İflas – Hukuk Alanı – Hukuk Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Hukuk Ödevi – Hukuk Alanında Ödev Yaptırma

Kurumsal Eylemler İkinci tür eyleme türev eylem denir. Bu, ancak haksızlığın yapıldığı tarihte ve dava süresince hissedar olan kişiler tarafından getirilebilir. Bu tür hissedarlar, şirkete vekalet görevine sahip olan memurlara veya diğer kişilere karşı şirket adına hareket eder. Görevin ihlal edildiğinin ve bunun sonucunda şirketin işine zarar verildiğinin gösterilmesi gerekir. Hükmü verilen zararlar şirkete ödenir.…
Devamı


2 Temmuz 2021 0