Yıpranma Payı – Deniz Hukuku – Hukuk Alanı – Hukuk Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Hukuk Ödevi – Hukuk Alanında Ödev Yaptırma

Mitler – Deniz Hukuku – Hukuk Alanı – Hukuk Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Hukuk Ödevi – Hukuk Alanında Ödev Yaptırma

Mitler Açık Deniz Sözleşmesine göre, her Devlet, gemileri için muhabere, çatışmanın önlenmesi, mürettebat durumu, teçhizatı ve denize elverişliliği ile ilgili olarak denizde güvenliğin sağlanması için gerekli tedbirleri “genel kabul görmüş uluslararası kabul standartlarıdır”. UNCLOS 1982 uyarınca, bayrak Devletinin, kendi bayrağını taşıyan gemiler için, diğer hususların yanı sıra inşaat, teçhizat, denize elverişlilik, personel, çalışma koşulları ve…
Devamı


28 Mart 2022 0