Mahkeme Anlaşmalarının Seçimi  – Deniz Hukuku – Hukuk Alanı – Hukuk Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Hukuk Ödevi – Hukuk Alanında Ödev Yaptırma

Feragat Uygulaması – Hukuk Alanı – Hukuk Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Hukuk Ödevi – Hukuk Alanında Ödev Yaptırma

FERAGAT GÜCÜNÜN ESNEKLİK ELDE ETME POTANSİYELİ Temel esneklik zorlukları, DTÖ hukukunun çok kısıtlayıcı olduğu ve diğer uluslararası veya ulusötesi çerçevelerde üzerinde anlaşmaya varılan iç tercihleri ​​ve politikaları yeterince dikkate almadığı iddialarından kaynaklanmaktadır. Açıktır ki, yukarıdaki hesap kapsamlı değildir. Ayrıca, teknik yardım sağlamaya yönelik ek yükümlülükler ve kasıtlı olarak belirsiz olan ve açıkça somutlaştırmayı gerektiren normların…
Devamı


18 Ocak 2022 0