Veri Aralıkları – İstatistik Alanları- İstatistik Fiyatları – Ücretli İstatistik – İstatistik Yaptırma

DEĞİŞKENLERİ DEĞİŞTİRME – İstatistik Alanları- İstatistik Fiyatları – Ücretli İstatistik – İstatistik Yaptırma

Bir ilişki, yalnızca bağımsız değişkenler kümesindeki her öğenin, bağımlı değişkenler kümesinde en fazla bir karşılığı olduğunda bir işlev olabilir. Bir ilişkideki bağımlı değişkenin belirli bir değerine karşılık gelen birden fazla bağımsız değişken değeri varsa, o zaman bu ilişki yine de bir fonksiyon olabilir. Ancak bağımsız değişkenin herhangi bir değeri birden fazla bağımlı değişken değerine karşılık…
Devamı


30 Ocak 2021 0