İspat Yükü – Deniz Hukuku – Hukuk Alanı – Hukuk Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Hukuk Ödevi – Hukuk Alanında Ödev Yaptırma

Af Çıkması – Hukuk Alanı – Hukuk Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Hukuk Ödevi – Hukuk Alanında Ödev Yaptırma

Af Çıkması Muhtemelen kovuşturmanın en iyi bilinen alternatifi af. Bu, yasanın geçtiği Devlette insanlara karşı cezai işlem yapılmasını engelleyen yasadır. Ayrıca sivil iddiaları engelleyebilir. Afların daha önce birbirine düşman olan taraflar arasında uzlaşmayı teşvik ettiği ve nüfusların geçmişten “devam etmesine” izin verdiği sık sık söylenir (ancak ampirik olarak kanıtlanmamıştır). Hâlâ tatmin olmamış mağdurlar varken uzlaşmanın…
Devamı


21 Eylül 2021 0