. Aşağıdaki tartışma, keyfi bir parametre ve keyfi bir etki ölçüsü olarak ifade edilebilir, ancak somutluk…
Devamı


22 Aralık 2020 0