Uluslararası Tahkim ve Sınır Ötesi İflas – Deniz Hukuku – Hukuk Alanı – Hukuk Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Hukuk Ödevi – Hukuk Alanında Ödev Yaptırma

Üye Devletler Arası Ticaret – Deniz Hukuku – Hukuk Alanı – Hukuk Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Hukuk Ödevi – Hukuk Alanında Ödev Yaptırma

Üye Devletler Arası Ticaret  102. maddenin uygulanmasını talep edebilmek için ilgili pazarda meydana gelen hakim durumun kötüye kullanılmasının Üye Devletler arasındaki ticareti etkileyebileceğinin kanıtlanması gerekmektedir. 102. maddeye göre, ilgili ürün pazarı ve ilgili coğrafi pazar belirlendikten sonra, bir veya birden fazla teşebbüsün Ortak Pazarı veya önemli bir bölümünü etkileyebilecek hakim durumlarının kötüye kullanılmasının yasaklanması gerekmektedir.…
Devamı


26 Mayıs 2022 0