Yüzdelik Sıra Yöntemi – İstatistik Alanları- İstatistik Fiyatları – Ücretli İstatistik – İstatistik Yaptırma

Uygunluk İyiliği için Ki-Kare Testi – İstatistik Alanları- İstatistik Fiyatları – Ücretli İstatistik – İstatistik Yaptırma

9. Boy vs Kilo – Hatalı Veriler: Bu bölümde daha önce bahsedildiği gibi, bazen bir aykırı değer bir korelasyonu yapabilir veya bozabilir. Boy ve kilo ile ilgili 11 kişiden alınan veriler aşağıdaki tabloda verilmiş ve ilişkili dağılım grafiği, korelasyon katsayısı ve grafikte regresyon denklemi ile verilmiştir. (a) Bu verilere göre boy ve kilo arasında önemli…
Devamı


23 Ocak 2021 0