Deniz ve Kara Riskleri Arasındaki Ayrım – Deniz Hukuku – Hukuk Alanı – Hukuk Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Hukuk Ödevi – Hukuk Alanında Ödev Yaptırma

Federal Yasaların Çarpışması – Deniz Hukuku – Hukuk Alanı – Hukuk Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Hukuk Ödevi – Hukuk Alanında Ödev Yaptırma

Federal Yasaların Çarpışması ABD ayrıca, İflas Kanunu’nun UNCITRAL ML’sini de bünyesine katmıştır. Bu nedenle, ABD topraklarında yabancı çok uluslu iflasların tanınması ve etkileri ile ilgili sorunlar burada ele alınmaktadır; ancak, (sınır ötesi) bir iflas ortamında ön tahkim anlaşmalarının ele alınmasına ilişkin özel bir hüküm içermemektedir. Bu nedenle, bir tahkim anlaşması veya takibi ile yerel bir…
Devamı


14 Temmuz 2022 0